Categorie archief: Blog

MBO studenten krijgen formeel recht zwangerschapsverlof

Voor studenten in het MBO en HO bestaat geen formeel recht op zwangerschapsverlof.
Maar daar maakt de Tweede Kamer nu verandering in voor wat betreft het MBO!

Zwangere studenten in het MBO moeten recht krijgen op zwangerschapsverlof. Ook moeten ze op coulance en hulp van hun onderwijsinstelling kunnen rekenen, vindt de Tweede Kamer. Peter Kwint(SP) en Kirsten van den Hul (Pvda) diende een motie in en kregen steun van de hele kamer, op VVD, CDA, PVV en Forum voor Democratie na.

Veel studenten die tijdens de studie zwanger raken komen in de studieproblemen en worden soms zelfs eenzijdig uitgeschreven. Voor studenten bestaat er geen formeel recht op zwangerschapsverlof. Hoe onderwijsinstellingen daarmee om gaan verschilt per instelling, per opleiding en per docent of begeleider. Zij zijn vaak afhankelijk van willekeur. Zij lopen vaak vertraging op met alle financiële gevolgen van dien en hebben moeite om studie en zorg te combineren mede omdat universiteiten, hogescholen en mbo’s vaak nauwelijks iets geregeld hebben voor zwangere studenten en studerende moeders. Zelfs verplichte Europese verdragen lijken niet opgenomen te zijn in de OER reglementen. Dit bleek eerder al uit het wetenschappelijk onderzoek van de VU. Dat meer dan de helft voortijdig uitvalt is dan ook niet zo gek.

De Kamer wil dat het kabinet met het onderwijs en studentenorganisaties gaat overleggen over hulp voor studenten tijdens en na hun zwangerschap. Een student in verwachting moet onder andere een eigen studieprogramma kunnen volgen, vindt de Kamer.

“Hier heb ik dan ruim 11 jaar een lobby voor gevoerd, eindelijk begint al dat werk zijn vruchten af te werpen! Het is fantastisch nieuws voor de zwangere studenten in het MBO, maar we zijn er nog niet. Nu nog goed uitwerken en ook voor het Hoger Onderwijs!”.  Annemieke de Jong.

 

 

Annemieke de Jong powervrouw bij FNV Ladies Rights day

Kom op 11 maart 2017 naar FNV LADIES RIGHTS DAY !

Wil jij zaken veranderen? Bijvoorbeeld in jouw privé situatie, op jouw werk of binnen de onderwijsinstelling waar je studeert of werkt.
Wil jij weten hoe je jouw eigen invloed kunt inzetten om dit te bereiken?

Kom dan naar FNV Ladies Richts day en speel het ‘Spel van invloed’ , leer de ‘ins & outs’ van invloed uitoefenen en het creëren van je eigen mogelijkheden. Een spel waardoor je inspirerende vrouwen ontmoet, plezier hebt en samenwerkt.

Annemieke de Jong is expert in de begeleiding van studerende (a.s.) moeders in het mbo en ho en is een van de powervrouwen die op deze dag haar gouden tips over invloed uitoefenen zal delen.

Wie is ANNEMIEKE DE JONG

Annemieke de Jong richtte als alleenstaande studerende moeder de landelijke stichting Steunpunt Studerende Moeders op. Met haar stichting begeleidt zij studerende moeders dan wel jonge alleenstaande moeders in de toeleiding naar school. Ook voert zij al ruim 10 jaar een lobby om de positie van zwangere studenten en studerende moeders in het MBO en hoger onderwijs te verbeteren. Hiermee heeft zij onder meer gezorgd voor een wetswijziging ten gunste van zwangere studenten en is het onderwerp opgenomen in de schaduwrapportage van het VN Vrouwenverdrag.

Wil jij weten hoe zij dit gedaan heeft en wat er nodig is om de positie van studerende moeders te verbeteren, kom dan luisteren naar haar verhaal op 11 maart tijdens Ladies right day.

Download hier het programma boekje: http://www.fnvvrouw.nl/documenten/programmaboekje_fnv_ladies_rights_day.pdf

Bezoek de website van FNV Vrouw voor meer informatie.

Wat is een powervrouw?

Powervrouwen zijn vrouwen die door hun positie, drive, contacten en/of verhaal invloed uitoefenen op de wereld. Tijdens deze ronde, speeddate je met een aantal van deze vrouwen. Zij vertellen je waar zij invloed uitoefenen, wat voor hen wel en niet werkt en ze delen de gouden invloed tip met jou. Er zijn 10 tafels met powervrouwen die op verschillende gebieden invloed uitoefenen. We wisselen tijdens deze ronde 3 keer van tafel. Je kan kortom 3 keer met een andere powervrouw of team van powervrouwen speeddaten. Bedenk van te voren wat je wilt vragen.

“Ook als alleenstaande jonge moeder kun je invloed uit oefenen, daar ben ik zelf het bewijs van”
Annemieke de Jong.

 

Hallo woordvoerders en minister van VWS

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf onlangs antwoord op kamervragen van mevrouw Dik-Faber.

Zo stelde zij onder meer de volgende vragen:

Hoe wordt het volgen van onderwijs in combinatie met het opvoeden van een kind gestimuleerd?
Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel jonge zwangeren en tienermoeders geen
startkwalificatie hebben?

De minister gaf in haar antwoord aan eerst te willen kijken naar de vraag van jonge ouders en indien daaruit naar voren komt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is, is de minister bereid vervolg stappen te zetten.

Haaaallloooo?!!!??  Zij kijkt duidelijk niet de goede kant op….
Alleen uit het feit dat Stichting Steunpunt Studerende Moeders is opgericht door en voor jonge ouders die naar school (willen) gaan, blijkt dat er een vraag ligt van jonge ouders. En dat de combinatie met onderwijs een dusdanig belangrijk aandachtspunt is dat er zelfs een stichting voor opgericht is. In 2006 al.

Het is zo jammer om weer te moeten constateren dat ministeries nog altijd langs elkaar heen werken ten nadele van de moeders waar het hier om gaat:

De studerende moeders. Of je nu 18 of 28 bent, we zitten als studerende moeders allemaal in hetzelfde schuitje als het gaat om de combinatie onderwijs en ouderschap. De een gaat het beter af dan de ander, maar dat is dan ook omdat het verschilt per instelling, per opleiding en per docent of begeleider in hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan.

Kennelijk is de minister nog niet bekend met het onlangs verschenen VU onderzoek, of met het feit dat het onderwerp een belangrijk aandachtspunt genoeg was om opgenomen te worden in de schaduwrapportage van het VN-Vrouwenverdag…

Reden genoeg voor mij om meteen in de pen te klimmen:

Geachte minister en woordvoerders van de commissie VWS,

Met belangstelling heb ik de antwoorden aan de Kamer en Kamerlid Dik-Faber gelezen.
Met name de vragen en het antwoord van de minister ten aanzien van jonge ouders en onderwijs viel mij op: Hoe wordt het volgen van onderwijs in combinatie met het opvoeden van een kind gestimuleerd?
Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel jonge zwangeren en tienermoeders geen
startkwalificatie hebben?

Hierbij geeft de minister aan eerst te willen kijken naar de vraag van jonge ouders en indien daaruit naar voren komt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is, is de minister bereid vervolg stappen te zetten.
Via deze weg wil ik u in kennis stellen dat er een duidelijke vraag ligt van zowel tienermoeders als zowel jonge ouders waaruit blijkt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is.
Zo is er onder meer in 2006 een landelijke stichting opgericht door en voor jonge ouders die naar school (willen) gaan, genaamd Steunpunt Studerende Moeders: studerendemoeders.nl
Het onderwerp was opgenomen in de emancipatienota 2008-2011 en is onlangs opgenomen in de schaduwrapportage van het VU-Vrouwenverdrag omdat het onderwerp nog altijd een onderbelicht en belangrijk aandachtspunt is. Immers, de randvoorzieningen om onderwijs en ouderschap te kunnen combineren ontbreken.

Onderwijsinstellingen houden over het algemeen geen tot weinig rekening met zwangerschap of de zorgplicht van jonge ouders. Getuige de vele meldingen die bij het Steunpunt Studerende Moeders binnen komen; zwangere meisjes/jonge vrouwen worden geweigerd voor een opleiding of zij worden eenzijdig uitgeschreven en bij alleenstaande jonge moeders wordt de afwezigheid als gevolg van een ziek kind nog wel eens geregistreerd als verzuim. Ook komt het voor dat zwangere leerlingen vanuit het onderwijs het advies krijgen om “maar beter” een abortus te ondergaan of om zich uit te schrijven.
Het leveren van maatwerk in het onderwijs ten aanzien van deze doelgroep is niet vanzelfsprekend.
Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, per opleiding en per docent
of begeleider. Dit maakt dat deze jonge vrouwen afhankelijk zijn van willekeur en maakt hen uiterst kwetsbaar.

Dit blijkt niet alleen uit de praktijk maar ook uit het onderzoek van de VU.
Hieruit blijkt onder meer dat MBO en HO instellingen vrijwel niks tot weinig geregeld en vast gelegd hebben in de regelementen ten aanzien van zwangerschap, bevalling en studerende jonge ouders.
Wanneer voor zwangere studentes en studerende moeders de toegang tot onderwijs wordt
belemmerd en hun mogelijkheden om een opleiding af te ronden en een diploma te halen worden beperkt, is er sprake van strijd met het recht op onderwijs. Bovendien is er sprake
van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen
worden.

Via deze link is het rapport te downloaden en is tevens de NOS nieuwsuitzending terug te zien:
http://studerendemoeders.nl/onderzoeksresultaten-discriminatie-en-uitval-studerende-moeders/

Ook is er inmiddels onderzoek gedaan door het Ministerie OCW naar het uitval percentage van jonge ouders (merendeel is alleenstaande moeders)in het MBO en HO: 50% valt uit in het MBO en 75% valt uit in het HO.

Wij hopen dat dit gegeven voldoende is om stappen te ondernemen.

Studerende jonge ouders hebben niet allemaal per definitie behoefte aan hulpverlening.
Ook blijkt er onder professionals een gebrek te zijn aan kennis rondom de gelijkheidswetgeving,
jonge moeders en de combinatie met onderwijs. Jonge moeders die studeren hebben eerder behoefte aan vertrouwen, coaching en praktische ondersteuning bij de combinatie als zowel in de toeleiding naar school, maar bovenal gelijke onderwijskansen en (rand)voorzieningen om onderwijs en ouderschap te kunnen combineren.

Omdat wij bij het Steunpunt Studerende Moeders hier al langer mee bezig zijn, ons verdiept hebben in de specifieke combinatie als zowel in de begeleiding van (aanstaande)studerende jonge moeders, zouden wij graag mee praten. Onder meer over wat er mis gaat, waar de behoefte liggen, wat wel/niet werkt en wat er naar ons inziens verbeterd kan worden.

Met vriendelijke groet,

Annemiek de Jong
Founder & directeur Stg. Steunpunt Studerende Moeders

Annemieke de Jong geeft workshop tijdens de conferentie over het VN Vrouwenverdrag

Namens minister Bussemaker organiseert de Directie Emancipatie op donderdag 9 februari een conferentie over de uitvoering van de aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité van de VN aan de Nederlandse regering.

De positie van zwangere studenten en studerende moeders in het MBO en HO is als een van de onderwerpen opgenomen in de schaduw rapportage van het VN Vrouwenverdrag.

Annemieke de Jong verzorgt samen met wetenschapper Anja Eleveld de workshop:
Hoe verbeteren we de situatie van zwangere en studerende moeders? 

Anja Eleveld deed eerder onderzoek naar wat er in de wet is geregeld en wat onderwijsinstellingen geregeld hebben voor zwangere studenten en studerende moeders. Hieruit blijkt dat onderwijsinstellingen vrijwel niets geregeld hebben en weinig rekening houden met de seksespecifieke omstandigheden van deze vrouwelijke studenten groep wat in strijd is met de wet op gelijke behandeling.

De conferentie start met een plenair gedeelte waarin minister Bussemaker spreekt en Leontine Bijleveld, voorzitter van het Netwerk VN0Vrouwenverdrag, uitleg geeft over het Vrouwenverdrag, het vrouwenrechtencomité en de aanbevelingen.

Daarna volgen twee rondes themasessies. Na een plenaire afsluiting is er nog een borrel.

Download hier het programma-Informatieboekje.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelding: cedaw@minocw.nl

Datum: 9 feb 2017
Tijd: 12:00 – 18:00
Plaats: Muntgebouw, Leidseweg 90 3531 BG Utrecht

Onderzoeksresultaten: discriminatie en uitval studerende moeders.

Onderwijsinstellingen en overheid doen te weinig om uitval en discriminatie van studerende moeders en zwangere studentes tegen te gaan. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de VU. Zwangerschap en moederschap wordt nog te veel gezien als eigen keus, eigen verantwoordelijkheid voor de studentes. Het lijkt er op dat de  ‘eigen schuld, dikke bult’-gedachte heersend is.

Meer dan 50% van de studerende moeders en zwangere studentes in het MBO en meer dan 75% in het HBO en WO valt voortijdig uit tijdens de studie. Uit het onderzoek blijkt dat onderwijsinstellingen te weinig specifieke regelingen hebben voor studerende moeders en zwangere studentes, zoals zwangerschapsverlof of flexibele roostering en tentamendata. De landelijke wettelijke regelingen die er wel zijn, zijn lang niet door alle instellingen geïmplementeerd. En wat er wel is, wordt ook niet altijd op een juiste manier uitgelegd. Zo is er tegen een studerende moeder gezegd dat zij maar gewoon in de klas moest afkolven omdat ze dit in Afrika ook gewoon doen. Bij het Steunpunt Studerende Moeders komen ook berichten binnen dat er tegen zwangere studenten in het Hoger Onderwijs gezegd wordt dat zij enkel gebruik kunnen maken van het profileringsfonds indien er sprake is van complicaties tijdens de zwangerschap.

Dit is pijnlijk, omdat de Minister van OCW in een eerdere briefwisseling met, onder andere, het Public Interest Litigation Project (PILP), Steunpunt Studerende Moeders, proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Vrouwenraad en Vereniging Vrouw en Recht aangaf, dat de verantwoordelijkheid voor studerende moeders en zwangere studentes bij de onderwijsinstellingen ligt. De instellingen zouden aan maatwerk moeten doen.

Maar, zo blijkt uit het rapport, studerende moeders en zwangere studentes zijn dan steeds afhankelijk van de welwillendheid van een studiebegeleider of docent. Het is voor hen vaak onzeker of en op welke regeling zij zich kunnen beroepen. De onderwijsinstellingen vinden de zwangerschap vaak de ‘eigen keus’ van de studentes en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid.

De genoemde organisaties kunnen zich niet vinden in deze ‘eigen schuld dikke bult’-gedachte. Wanneer voor zwangere studentes en studerende moeders de toegang tot onderwijs wordt belemmerd en hun mogelijkheden om een opleiding af te ronden en een diploma te halen worden beperkt, is er sprake van strijd met het recht op onderwijs. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.
Aanbevelingen
In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen. Zo wordt er onder meer een formeel recht op zwangerschapsverlof voor studenten aanbevolen, dit zorgt ervoor dat er op iedere instelling hetzelfde mee wordt om gegaan en dat zwangere studenten ergens op terug kunnen vallen. Dat maakt deze groep vrouwen minder kwetsbaar.  Uiteraard vergt het altijd maatwerk maar juist dát zou in een algemeen landelijk beleid moeten worden opgenomen om discriminatie tegen te gaan.

Hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden, kan het Steunpunt Studerende Moeders over mee denken. Het Steunpunt Studerende Moeders heeft in de afgelopen jaren specifieke expertise opgebouwd en enkele algemene richtlijnen opgesteld. Ook is er een succesvolle methode ontwikkeld voor de begeleiding van zwangere studenten en studerende moeders wat het studiesucces kan versterken en uitval voorkomen.

Belangrijkste is dat instellingen hun zaken goed op orde hebben, deze dienen getoetst te zijn aan onder meer de gelijkheidswetgeving en eventuele voorzieningen, faciliteiten dienen instellingsbreed toegankelijk te zijn voor álle zwangere studenten en studerende moeders. Dit is nu niet het geval. Daarom zal het rapport aan de regering en onderwijsinstellingen opgestuurd worden. Met de vraag hoe de regering en onderwijsinstellingen de in het rapport geconstateerde problemen denken te gaan oplossen.

Mochten structurele oplossingen uitblijven, dan ondernemen de genoemde organisaties juridische stappen.

Download hier het: onderzoeksrapport 

Het NOS besteedde er zowel op de website als in het journaal van 18.00 en 20.00 aandacht aan: http://nos.nl/uitzending/20224-nos-journaal.html
Ook was er een radio item te horen: http://m.radio2.nl/mobiel-radio1/gemist/fragment/250652 
Eveneens schreef het Hoger Onderwijs Persbureau een artikel wat op diverse websites van Hogescholen en Universiteiten geplaatst is.

Jonge moeders en de zorgcoördinator

Ik ontvang soms de meest schrijnende berichten via de website in mijn mailbox of via de facebook pagina.

Sanne is 25 jaar en heeft een zoontje waar zij alleen voor zorgt. Afgelopen september begon Sanne met veel goede moed aan een MBO4 opleiding.
Omdat zij geen startkwalificatie heeft en dus ook geen vooropleiding, heeft zij eerst een competentietest gemaakt. Hieruit bleek dat zij in niveau 4 kon instromen. Heel mooi!

Omdat haar zoontje allerlei medische onderzoeken moest ondergaan had ze met de zorgcoördinator goede afspraken gemaakt over verlof. Althans, dat dacht zij…..
Een week later werd zij gebeld door een andere zorgcoördinator. Die liet haar weten dat dit helemaal niet kon. Verlof zou niet mogelijk zijn en ze zou uitgeschreven worden als zij de volgende dag niet gewoon op school zou zijn. Sanne werd voor de keuze gesteld; “of je regelt maar wat anders voor je kind en kiest voor de opleiding of je stopt met de opleiding”.

Sanne schrok en was even stil. Ze liet weten dat zij zou proberen een andere oplossing te vinden en morgen wel naar school te komen.
Maar even nadat ze had opgehangen, vroeg zij zichzelf af waar ze mee bezig was..:
“In eerste plaats ben ik moeder. Mijn kind heeft mij nodig op dit soort momenten”.

De volgende ochtend schreef ze een email naar de school waarin zij dit uitlegde en hen liet weten voor haar zoon te kiezen.

Een dag later ontving zij een brief van school met de mededeling dat zij is uitgeschreven.

Sanne heeft geen hulp aangeboden gekregen, geen advies noch een stukje coaching op hoe studie en zorg te combineren, helemaal niks. In plaats daar van wensen zij haar gelukkig nog wel veel succes met het vervolg van haar studieloopbaan, met uitroepteken…..(zie brief)
uitgeschreven-brief
De gevolgen voor (uitgevallen) studerende jonge moeders kunnen zeer ingrijpend zijn.
Sanne heeft een bijstandsuitkering moeten aanvragen, maar er is een wachttijd van 4 weken dus zijn er allerlei betalingsachterstanden ontstaan en daar komt de studieschuld nu dan ook nog bij. En ze had het met enkel een studiebeurs al niet zo breed..
Daar zit je dan in de bijstand, met schulden en zonder diploma.

Helaas bereiken mij steeds vaker dit soort berichten, studerende moeders die ten onrechte worden uitgeschreven, verzuimregistratie bij afwezigheid vanwege een ziek kind of jonge moeders die zelfs niet eens worden aangenomen.
De vraag die ik dan vaak gesteld krijg, kan en mag dit allemaal zomaar?

Nee, natuurlijk mag je niet zomaar, zonder ook maar iets ondertekend te hebben, van de opleiding worden uitgeschreven. Ook moet in de brief onderbouwd zijn wat de reden van uitschrijving is.

Het is vaak onduidelijk bij studerende moeders wat zij hier tegen kunnen doen en wat nu wel/niet is toegestaan. Ook merk ik dat het bij onderwijsinstellingen, begeleiders of zorgcoördinatoren onduidelijk kan zijn. Wat is nu precies wel/niet toegestaan op grond van de gelijkheidswetgeving en wanneer is er sprake van sekse-specifieke discriminatie? En hoe kan de groep studerende jonge moeders in het MBO of HBO succesvol begeleid worden naar een diploma en kan uitval voorkomen worden?

Hiertoe en om antwoord te kunnen geven op al dit soort vragen organiseert de Vereniging Vrouw en Recht samen met mij de conferentie ‘De problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’ . Een conferentie die relevant is voor een ieder die te maken heeft met studerende moeders, zwangere studenten dan wel de begeleiding van jonge moeders, VSV en de toeleiding naar school.
Wetenschapper Anja Eleveld zal ook aanwezig zijn en een presentatie geven. Zij deed samen met anderen onderzoek op hogescholen, universiteiten en het MBO. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke voorzieningen en instellingsspecifieke  regelingen er zijn, of deze voorzieningen kenbaar transparant en toegankelijk zijn en hoe ze werken. Daarnaast beoogt het onderzoeksrapport antwoord te geven op de vraag in hoeverre onderwijsinstellingen in het MBO en Hoger Onderwijs op grond van het gelijke behandelingsrecht verplicht zijn tot het treffen van regelingen en voorzieningen ten behoeve van zwangere studenten en studenten die de zorg dragen voor jonge kinderen.
De onderzoeksresultaten worden op genoemde conferentie bekend gemaakt.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de conferentie komen, denk dan eens aan een workshop, training of de coaching die ik kan bieden.

Meer informatie over de Vereniging Vrouw en Recht vind je hier: www.vrouwenrecht.nl

Geen enkele student verdient het om ongelijk behandeld te worden. Samen maken we ons sterk voor deze kwetsbare groep. 

Conferentie studerende moeders

aankondiging-congres-1

Iedereen heeft recht op onderwijs. Maar hoe zit dat als je zwanger bent of jong moeder bent?
Heb je als student recht op zwangerschapsverlof? Of wat als je kind een keer ziek is?
En wat zijn hierin de rechten en plichten van de onderwijsinstellingen?

In het onderwijs ontbreken veel randvoorwaarden om studie en zorg met elkaar te kunnen combineren. Studerende moeders hebben namelijk geen baat bij de regelingen en voorzieningen die getroffen zijn in de Wet Arbeid en Zorg, want die is enkel bedoeld voor werknemers en werkgevers. Zo heeft een zwangere student wettelijk gezien geen recht op zwangerschapsverlof. Bij zowel onderwijsinstellingen als studerende moeders zelf is het soms volstrekt onduidelijk waar studerende moeders en zwangere studenten wel/geen aanspraak op kunnen maken. Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, opleiding en per docent/begeleider.

Het gevolg? Onnodige vertraging en het uitvalpercentage binnen het MBO en HBO is onder deze groep schrikbarend hoog. Zwangere studenten en alleenstaande ouders vormen een kwetsbare groep. Een groep die een hogere prijs betaald om onderwijs te kunnen volgen ten opzichte van studenten zonder kinderen. Dat kan zo niet langer door gaan.

De landelijke Stichting Steunpunt Studerende Moeders helpt jonge en alleenstaande moeders naar een diploma. (Onder meer door trainingen en coaching in de toeleiding naar school en een evenwichtige verdeling van studie en zorg.) En voert al langer een lobby om de positie van studerende moeders/ zwangere studenten structureel te verbeteren.
Ook de VVR  (Vereniging Vrouw en Recht) schreef op 26 februari 2015 een brief naar de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 18 januari 2016 volgde daarop een antwoord van de minister. De minister erkent het grote probleem, maar komt niet met oplossingen. Er worden geen acties ondernomen.
Hoe moet dit verder? Welke rechten hebben studerende moeders? Wat zijn hun ervaringen en wat hebben zij nodig? Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Wat kunnen we eraan doen of wie kan wat doen? Welke belangen spelen een rol en hoe krijgt iedereen een gelijke kans?

Tijdens de conferentie ‘De problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’ , georganiseerd door de VVR op donderdag 17 november in Utrecht, laten diverse professionals als Leo Klijn (arbeidsrechtadvocaat), Annemieke de Jong (Stichting Steunpunt studerende moeders) en wetenschapper Anja Eleveld hun licht schijnen op dit veelzijdige onderwerp.

Mevr. Anja Eleveld deed samen met anderen onderzoek op hogescholen, universiteiten en het MBO. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke voorzieningen en instellingsspecifieke  regelingen er zijn, of deze voorzieningen kenbaar transparant en toegankelijk zijn en hoe ze werken. Daarnaast beoogt het onderzoeksrapport antwoord te geven op de vraag in hoeverre onderwijsinstellingen in het MBO en Hoger Onderwijs op grond van het gelijke behandelingsrecht verplicht zijn tot het treffen van regelingen en voorzieningen ten behoeve van zwangere studenten en studenten die de zorg dragen voor jonge kinderen.

De conferentie wordt afgesloten met een interessante paneldiscussie tussen de sprekers, aangevuld met o.a. Jelle Klaas van PILP NJCM (Public Interest Litigation Project Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten). Het belooft een interessante, enerverende middag te worden.

Kom ook, praat mee, luister naar de verhalen van professionals en ontmoet interessante sprekers rondom dit thema!

Met name studerende moeders en zwangere studenten in het MBO en HBO worden opgeroepen om  te komen, mee te praten en hun ervaringen te delen tijdens deze conferentie.
Direct aanmelden en toegangskaarten zijn verkrijgbaar via info@vrouwenrecht.nl
Meer informatie over de VVR: http://www.vrouwenrecht.nl/event/?event=50
Leden van de VVR betalen geen toegangsprijs
Niet-leden betalen €30,-
Studenten betalen €10,-

Annemieke de Jong geeft enkele vrijkaarten weg voor studerende moeders die dit echt niet willen missen en mee willen praten. Wil jij in aanmerking komen voor een vrijkaart, stuur ons dan een mailtje!

Lees ook: ‘studerende moeders opgenomen in schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag‘.

We starten ook in Leeuwarden!

gemeente_leeuwarden_logoHet Smart Mama Coachprogramma gaat nu ook in Leeuwarden van start!

Om meer alleenstaande en jonge moeders een goede toekomst te bieden heb ik ook met de gemeente Leeuwarden de handen in een kunnen slaan. Hierdoor kunnen jonge (a.s.) moeders uit Leeuwarden tussen de 18 en 30 jaar kosteloos deelnemen aan het programma en de workshops.

Het Smart Mama Coachprogramma is een coachprogramma in de toeleiding naar school en of werk en gericht op een evenwichtige verdeling van studie/stage, werk, zorg en privéleven. Met als doel bevordering van duurzame economische zelfstandigheid en om voortijdig uitval te voorkomen.

Het Smart Mama Coachprogramma is enkele jaren geleden gestart in de gemeente Emmen gevolgd door Borger-Odoorn en Coevorden en is nog altijd een succes.
Hiermee heb ik tevens de tweede Movisie Participatie Prijs gewonnen en een nominatie voor de Lies van Urk Emancipatieprijs van de gemeente Emmen. Lees hier meer over het project. 

De kick-off en eerste workshop vind plaats op maandag 21 november om 12.00 uur.
Onder het genot van een lunch vertel ik je alles over de mogelijkheden van de combinatie studie & zorg en kun je kennis maken met studerende moeders!

Aanmelden kan nog door een mailtje te sturen!

Studerende moeders opgenomen in Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

vn-vruwen-verdrag-logoHet VN-Vrouwenverdrag is één van de fundamentele mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Het verplicht de landen die het verdrag geratificeerd hebben niet alleen alle vormen van discriminatie van vrouwen met elkaar uit te bannen. Het gaat verder: op alle gebieden, in het bijzonder op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied moet beleid en wetgeving tot stand komen om de volledige ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te verzekeren, opdat hun mensenrechten en fundamentele vrijheden worden gewaarborgd.

Volgens de laatste opgave zijn inmiddels 189 landen partij bij het Verdrag. Nederland is daar, sinds 1991, een van.

Maar Nederland doet dus niets rondom de discriminatie van zwangere studenten en studerende moeders en schept voor hen ook geen beleid of beschermend juridisch kader.

Daarom is dit onderwerp nu benoemd in de schaduw-rapportage. En staat benoemd als volgt:

“44. DISCRIMINATION AGAINST PREGNANT STUDENTS IN COLLEGE AND HIGHER EDUCATION In the view of the NGOs and CSOs the absence of essential provisions for combining education and child-care amounts to gender discrimination since it creates a substantial risk of female students delaying their studies or dropping out due to pregnancy and childbirth. The Minister of Education (and Gender Equality!) sees no role here for the legislature or for her department. Educational institutions are themselves responsible for upholding the laws on equal treatment and taking measures in the interest of pregnant students and studying mothers. Students must themselves submit a complaint if they believe there is discrimination.

The NGOs and CSOs suggest that the Committee asks the government how it is addressing Article 2(e) of the Convention with regard to pregnant students and mothers who are students. By virtue of this article, the government is, obliged to ensure that educational institutions do not discriminate. “

Doel is dat het gezaghebbende vrouwenrechtencomité, dat tot ziet op de naleving van het verdrag, aanbevelingen doet aan de regering om een einde te maken aan de discriminatie van zwangere studenten en studerende moeders.

Meer informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de volledige Schaduwrapportage: http://www.vn-vrouwenverdrag.nl/

Lees ook: conferentie studerende moeders

Uitgeschreven wegens zwangerschap

Ik kwam deze week een uitspraak van de ‘Landelijke Klachtencommissie Onderwijs’ onder ogen, over een MBO studente die uitgeschreven werd omdat zij zwanger was en een procedure is gestart.

Uit de berichten die ik ontvang van studerende (aanstaande) moeders evenals van begeleiders die werkzaam zijn in de begeleiding van jonge moeders, blijkt dat niet iedereen bewust is van de vormen van discriminatie en wat hieromtrent de bezwaar en klacht procedures zijn.

Bovendien durft of wilt niet iedereen een dergelijke procedure starten. Het kost tijd en energie.
Als studerende (aanstaand) moeder heb je het immers al druk genoeg.
Gelukkig is het ook niet altijd nodig, ik blog ook over goede voorbeelden.

Toch ontvang ik elke maand wel enkele berichten van jonge moeders die naar school willen (of moeten ivm Artikel 13 van de WWB/ de ‘scholingslicht jongeren’) en voor een opleiding geweigerd worden, dan wel tijdens een open dag ontraden worden om een opleiding te gaan volgen omdat “studeren een full-time commitment is”. Of van studenten die te maken hebben met verzuimregistratie ten gevolge van een zwangerschap en het advies kregen – nu dat zij zwanger zijn – om zich “maar beter” uit te schrijven. Studenten blijken vaak serieus bang te zijn om op school te vertellen dat zij zwanger zijn, uit angst voor de reactie vanuit de opleiding.

Niet geheel onterecht, zo blijkt. Deze school maakte het wel heel bont:

Een studente van een MBO-SPW3 opleiding werd, nadat bleek dat zij zwanger was, zonder pardon uitgeschreven van de opleiding. Zij schreef zich op het eerst volgende moment weer in voor dezelfde opleiding. De school schreef haar wederom uit, na een gesprek met de opleidingsmanager werd zij weer ingeschreven maar de opleiding bleef er vervolgens een rommeltje van maken.

Zo werd zij na de bevalling terug geplaatst in het eerste leerjaar, een ziekenhuis bezoek met de baby werd als verzuim geregistreerd en op een gegeven moment bleek dat zij in de absentie-registratie op maar liefst vijf maanden verzuim was gezet terwijl zij wel op school was. Ook had zij toetsen gemaakt. De administratie werd niet goed bijgehouden, van zowel absentie als van de resultaten niet. Zij is bij herhaling uitgeschreven van de opleiding zonder rechtsgrond en zonder dat zij gewezen was op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De studente moest daardoor telkens opnieuw beginnen met haar opleiding. De door haar behaalde resultaten bleven niet staan. Na al die jaren kwam zij dus niet verder!
Met ook nog eens de nodige gevolgen voor de studiefinanciering waarvan het termijn gewoon doorloopt. Stel je voor; zit je straks met een studieschuld en zónder diploma thuis!

Daarnaast heeft deze ROC haar geen extra zorg of begeleiding geboden in het kader van haar in staat te stellen haar studie voort te zetten. Er is slechts sanctionerend opgetreden naar aanleiding van het ziekteverzuim.
Er is niet, gelet op haar omstandigheden, hulp geboden bij het op realistische wijze plannen van de studie.

( Dit is nou juist waar mijn expertise ligt en waar ik uitkomst kan bieden voor zowel student als onderwijsinstelling. Ik heb al meer dan 6000 jonge moeders succesvol begeleid naar school als zowel tijdens de studie. Door onder meer het maken van een slimme planning en een geheel eigen aanpak en strategie voor een gebalanceerde combinatie van studie en zorgtaken.
Hiervoor heb ik effectieve methode ontwikkeld waarmee ik uitval heb weten te voorkomen en het studiesucces heb doen versterken. Samen met de ervaringen van studerende moeders heb ik zelfs een heel toeleidings- traject ontwikkeld welke ik al enkele jaren uitvoer in de gemeente Emmen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk…
Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om studie en zorg te combineren. Ik weet wat een aankomend studerende moeder te wachten staat, waar je mee te maken krijgt en wat je allemaal moet uitzoeken. Het is een studie op zich.. Om eerlijk te zijn, ik ben er ook echt op afgestudeerd. Studie en zorg combineren is te leren, in mijn trainingen en workshops!)

De  MBO studente stapte uiteindelijk naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs vanwege het niet nakomen van de zorgplicht die de opleiding heeft om de student in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden. Evenals het ten onrechte nalaten van extra zorg en of begeleiding aan te bieden.

Door de Landelijke Klachtencommissie is een mediation aangeboden. Daarvan heeft de studente gebruik gemaakt, maar helaas heeft dit niet tot een passende oplossing geleid.

Hierop volgde een zitting bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij het ROC erkent heeft haar ten onterechte te hebben uitgeschreven vanwege zwangerschap.

Ook heeft deze ROC tijdens de zitting het beleid geschetst ten aanzien van zwangere leerlingen en studeren moeders.

Klaarblijkelijk stelde dit weinig voor maar de opleiding had tenminste wel iets op papier staan…Er zijn onderwijsinstellingen die helemaal niets geschetst hebben ten aanzien van zwangere leerlingen en studerende moeders. En soms betreft dit enkel wat summiere richtlijnen. Ik heb een aantal van dit soort “protocollen” bekeken. De meeste laten te wensen over en hadden net zo goed door FC-Knudde geschreven kunnen zijn.
Het is dan ook goed dat de VU daar onderzoek naar verricht.

De MBO studente heeft tijdens de zitting aangegeven dat haar geen extra begeleiding is geboden. De opleidingsmanager verklaarde dat hij niet weet of deze begeleiding wel of niet geboden is en was evenmin in staat daarover stukken in te dienen (…….)
Hierdoor heeft het ROC niet aannemelijk kunnen maken dat de benodigde begeleiding is geboden.

De klacht over het niet voldoen aan de zorgplicht, oftewel het (niet) bieden van adequate begeleiding, is derhalve gegrond verklaard door de commissie.
Met betrekking tot het herhaaldelijk uitschrijven van de studente kon het ROC ook geen duidelijkheid bieden over het verzuim en de cijfers van de studente (…)

De commissie kan dan ook niet anders concluderen dan dat het aannemelijk is dat de studente diverse malen ten onrechte en niet volgens de geëigende procedure is uitgeschreven en oordeelde dat de klacht ook op dit onderdeel is gegrond.
Met andere woorden; zij heeft terecht een klacht ingediend.

Willekeurige uitschrijvingen lijken in het MBO schering en inslag. Dus alle aanleiding om tijdig in bezwaar-beroep te gaan. Dat kan bij de landelijke klachtencommissie dus maar je kunt ook een melding maken bij het College voor de Rechten van de Mens of neem zelf een advocaat in de arm die hierin thuis is. Ontvang je enkel stufi vraag dan of deze werkt op basis van toevoeging. Wij kennen eventueel ook een aantal advocaten in ons netwerk die jou hierbij kunnen helpen.

Iemand weigeren, uitschrijven of uitsluiten vanwege zwangerschap is discriminatie en bij wet verboden.
Wanneer er sprake is van discriminatie op grond van geslacht of welke grond dan ook, dan moet je gewoon een streep trekken.

Durf je een dergelijke procedure niet aan of heb je geen zin in al dat gedoe? Dan kun je ook jouw ervaring, al dan niet anoniem, plaatsen op onze oproep pagina.
Op die manier kan iedereen toch zelf lezen hoe belangrijk het is dat er een structurele oplossing komt en dat het vastleggen van goede afspraken omtrent zwangerschap en zorgtaken in ieder’s belang is.

Soms is het niet altijd duidelijk of er nu wel of niet sprake is van discriminatie en ongelijke behandeling. Soms is het ook gewoon onwetendheid en zijn mensen er niet bewust van. Probeer daarom altijd eerst te praten om tot een oplossing te komen, alvorens meteen met een advocaat te dreigen. In dit geval heeft ook praten niet mogen baten maar dat wil nog niet zeggen dat dit ook in jouw geval geen zin heeft. Vergeet niet: de opleiding heeft er zelf belang bij als jij je diploma haalt.

Onderwijsinstelling zijn het overigens niet verplicht om een beleid te schetsen ten aanzien van zwangerschap en studenten met zorgtaken. Mensen vragen mij soms of dit nou echt zo erg is. Handelen zij dan in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving door dit niet te doen?
Mogelijk kan ik hier nader op in gaan in een volgend blog.
Als je mijn volgende blog’s niet wilt missen, schrijf je dan alvast in voor de nieuwsbrief.

Annemieke de Jong