De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet vastleggen van maximaal 16 weken en zal expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige afwezigheid. Dit antwoordde de minister onlangs in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Kwint/Van […]

Lees verder

In het hoger onderwijs wordt op het moment geëxperimenteerd met flexibilisering van het onderwijsprogramma. Hierbij mogen hogere onderwijsinstellingen de vaste onderwijsprogramma’s loslaten. Joost Noordeloos, student Onderwijswetenschappen aan de UVA onderzocht wat flexibilisering inhoud en wat hiervan de gevolgen zijn voor studerende (alleenstaande) moeders. Dit laat hij zien in een animatie filmpje wat hij voor ons […]

Lees verder

Elsevier Weekblad is bezig met een artikel over Studerende Moeders naar aanleiding van de onlangs aangenomen motie. Hiervoor is journaliste Loudi op zoek naar een aantal zwangere studenten en studerende moeders in zowel het mbo als het hoger onderwijs voor een kort telefonisch interview. Wil je hieraan meewerken, dan kun je je opgeven door onder […]

Lees verder

Studiefinanciering staat aangeduid als een toereikende en voorliggende voorziening maar in de praktijk pakt dat vaak anders uit voor jonge, veelal alleenstaande, moeders. Daarom helpen wij met ons steunfonds en Smart Mama Coachprogramma ieder jaar weer een hoop moeders die anders niet naar school hadden gekund en in de uitkering hadden gebleven. Lees hier het […]

Lees verder

Voor studenten in het MBO en HO bestaat geen formeel recht op zwangerschapsverlof. Maar daar maakt de Tweede Kamer nu verandering in voor wat betreft het MBO! Zwangere studenten in het MBO moeten recht krijgen op zwangerschapsverlof. Ook moeten ze op coulance en hulp van hun onderwijsinstelling kunnen rekenen, vindt de Tweede Kamer. Peter Kwint(SP) […]

Lees verder

Kom op 11 maart 2017 naar FNV LADIES RIGHTS DAY ! Wil jij zaken veranderen? Bijvoorbeeld in jouw privé situatie, op jouw werk of binnen de onderwijsinstelling waar je studeert of werkt. Wil jij weten hoe je jouw eigen invloed kunt inzetten om dit te bereiken? Kom dan naar FNV Ladies Richts day en speel het […]

Lees verder

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf onlangs antwoord op kamervragen van mevrouw Dik-Faber. Zo stelde zij onder meer de volgende vragen: Hoe wordt het volgen van onderwijs in combinatie met het opvoeden van een kind gestimuleerd? Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel jonge zwangeren en tienermoeders geen startkwalificatie hebben? De minister gaf […]

Lees verder

Namens minister Bussemaker organiseert de Directie Emancipatie op donderdag 9 februari een conferentie over de uitvoering van de aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité van de VN aan de Nederlandse regering. De positie van zwangere studenten en studerende moeders in het MBO en HO is als een van de onderwerpen opgenomen in de schaduw rapportage van het […]

Lees verder

Onderwijsinstellingen en overheid doen te weinig om uitval en discriminatie van studerende moeders en zwangere studentes tegen te gaan. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de VU. Zwangerschap en moederschap wordt nog te veel gezien als eigen keus, eigen verantwoordelijkheid voor de studentes. Het lijkt er op dat de  ‘eigen schuld, dikke bult’-gedachte heersend is. […]

Lees verder

Ik ontvang soms de meest schrijnende berichten via de website in mijn mailbox of via de facebook pagina. Sanne is 25 jaar en heeft een zoontje waar zij alleen voor zorgt. Afgelopen september begon Sanne met veel goede moed aan een MBO4 opleiding. Omdat zij geen startkwalificatie heeft en dus ook geen vooropleiding, heeft zij […]

Lees verder