Auteursarchief: admin

(Studerende)vaderdag actie!

Al zijn er in Nederland meer studerende (aanstaande) moeders dan studerende vaders, ze zijn er dus wel..

In ons eigen steunpunt-team was een studerende vader werkzaam die de volledige zorg van zijn dochter combineerde met zijn studie en bijbaan. Het gaf altijd een grappig effect als hij met zijn mannenstem onze telefoon op nam: “Steunpunt Studerende Moeders, goedemiddag je spreekt met Raymond” …dan was het altijd even stil gevolgd door ‘ow eh..hallo…’
Jammer genoeg hebben we nu geen telefonische helpdesk centrale meer en is ons team nogal uitgedund (wij ontvingen immers eenmalig een tijdelijke startsubsidie vanuit Ministerie OCW).

Maar de studerende vaders zijn er nog wel! En die willen we ook een keer in het zonnetje zetten met een leuke actie.

Ben jij of ken jij een studerende vader, geef hem of jezelf dan op door een email te sturen naar ons. Zet daarin de contact gegevens, welke opleiding jij/hij volgt en hoe jij/hij dit combineert.
Doe dit voor vaderdag (19 juni as), onder alle inzendingen verloten wij een cadeaubon ter waarde van 20 euro voor de webshop van onze sponsor yoursurprise.

Druk met de studie bezig geweest en heb je nog geen tijd gehad om een vaderdag cadeau te kopen voor je eigen vader of voor de vader van jouw kindje?

Kijk dan voor een leuk of gepersonaliseerd vaderdag cadeau op yoursurprise.

Hoe studerende moeders neergezet worden

Ophef over seksistisch Groninger studentenkrant met ‘vagina pagina’

Dit is hoe studerende moeders en tienermoeders worden neergezet door de Groningse studentenkrant. En op deze manier in verband worden gebracht/ geassocieerd met een tienermoeder op de voorpagina uit het TV programma ‘vier handen op een buik‘ met daarop de tekst Studerende moeder:


PicMonkey Collage

De krant had een interview met de studerende moeder Dagmar (21) aan de universiteit die na 6 weken na haar bevalling alweer in de collegebanken zat. Zoals Dagmar ook uitlegt hebben vrouwelijke studenten geen officieel wettelijk recht op zwangerschapsverlof. Dit is juist hetgeen waar het Steunpunt Studerende Moeders voor pleit; een landelijk eenduidig beleid en wettelijk kader mét recht op een zwangerschapsverlof regeling. De manier waarop dit artikel is gepubliceerd schoot bij menig studerende ouder in het verkeerde keelgat en zorgde voor de nodige reacties, zie hier:

Op Facebook van studerende moeders én studerende vader ;

reacties op facebook

En mbo moeder Meriem reageerde op een artikel van universonline als volgt:
reactie Meriem Sabiq

Reacties op Twitter van zowel studerende moeders als organisaties voor emancipatie/vrouwenrechten en professionals, social werkers die werkzaam zijn met jonge moeders:

vrouwenraadnl en annemiek

Naamloos

 

 

 

 

 

 


Vuistregel studentenkrant

De volledige voorkant van de krant zie je hier , het interview met Dagbmar lees je hier en op de laatste pagina lees je in vervolg over de tienermoeder uit het TV programma ‘vier handen op een buik‘.

Omdat de huidige praktijk voor studerende moeders en zwangere studenten mogelijk in strijd is met Europese en internationale wet- en regelgeving, is in samenwerking met ondermeer Clara Wichmann Proefprocessenfonds en PILP, (Public Interest Litigation Project) een onderzoek gestart en deden we eerder ook een oproep.

 

 

 

Moederdag actie

Moederdag-cadeau
Sinds kort hebben wij een nieuwe sponsor en samenwerking met YourSurprise om de studerende moeders een extra steuntje in de rug te geven ter aanmoediging!

Zondag 8 mei is het weer moederdag! Kijk nu voor het leukste (en meest originele) Moederdag cadeau op YourSurprise en steun met elk gekocht cadeau via de link op onze website de Stichting Steunpunt Studerende Moeders!

Koop je via de link op onze website een cadeau in de webshop van YourSurprise dan steun je automatisch de Stichting Steunpunt Studerende Moeders en maak je ook nog eens kans op een cadeaubon van YourSurprise ter waarde van 20 euro!

 

Tienermoeders & Studerende Moeders

Er bestaat helemaal geen ‘Steunpunt Studerende Moeders Den Haag’ dat is ónze naam en expertise als het gaat om STUDERENDE moeders…

Ik keek dan ook vreemd op toen ik het rapport Tienermoeders bekeek wat aangeboden is aan de Tweede Kamer.

Verslag tienermoeders

Sterker nog, ik weet nergens wat van af, voor zo ver ik weet hebben wij helemaal geen afdeling in Den Haag, was dat maar zo. Ik vind het een gemiste kans (voor met name de doelgroep jonge moeders die onderwijs en zwangerschap/ouderschap combineren) om het echte Steunpunt Studerende Moeders (hét landelijke Steunpunt voor en door studerende moeders) nergens te benoemen noch te betrekken.

Zeker wanneer daarin expliciet de behoefte expertise delen onderwijs & ouderschap en inzet ervaringsdeskundige genoemd wordt…..

Bovendien zo komen jonge moeders die gewoon een opleiding volgen (en dan met name diegene die geen hulpverlening en opvoedingsondersteuning nodig hebben) ook nooit van dat negatieve beeldvorming stereo stigma gezeik af.

voorkant groningse studentenkrant

Zie hiernaast ook een foto van de voorkant (van het seksistische Groningse studentenkrantje 15 maart 2016) hoe een tienermoeder uit het programma ‘vier handen op een buik‘ wordt afgebeeld met daarop ‘studerende moeder’.

Ik walg soms echt van de benadering alsof alle jonge moeders/tienermoeders per definitie hulpverlening, begeleiding en opvoedingsondersteuning nodig hebben, zeker wanneer we het hebben over de combinatie van onderwijs en zwangerschap/ouderschap.

Dat de combinatie onderwijs en ouderschap veelal een zware belasting vormt voor jonge moeders/tienermoeders heeft te maken met het gebrek aan randvoorzieningen, faciliteiten/voorzieningen en een regelgevend beschermend kader om onderwijs en ouderschap te kúnnen combineren. Leeftijd of het feit dat je jong moeder bent geworden heeft daar helemaal niets mee te maken!
Opleidingsniveau idem dito! :

Er bestaat helemaal geen eenduidig beleid voor studerende moeders en zwangere studenten, op geen enkele onderwijsinstelling. Zoals dat wel bestaat voor topsport studenten. Elke mbo of hogere onderwijsinstelling is verplicht om een topsport beleid te hebben. Topsport studenten kunnen zich dan ook ten minste ergens op beroepen, zij kunnen vragen naar extra uitloop tijd, vervangende tentamen mogelijkheden, zij krijgen extra begeleiding en praktische ondersteuning om hun studieplanning zo goed mogelijk af te stemmen op hun sportactiviteiten. Ook is het mogelijk om stages en afstudeeropdrachten in deeltijd uit te voeren.

Maar niet voor studerende moeders met een zorgplicht voor een baby en voor zwangere studenten in het MBO, HBO of WO. Een bevalling is niet eens een officieel opgenomen geoorloofde afwezigheid reden. Sterker nog; voor vrouwelijke studenten bestaat geen wettelijk recht op zwangerschapsverlof. Sommige jonge moeders moeten van hun opleiding na slechts 2 weken alweer in de schoolbanken zitten. Dan zitten bij wijze van spreken de hechtingen er nog half in..! Het is niet gezond, voor moeder én kind niet. Daarom zijn er ooit afspraken rondom zwangerschap, bevalling en voeding/afkolven vast gelegd in onder meer het cao en in het voedingsrecht uit de Arbeidstijdenwet voor werknemers. Maar dat is voor werknemers, niet voor studenten. Wanneer je wilt afkolven dan wordt dat je op school soms zelfs afgeraden en stuit je op een grote zoektocht zo bleek eerder ook uit een onderzoekje van stichting Melkpunt binnen het MBO.

Dit komt echter voor in alle segmenten, bekijk de reacties maar op www.studerendemoeders.nl/oproep En als je daardoor studievertraging oploopt met alle financiële gevolgen van dien, dan moet je in het Hoger Onderwijs eerst maar door de willekeur heen zien te komen, sekse specifieke discriminatie en ongelijke behandeling komt bij de doelgroep studerende moeders voor. Volg je een opleiding in het MBO en ben je zwanger heb je dikke pech en komt dat je nog duurder te staan want in het MBO bestaat helemaal niets zoals een profileringsfonds.

Hoe onderwijsinstellingen om gaan  met zwangerschap en ouderschap verschilt per instelling, opleiding en docent of begeleider. Dát maakt dat deze groep vrouwen afhankelijk zijn van willekeur en maakt het uiterst kwetsbaar. Sommige mbo onderwijsinstellingen werken wel met een “jong moeder protocol” maar die stellen weinig voor, zijn gebonden aan een leeftijdgrens(!) en beginnen soms letterlijk met de volgende tekst (geciteerd uit het protocol van een ROC uit het Noorden van het land):
het krijgen van of het zorgen voor een kind is geen reden om niet op school te verschijnen“.
Daar is de toon meteen mee gezet en maakt duidelijk hoe de instelling tegen deze groep aan kijkt, vol met vooroordelen dus.

Daar komt nog eens bij dat topsport studenten in het Hoger Onderwijs en aan de Universiteit middels het profileringsfonds zelfs in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming. En dat terwijl wij ons desondanks de kinderopvangtoeslag kapot betalen aan een torenhoge eigen bijdrage aan kinderopvangkosten.

Jonge moeders tot 27 jaar zonder startkwalificatie en zelfs ook mét startkwalificatie worden massaal naar duo en school doorverwezen, zij hebben geen recht op bijstand en moeten wel naar school. De gemeenten kennen wel een tegemoetkomingsregeling voor de eigen bijdrage kinderopvang maar dat is enkel voor moeders vanaf 27 jaar die onder de participatie wet vallen. Kinderopvang is voor studerende moeders niet gewaarborgd in beleid.
Er zijn maar enkele gemeenten die daar een uitzondering in vormen. Als voorbeeld de gemeente Oud Amstel heeft ouders met wsf als doelgroep opgenomen dat in aanmerking kan komen voor een tegemoetkomingsregeling in de eigen bijdrage kinderopvangkosten.

Jonge moeders die naar school gaan hebben in dat geval vooral bemiddeling en belangenbehartiging nodig, praktische ondersteuning bij bezwaarprocedures (zoals ook beschreven op pagina kinderopvang) en geen opvoedingsondersteuning. Soms gaat het gewoon om dat ene duwtje in de rug en is het fijn als er iemand met je mee denkt.
Hulpverleners / social workers kunnen juist een bijdrage leveren om de groep studerende moeders goed op het netvlies van de gemeente te krijgen zodat onderwijs en ouderschap tot een motiverende mogelijkheid behoort in plaats van dat jonge moeders die naar school gaan nu vooral gezien worden als probleemgevallen.

Maar als dat niet gebeurd dan is het ook niet zo gek dat er bij jonge moeders die naar school gaan schulden ontstaan en dat er onder studerende moeders zulke hoge uitvalcijfers zijn.
Die cijfers tonen aan dat er meer aan de hand is dan alleen het feit dat zij jong moeder geworden zijn. (De cijfers gaan over studerende moeders in het MBO, HBO én WO en niet enkel over tienermoeders tot 23 jaar.)

Studerende moeders en de specifieke combinatie van onderwijs en zwangerschap/ouderschap (evenals de specifieke coaching) is mijn specialisme. Ik ben daar op afgestudeerd, dat niet alleen: ik heb het Steunpunt Studerende Moeders opgericht met informatief kennisplatform (www.studerendemoeders.nl), daarmee studerende moeders een stem gegeven én op de agenda gekregen en lobby/pleit al bijna 10 jaar voor een beter beleid, samenwerkende ketenaanpak en een wettelijk recht op zwangerschapsverlof voor vrouwelijke studenten. Dat alles doe ik voor door samen met studerende moeders, het Steunpunt is immers een landelijk Steunpunt voor en door studerende moeders. Dat gelobby heeft zelfs geleid tot een kleine maar belangrijke wetswijziging ten gunste van zwangere studenten in het hoger onderwijs.

Een goede planning, structuur, een efficiënte indeling en een evenwichtige combinatie is de keyword voor studerende moeders, dat weten we als geen ander.
Hiermee en naar aanleiding van de meest gestelde vragen en behoefte van studerende moeders is inmiddels een eigen methodiek ontwikkeld voor de begeleiding/coaching in de toeleiding naar school en bij een evenwichtige verdeling (combinatie) van studie, stage, werk, zorg en privéleven. Waarbij studerende moeders andere jonge moeders helpen en eveneens een diploma kunnen halen. Waar zij voor opgeleid worden en leren hoe eigen ervaring deskundig in te zetten. Hiermee hebben wij vorig jaar nog de Movisie participatieprijs gewonnen. Deze aanpak is inmiddels opgenomen binnen de gemeente Emmen LeerplichtRMC ZuidoostDrenthe zie hier hun filmpje: 

In 2008 publiceerde de Universiteit Antwerpen een artikel over zwangerschap en ouderschap tijdens studie en benoemde het Steunpunt Studerende Moeders in Nederland. Daarmee noemde zij Nederland koploper. Jaren later zijn wij uitgenodigd voor een netwerk overleg over gelijke onderwijskansen voor tienermoeders bij Faranet in Antwerpen. En hebben wij een bijdrage geleverd aan de tot standkoming van een wettelijk recht op zwangerschapsverlof voor studenten in België.  België heeft ons dus behoorlijk goed ingehaald!
Dát hebben tienermoeders nodig in Nederland en daar zou de focus dan ook op moeten liggen, als je het mij vraagt.

Hulpverlening en opvoedingsondersteuning integreren bij studerende moeders kan, maar doe dat enkel wanneer dat echt nodig is en echt behoefte aan is. Dat is namelijk werken op eigen kracht. En werken met of inzet van ervaringsdeskundige betekent ook leren loslaten. Ook bij deze groep. (Ook zou het fijn zijn voor jonge moeders als professionals met behoud van eigen expertise en invalhoeken eens wat meer zouden samenwerken.)

Sommige voorzieningen zijn zelfs enkel toegankelijk wanneer jonge moeders erkennen begeleiding nodig te hebben. Ik ken jonge moeders die het anders heel goed doen wat betreft opvoeding en dit ook goed combineren met school/studie. Wanneer zij echter een keer te laat hun huiswerk inleveren omdat hun baby de hele nacht heeft liggen huilen is er maar weinig begrip en worden zij telkens aangesproken op hun jong moederschap.

Neem bijvoorbeeld Iris , Cornelieke , Meriem of Jessmeline en Raisa die MBO afmaakte, toen HBO, gevolgd door een kopopleiding leraar omgangskunde en nu voor haar eigen klas met tienermoeders staat.
En natuurlijk zijn er in Nederland ook tienermoeders met problematiek, maar daar zijn wij óók voor als zij naar school willen. Samen slepen wij elkaar wel naar dat diploma en delen wij onze tips & tricks in het Smart Mama Coachprogramma. Inspirerende rolmodellen en ervaringsdeskundige zijn hierin een belangrijk sleutelfiguur. De studerende moeders aan de universiteiten van Nederland hebben misschien niet allemaal ook deze problemen gekend, maar allen zijn óók moeder én student! Door en voor studerende moeders, in de breedste zin des woord!

Hulpverlening is heel wat anders. STUDERENDE moeders hebben andere behoeften en talenten, dat vergt een eigen benadering en aanpak. En dat zou niet verward mogen worden met hulpverlening en opvoedingsondersteuning.

Wij signaleren dat er binnen het onderwijs niet alleen sprake is van willekeur maar ook dat er een gebrek lijkt te zijn aan kennis rondom sekse specifieke discriminatie en rondom de gelijkheidswetgeving als het gaat om de combinatie van onderwijs en zwangerschap/ouderschap. Maar daar lees ik niks over in het rapport. Ik besef dat dit kennelijk ook een onderbelicht gebied is bij de hulpverleners en social workers die werkzaam zijn met studerende jonge moeders/tienermoeders en zwangere studenten.

Annemieke de Jong

Vind het rapport tienermoeders en berichtgeving hier

Winactie: bioscoopkaartjes en Dvd’s over moederschap

Wij verloten 3 prijzen:
De eerste prijs: 2 vrijkaartjes voor de bioscoop film ‘KEEPER’, de tweede prijs: een dvd en de derde prijs betreft ook een (andere) dvd.
Allen films zijn gerelateerd aan het (jong) moederschap.

KEEPER
Op 7 april gaat de film ‘KEEPER’ in première. KEEPER gaat over de 15-jarige Maxime en Mélanie. Ze zijn verliefd. Liefdevol en ietwat onhandig verkennen ze samen hun seksualiteit. Op een dag ontdekt Mélanie dat ze zwanger is. Voor Maxime is dit in eerste instantie moeilijk te bevatten, maar uiteindelijk wil hij niets liever dan het kindje houden. Mélanie’s zwangerschap stelt hem echter voor een moeilijke keuze. Moet hij zich focussen op zijn vaderschap of zich richten op een professionele voetbalcarrière?

De film zal te zien zijn in: Rialto Amsterdam, Filmhallen Amsterdam, Lantarenvenster Rotterdam, Filmhuis Den Haag, Utrecht LHC, LUX Nijmegen en Chassé Breda. Hier kan de winnaar zelf een keuze uit maken.

DVD’s
De Dvds’ die je kunt winnen betreffen eerder vertoonde aangrijpende en ontroerende films over het (jong) moederschap en die eerder awards en prijzen in de wacht sleepte:

Melody
MelodyDe jonge Melody besluit draagmoeder moeder te worden voor een rijke Engelse dame (Emily) in ruil voor een grote som geld. Emily dwingt de wat onstabiele Melody bij haar in te trekken. Op het eerste gezicht lijken de werelden van de twee vrouwen ver van elkaar verwijderd, maar tot hun verbazing groeien ze steeds meer naar elkaar toe. Totdat het noodlot toeslaat en de geschiedenis zich dreigt te herhalen.
Deze aangrijpende en realistische film is echt een aanrader. Je kunt de Dvd eventueel hier kopen, indien je niet (kunt wachten of je) tot de winnaars behoort.

L’Enfant lenfant
Bruno, is twintig jaar. Sonia, pas achttien. Ze leven allebei van het kindergeld van Sonia maar ook van de diefstallen van Bruno’s jonge bende. Sonia is net bevallen van Jimmy, hun kind. Hoe kan Bruno nu al vader worden? Hij heeft geen enkele stabiliteit. Hij kijkt nooit verder dan één dag vooruit. Hij die enkel oog heeft voor geld en zijn kleine deals.

Hoe kun je winnen/ Wat moet je hiervoor doen?
Om in aanmerking te komen voor een van de prijzen dien je tenminste één van de onderstaande opties uitgevoerd te hebben:

1. Deel je eigen verhaal/ervaringen rond de combinatie zwangerschap/ouderschap & studie op de pagina oproep, website www.studerendemoeders.nl/oproep (Dit mag ook onder een fictieve/andere naam)

2. Op de facebook page van het Steunpunt Studerende Moeders hebben we bijna 500 like’s!
Help ons aan 500 like’s of meer te verzamelen door de page te liken met één simpele druk op de knop ( je weet zelf welke, zie ook rechtsboven in de zijbalk op deze pagina)

3. Via het twitter account van studerendemoeders (@Mevr_AdeJong of zie rechtsonder in de zijbalk van deze pagina) evenals via de facebook page hebben we een oproep gedaan (doen we regelmatig nog steeds) om verhalen/ervaringen te delen op www.studerendemoeders.nl/oproep Verspreid deze oproep door deze door te Retweeten (door te twitteren) of door de oproep te delen via Facebook.

En dan…
Op 6 april worden de 3 winnaars bepaald en zullen zij hun prijs per post toegestuurd krijgen.
De winnaars zullen we hiervoor benaderen en (in een Privé berichtje) vragen waar de prijzen naar toe verstuurd kunnen worden. We doen verder niks met het opgegeven adres , dit is enkel bedoeld om te weten waar de prijs naar toe verstuurd kan worden. Je kan desgewenst ook een ander adres opgeven als je jouw gewonnen prijs aan iemand anders wilt schenken!

Trailer KEEPER:

 

De winactie is inmiddels gesloten, de prijswinnaars zijn bekend: 

 
– De 2bioscoopkaartjes voor de nieuwe fim Keeper zijn gewonnen door @lauracromzigt
Zij reageerde uitgebreid op de oproep van studerende moeders op: www.studerendemoeders.nl/oproep
 
– De DVD Melody is gewonnen door @RomyAaliyah . Zij is ook een van de vele die de Facebook pagina geliked heeft. Ook deelde zij openhartig haar ervaringen in een bijzonder interview waarin zij direct solliciteerde naar een stage / werkervaringsplaats bij het Steunpunt Studerende Moeders. Het bijzondere interview met haar kun je hier lezen: http://studerendemoeders.nl/zonder-mijn-docent/
 
– De DVD L’Enfant is gewonnen door Kerstin Zenker, Kerstin is projectmedewerker van het project Jonge Moeders in Enschede en heeft de oproep via Twitter een aantal keer geretweet waarmee zij haar jonge moeders attendeerde op de oproep www.studerendemoeders.nl/oproep en kennisplatform www.studerendemoeders.nl 

Leven lang leren

Leven Lang Leren is een thema dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid van de Rijksoverheid. Door middel van beleid wil de overheid volwassen stimuleren om te blijven studeren. Hiervoor heeft het kabinet een pakket maatregelen ingevoerd die het makkelijker moeten gaan maken om een opleiding te volgen en te blijven leren.

Dergelijke maatregelen juichen wij bij het Steunpunt natuurlijk in principe toe.
Echter, zijn de maatregelen vooral bedoeld voor het deeltijdonderwijs en dat vinden wij een gemiste kans voor alleenstaande en jonge moeders;

Annemieke de Jong: ‘Ik ben natuurlijk vóór een leven lang leren en alles wat dit stimuleert of ten goede komt, juich ik in principe toe. Particulieren of commerciële initiatieven als Etadoro die het leven lang leren onderschrijven vind ik geweldige voorbeelden. Ik ben er van overtuigd dat technologie, vormen van online en blended learning, de toekomst heeft en uitkomst kan bieden. 
Ik geloof dat onderwijs de meest efficiënte en duurzame weg is naar economische zelfstandigheid voor vrouwen. Ik geloof dat onderwijs dé sleutel vormt tot een betere toekomst voor moeder én kind. Maar als je kijkt naar hoe het geregeld is voor studerende moeders, dan ontbreken vrijwel alle randvoorzieningen om jonge ouders en dan in het bijzonder alleenstaande moeders, in staat te stellen studie en zorg/gezin te kunnen combineren. 
De maatregelen zouden juist op op deze groep afgestemd moeten worden omdat het uitval percentage onder deze vrouwen hoog is en de minister van OCW de economische zelfstandigheid van vrouwen hoog heeft staan’. 

Ook in de brief van de VVR aan de Vaste Kamercommissie voor OCW over de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren, pleitte de VVR onder meer dat de Kabinetsmaatregelen die worden genomen in het kader van een ‘ Leven Lang Leren’ niet beperkt zouden mogen blijven tot het deeltijdonderwijs.
Veel van deze maatregelen kunnen bij uitstek nuttig zijn om (ook) het voltijd-onderwijs beter af te stemmen op de situatie van vrouwen met kinderen c.q. jonge moeders die een opleiding volgen.
De VVR evenals het Steunpunt Studerende Moeders sluit daarom aan bij het voorstel van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) voor verdere flexibilisering, en pleit er voor ook in het voltijdse onderwijs mogelijk te maken dat studenten per periode kunnen bepalen voor welke onderdelen van een opleiding, met welke omvang qua studiepunten zij zich kunnen inschrijven, waarbij de hoogte van het collegegeld en de bekostiging voor de instelling naar rato kan worden vastgesteld.

FNV Vrouw maakte een prachtige special over EEN LEVEN LANG LEREN. De artikelen in dit online magazine belichten hoe leren in de verschillende fasen in je leven verloopt. Denk aan een 70plusser die zich wil blijven ontwikkelen, de lastige omstandigheden waarbinnen je dit moet doen als studerende moeder. Of al bedacht welke 21st century skills goed zijn om bij je schoolgaand kind te ontwikkelen? En uiteraard de visie van FNV Vrouw op dit fenomeen.
Het magazine kun je hier lezen.

Klik hier om te zien welke maatregelen genomen zijn op het gebied van deeltijd mbo-onderwijs en klik hier voor maatregelen met betrekking op deeltijd hoger onderwijs.

Lees ook de eerdere berichten: brief aan de minister en antwoord van de minister 

Kansen voor studerende moeders dankzij laptops

Persbericht 17 februari 2016
Kansen voor jonge moeders dankzij laptops, Scholten Awater sponsort laptops voor studerende moeders.

Jonge moeders in de leeftijd van 18-30 jaar kunnen weer deelnemen aan een project van Steunpunt Studerende Moeders. Het project is bedoeld om jonge moeders naar school of aan werk te helpen en is een vervolg op succesvolle eerdere projecten.

Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen steunt dit project van harte: “Als je gaat studeren of werken is dat een verrijking van je leven. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je hele gezin”.
Het bedrijf Scholten Awater heeft een aantal laptops gedoneerd voor de aankomende studerende moeders die er zelf geen hebben.

Het blended learning project Smart Mama Coachprogramma richt zich met name op de verdeling van opleiding/werk, zorg en privéleven van jonge en alleenstaande moeders.
Ze worden gecoacht door ervaren studerende moeders en een online begeleidingstool.
Het delen van ervaringen en expertise staat centraal. De coaches helpen bij het uitzoeken van mogelijkheden en regelen van zaken rondom kinderopvang en studiefinanciering. Maandelijks vindt er een workshop plaats met thema’s als: hoe zie ik mijn toekomst, hoe knoop ik financieel de eindjes aan elkaar, hoe combineer ik mijn studie met de zorg voor mijn kind?

Ruim 70% succesvolle uitstroom
Van de 55 jonge moeders die aan eerdere projecten hebben meegedaan is ruim 70% succesvol uitgestroomd. Het merendeel is terug naar school gegaan en een klein deel is aan het werk. De voorgaande projecten vielen onder het actieplan jeugdwerkloosheid dat tot eind 2015 duurde. Dit project is één van de succesvolle projecten die wordt voortgezet.

Laptops
Jonge moeders die graag naar school willen maar geen laptop hebben kunnen dankzij IT-dienstverlener Scholten Awater gebruik maken van een laptop. Scholen Awater heeft enkele laptops aan Steunpunt Studerende Moeders gedoneerd.

Wie komen in aanmerking?
Jonge moeders van 18-30 jaar die een uitkering krijgen op grond van de participatiewet of jonge moeders van 18-23 jaar die voortijdig school verlaten hebben en geen diploma op minimaal mbo2 of havo/vwo niveau hebben kunnen op kosten van de gemeente Emmen deelnemen aan het project.

Aanmelden en meer informatie
Voor aanmelden en meer informatie kan men contact opnemen met Annemieke de Jong.

Met dit project is de Tweede Movisie participatieprijs gewonnen! Movisie maakte een filmpje over dit project:

Antwoord van minister op brief studerende moeders

Minister Bussemaker heeft op 18 januari 2016 uitvoerig gereageerd op de brief over de problematiek van studerende moeders en zwangere studenten die Public Interest Litigation Project (PILP) op 18 september 2015 aan de minister stuurde, in samenwerking met het Steunpunt Studerende Moeders, Proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw en NVR.

Hierin werd de minister ook gevraagd om te reageren op de brief die de VVR eerder al verstuurde op 25 februari 2015. In deze brief stelt de VVR dat er in de huidige situatie van studerende moeders sprake is van discriminatie op grond van geslacht.

Volgens het Steunpunt Studerende Moeders en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) lopen studerende moeders en zwangere studenten een zeer groot risico op studievertraging en/of studieuitval, in combinatie met een forse studieschuld. Mede door het gebrek aan een regelgevend wettelijk kader. Vrouwelijke studenten hebben geen recht op zwangerschapsverlof. Uit een Reactie-van-de-minister-van-OCW-op-Kamervragen-over-studerende-moeders-12-januari-2015 is gebleken dat de uitval van studerende moeders en zwangere studenten in het MBO 50% bedraagt en in het HBO zelfs 75%.

Mede namens de NVR, de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, het Steunpunt Studerende Moeders en FNV Vrouw heeft het Public Interest Litigation Project in een brief aan minister Bussemaker hun zorgen over deze cijfers geuit. Hier heeft de minister nu op gereageerd.

In het kort komt de reactie van de minister er op neer dat zij erkent dat er geen wettelijke regeling is. Ze gaat echter geen nieuwe acties ondernemen. Wel is ze geïnteresseerd in (de resultaten van) het onderzoek dat PILP momenteel in samenwerking met het Steunpunt Studerende Moeders uitvoert en wil ze voor een gesprek over de problematiek met de briefschrijvers aan tafel. Dat dan weer wel..

Zie de brief van minister Bussemaker hier

Lees ook het eerdere bericht: http://studerendemoeders.nl/brief-aan-minister/

Foto afkomstig van Melkpunt blog over studerende moeders 

Onderzoek studerende moeders in volle gang

Samen met PILP (Public Interest Litigation Project), het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de VU Amsterdam is een onderzoek gestart naar de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren.

Inmiddels is het onderzoek in volle gang. Een groep van 5 HBO en WO studenten voeren het onderzoek uit onder leiding van Anja Eleveld van de VU Amsterdam.

De huidige praktijk met betrekking tot studerende moeders en zwangere studenten in het MBO en Hoger Onderwijs is mogelijk in strijd met Europese en internationale wet- en regelgeving.
Het uitval percentage onder deze studenten populatie (ruim 13.500) is zorgwekkend: in het MBO bedraagt valt 50% voortijdig uit en in het Hoger Onderwijs is dat zelfs 75%.

Aanleiding tot het onderzoek is het eerdere schrijven van de Stichting Steunpunt Studerende Moeders aan de Minister van Onderwijs over de discriminatie en gesignaleerde problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren in de specifiek combinatie van ouderschap/zwangerschap en studie. Het Steunpunt heeft het onderwerp studerende moeders op de agenda gekregen en lobbyt al bijna 10 jaar voor een wettelijk recht op zwangerschapsverlof voor studenten, een (beschermend) regelgevend kader en eenduidig beleid voor iedere MBO, HBO en WO instelling voor zwangere studenten en studerende ouders. Iets wat in 2009 al door het Europees Parlement is opgemerkt en een resolutie aannam. Nederland heeft hier geen gehoor aan gegeven.

Ook de Vereniging Vrouw en Recht liet op 26 februari 2015 in een brief aan de Tweede Kamer weten dat studerende moeders en zwangere studenten hierdoor afhankelijk zijn van de goedwillendheid van onderwijsinstellingen en deze maar weinig bereid zouden zijn om de vrouwelijke studenten tegemoet te komen rond tentamens, lesroosters en uitloop. Dit staat in een groot contrast met regelingen die zijn getroffen voor bijvoorbeeld topsporters of mensen met een beperking.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann buigt zich met het Steunpunt Studerende Moeders over welke mogelijkheden er liggen voor het starten van een proefprocedure om deze groep vrouwen (juridisch)  te gaan ondersteunen.

Op 18 september 2015 heeft het PILP in een gezamenlijke brief de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om te reageren op de brief van de VVR.

Brief aan minister

Volgens het Steunpunt Studerende Moeders en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) lopen studerende moeders en zwangere studenten een zeer groot risico op studievertraging en/of studieuitval, in combinatie met een forse studieschuld. Uit een Reactie-van-de-minister-van-OCW-op-Kamervragen-over-studerende-moeders-12-januari-2015 is gebleken dat de uitval van studerende moeders en zwangere studenten in het MBO 50% bedraagt en in het HBO 75%.

Mede namens de NVR, de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, het Steunpunt Studerende Moeders en FNV Vrouw heeft het Public Interest Litigation Project in een brief aan minister Bussemaker hun zorgen over deze cijfers geuit.

Het Steunpunt Studerende Moeders en de VVR geven aan dat de kern van de problematiek is gelegen in het feit dat er voor studerende moeders en zwangere studenten geen goede regelingen zijn getroffen (rond tentamens, roosters en uitloop), terwijl die er bijvoorbeeld wel zijn voor topsporters of mensen met een beperking. Zij geven aan dat deze groep studenten overgeleverd is aan de goedwillendheid van een onderwijsinstelling.

Het Public Interest Litigation Project vraagt aan de minister of zij de problematiek met betrekking tot studerende moeders en zwangere studenten herkent, en of zij voornemens is actie te ondernemen om deze problematiek op te lossen.

Op 26 februari 2015 heeft de VVR over de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren brief  geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Public Interest Litigation Project is benieuwd naar het antwoord op die brief en vraagt de minister daarover te informeren.

Op de website van de Stichting Studerende Moeders staat inmiddels een oproep aan studerende moeders en zwangere studenten om zich te melden.: www.studerendemoeders.nl/oproep.

lees hier de brief van PILP aan minister Bussemaker>>
Het PILP is een tweejarige pilot waarmee het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) de mogelijkheid van strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland verkent (www.pilpnjcm.nl).

Update – januari 2016, lees ook: http://studerendemoeders.nl/antwoord-van-minister/