Welkom

Studerendemoeders.nl is een informatief kennisplatform voor & door (aanstaande) studerende moeders in het MBO, HBO, WO en professionals.
Hier vind je alle nuttige informatie gebundeld over het (gaan) combineren van studie & kind.

Onderdeel van landelijk expertisecentrum Steunpunt Studerende Moeders en tevens erkend ANBI Steunfonds. De Stichting behartigt de belangen van mensen die studie & zorg combineren en dient regelmatig als gesprekspartner voor overheid, politieke partijen, middelbaar/hoger onderwijs en tal van andere instellingen.

Opgericht door Annemieke de Jong. Zij blogt regelmatig waarin zij tips & tricks deelt, al dan niet aan de hand van casussen en/of de vragen die zij ontvangt. Wil je deze niet missen, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief !

Heb je hulp en/of begeleiding nodig in toeleiding naar school of bij het combineren van studie met kind? Kijk dan even bij het aanbod of stuur een mailtje!

Laatste Nieuws

Onze reactie wetsvoorstel versterken positie mbo studenten
In december 2017, maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ze voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet zal vastleggen. In de wet 'versterken positie mbo studenten' zal onder meer een recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof worden vast gelegd en met een duur van maximaal 16 weken expliciet worden opgenomen als rede
Antwoord minister: formeel zwangerschapsverlof in het mbo
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet vastleggen van maximaal 16 weken en zal expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige afwezigheid. Dit antwoordde de minister onlangs in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Kwint/Van den Hul. Volgens Annemieke de Jong van
Flexibilisering & studerende moeders
In het hoger onderwijs wordt op het moment geëxperimenteerd met flexibilisering van het onderwijsprogramma. Hierbij mogen hogere onderwijsinstellingen de vaste onderwijsprogramma’s loslaten. Joost Noordeloos, student Onderwijswetenschappen aan de UVA onderzocht wat flexibilisering inhoud en wat hiervan de gevolgen zijn voor studerende (alleenstaande) moeders. Dit laat hij zien in een anim
Studerende Moeders gezocht voor interviews!
Elsevier Weekblad is bezig met een artikel over Studerende Moeders naar aanleiding van de onlangs aangenomen motie. Hiervoor is journaliste Loudi op zoek naar een aantal zwangere studenten en studerende moeders in zowel het mbo als het hoger onderwijs voor een kort telefonisch interview. Wil je hieraan meewerken, dan kun je je opgeven door onder dit artikel te reageren, via Facebook. Geef hierbij
Crowdfunding actie voor studerende moeders
Studiefinanciering staat aangeduid als een toereikende en voorliggende voorziening maar in de praktijk pakt dat vaak anders uit voor jonge, veelal alleenstaande, moeders. Daarom helpen wij met ons steunfonds en Smart Mama Coachprogramma ieder jaar weer een hoop moeders die anders niet naar school hadden gekund en in de uitkering hadden gebleven. Lees hier het verhaal van Joyce: Dit is Joyce me
MBO studenten krijgen formeel recht zwangerschapsverlof
Voor studenten in het MBO en HO bestaat geen formeel recht op zwangerschapsverlof. Maar daar maakt de Tweede Kamer nu verandering in voor wat betreft het MBO! Zwangere studenten in het MBO moeten recht krijgen op zwangerschapsverlof. Ook moeten ze op coulance en hulp van hun onderwijsinstelling kunnen rekenen, vindt de Tweede Kamer. Peter Kwint(SP) en Kirsten van den Hul
Annemieke de Jong powervrouw bij FNV Ladies Rights day
Kom op 11 maart 2017 naar FNV LADIES RIGHTS DAY ! Wil jij zaken veranderen? Bijvoorbeeld in jouw privé situatie, op jouw werk of binnen de onderwijsinstelling waar je studeert of werkt. Wil jij weten hoe je jouw eigen invloed kunt inzetten om dit te bereiken? Kom dan naar FNV Ladies Richts day en speel het ‘Spel van invloed’ , leer de ‘ins & outs’ van invloed uitoefenen en het
Hallo woordvoerders en minister van VWS
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf onlangs antwoord op kamervragen van mevrouw Dik-Faber. Zo stelde zij onder meer de volgende vragen: Hoe wordt het volgen van onderwijs in combinatie met het opvoeden van een kind gestimuleerd? Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel jonge zwangeren en tienermoeders geen startkwalificatie hebben? De minister gaf in haar antwoord aan e
Annemieke de Jong geeft workshop tijdens de conferentie over
Namens minister Bussemaker organiseert de Directie Emancipatie op donderdag 9 februari een conferentie over de uitvoering van de aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité van de VN aan de Nederlandse regering. De positie van zwangere studenten en studerende moeders in het MBO en HO is als een van de onderwerpen opgenomen in de schaduw rapportage van het VN Vrouwenverdrag. Annemieke
Onderzoeksresultaten: discriminatie en uitval studerende moe
Onderwijsinstellingen en overheid doen te weinig om uitval en discriminatie van studerende moeders en zwangere studentes tegen te gaan. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de VU. Zwangerschap en moederschap wordt nog te veel gezien als eigen keus, eigen verantwoordelijkheid voor de studentes. Het lijkt er op dat de  ‘eigen schuld, dikke bult’-gedachte heersend is. Meer dan 50% van de