Antwoord minister: formeel zwangerschapsverlof in het mbo

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet vastleggen van maximaal 16 weken en zal expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige afwezigheid. Dit antwoordde de minister onlangs in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Kwint/Van den Hul.

Volgens Annemieke de Jong van het Steunpunt Studerende Moeders is dit een overwinning voor alle studerende moeders in Nederland: ‘Na elf jaar lobby en campagne voeren door het Steunpunt, krijgen studerende moeders en zwangere studenten eindelijk formeel recht op zwangerschapsverlof’.

Het Steunpunt Studerende Moeders vormt samen met het Public Interest Litigation Project (PILP), proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en Vereniging voor Vrouw en Recht de zogenaamde ‘coalitie Studerende Moeders’. Zij voerden sinds 2015 onder leiding van het PILP gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de problemen die studerende moeders ervaren. De coalitie wees de minister daarin op haar verantwoordelijkheid de mensenrechten van studerende moeders en zwangere studenten te beschermen.

Lees hier meer over de lobby en waarom dit nodig is. In de door ons opgestelde eisenlijst is exact te lezen wat er naar ons inziens veranderd dan wel verbeterd zou moeten worden.

Volgens Merel Hendrickx van het PILP is dit een belangrijke beslissing voor de bescherming van die mensenrechten: ‘Zonder een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof voor studerende moeders, worden zij belemmerd in de toegang tot onderwijs en in hun mogelijkheden een diploma te halen. Dat is strijdig met het recht op onderwijs van deze moeders. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.’

Dat de onderwijsinstelling in strijd handelt met het verbod op discriminatie blijkt ook uit recent onderzoek door wetenschapper Anja Eleveld e.a. van de Vrije Universiteit naar de regelgeving en voorzieningen voor zwangere studenten en studerende moeders in het mbo en het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben vrijwel niks vast gelegd in de schoolreglementen en er is te veel willekeur.

De coalitie Studerende Moeders is verheugd over deze ontwikkelingen maar vindt dan ook dat er meer verandering nodig is om de mensenrechten van studerende moeders en zwangere studenten te beschermen. Om te beginnen ook een formeel zwangerschapsverlof voor het hbo en wo. Ook ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de onderwijsinstellingen, om bijvoorbeeld flexibele studie- en stageprogramma’s en kolfruimtes aan te bieden.

Annemieke de Jong zegt hierover: ‘We zijn er nog niet. Het krijgen van of het zorgen voor een kind, zou de onderwijskansen niet in de weg mogen staan. Het is zonde als deze vrouwen hierdoor moeten stoppen met de opleiding en niet kunnen streven naar economische zelfstandigheid. Daarbij zou het niet mogen uitmaken of je nu een mbo, hbo of wo studie volgt. Het Steunpunt krijgt nog te veel meldingen binnen van vrouwen in het hbo en wo. Daarom zullen wij door gaan.’

De coalitie Studerende Moeders zal de ontwikkelingen dan ook in de gaten houden, maar viert deze eerste belangrijke stap.

Een gedachte over “Antwoord minister: formeel zwangerschapsverlof in het mbo

Reageren? Wil je mee denken of ook iets delen? Plaats het hier!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.