Categorie archief: Blog

Onze reactie wetsvoorstel versterken positie mbo studenten

In december 2017, maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ze voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet zal vastleggen.
In de wet ‘versterken positie mbo studenten’ zal onder meer een recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof worden vast gelegd en met een duur van maximaal 16 weken expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige (geoorloofde) afwezigheid.

Het wetsvoorstel staat open tot 17 januari 2019 voor internetconsultatie. Dit betekend dat iedereen zijn of haar mening mag geven op dit voorstel, op:
https://www.internetconsultatie.nl/versterkenpositiembostudenten

Ook de stichting Steunpunt Studerende Moeders heeft samen met de *Coalitie Studerende Moeders een reactie ingestuurd. Deze is hier te downloaden.

Het wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten draagt bij aan het streven dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie de kans krijgt om onderwijs te volgen door :  1) de introductie van een mbo-studentenfonds; 2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten; 3) de introductie van de mbo-verklaring; 4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en 5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

Wij zijn bijzonder verheugd met het Wetsvoorstel versterken mbo-studenten met name omdat dit voorstel een zwangerschapsverlof voor studerende vrouwen introduceert.
In 2015 is de Coalitie ontstaan als gevolg van de langdurige en wijdverspreide discriminatie in het mbo en hoger onderwijs van vrouwen die in verwachting zijn en/of de zorg hebben voor jonge kinderen. Vanaf die tijd heeft de Coalitie in verschillende brieven de knelpunten benoemd en oplossingen aangedragen. Wij waarderen het zeer dat het ministerie van OCW onze klachten serieus heeft genomen met als resultaat het voorliggende wetsvoorstel.
Een aantal eisen die we in onze brief van maart 2017 hebben geformuleerd komen met het wetsvoorstel aan de orde: zwangerschapsverlof, financiële ondersteuning, een nadrukkelijke plek voor afspraken in verband met zwangerschap in de onderwijsovereenkomst en het BSA.
Dat zijn belangrijke stappen maar wij hebben hierbij nog wel enkele kanttekeningen en suggesties voor verbetering. Zo zouden ook studenten die nog wel recht op studiefinanciering hebben en een bol opleiding volgen, recht moeten krijgen op een vergoeding bij vertraging wegens zwangerschap, bevalling of wanneer de student vanwege de zorgtaken belemmerd wordt in het voldoen aan de eisen van de opleiding
. Juist voor hen zijn de financiële consequenties m.b.t. de prestatiebeurs veel ingrijpender”. Annemieke de Jong, directeur & founder Stichting Steunpunt Studerende Moeders.

 

*De Coalitie Studerende Moeders bestaat uit : Stichting Steunpunt Studerende Moeders, Het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Stichting Bureau Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann, FNV Vrouw en de Nederlandse Vrouwenraad.

Antwoord minister: formeel zwangerschapsverlof in het mbo

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet vastleggen van maximaal 16 weken en zal expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige afwezigheid. Dit antwoordde de minister onlangs in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Kwint/Van den Hul.

Volgens Annemieke de Jong van het Steunpunt Studerende Moeders is dit een overwinning voor alle studerende moeders in Nederland: ‘Na elf jaar lobby en campagne voeren door het Steunpunt, krijgen studerende moeders en zwangere studenten eindelijk formeel recht op zwangerschapsverlof’.

Het Steunpunt Studerende Moeders vormt samen met het Public Interest Litigation Project (PILP), proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en Vereniging voor Vrouw en Recht de zogenaamde ‘coalitie Studerende Moeders’. Zij voerden sinds 2015 onder leiding van het PILP gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de problemen die studerende moeders ervaren. De coalitie wees de minister daarin op haar verantwoordelijkheid de mensenrechten van studerende moeders en zwangere studenten te beschermen.

Lees hier meer over de lobby en waarom dit nodig is. In de door ons opgestelde eisenlijst is exact te lezen wat er naar ons inziens veranderd dan wel verbeterd zou moeten worden.

Volgens Merel Hendrickx van het PILP is dit een belangrijke beslissing voor de bescherming van die mensenrechten: ‘Zonder een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof voor studerende moeders, worden zij belemmerd in de toegang tot onderwijs en in hun mogelijkheden een diploma te halen. Dat is strijdig met het recht op onderwijs van deze moeders. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.’

Dat de onderwijsinstelling in strijd handelt met het verbod op discriminatie blijkt ook uit recent onderzoek door wetenschapper Anja Eleveld e.a. van de Vrije Universiteit naar de regelgeving en voorzieningen voor zwangere studenten en studerende moeders in het mbo en het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben vrijwel niks vast gelegd in de schoolreglementen en er is te veel willekeur.

De coalitie Studerende Moeders is verheugd over deze ontwikkelingen maar vindt dan ook dat er meer verandering nodig is om de mensenrechten van studerende moeders en zwangere studenten te beschermen. Om te beginnen ook een formeel zwangerschapsverlof voor het hbo en wo. Ook ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de onderwijsinstellingen, om bijvoorbeeld flexibele studie- en stageprogramma’s en kolfruimtes aan te bieden.

Annemieke de Jong zegt hierover: ‘We zijn er nog niet. Het krijgen van of het zorgen voor een kind, zou de onderwijskansen niet in de weg mogen staan. Het is zonde als deze vrouwen hierdoor moeten stoppen met de opleiding en niet kunnen streven naar economische zelfstandigheid. Daarbij zou het niet mogen uitmaken of je nu een mbo, hbo of wo studie volgt. Het Steunpunt krijgt nog te veel meldingen binnen van vrouwen in het hbo en wo. Daarom zullen wij door gaan.’

De coalitie Studerende Moeders zal de ontwikkelingen dan ook in de gaten houden, maar viert deze eerste belangrijke stap.

Flexibilisering & studerende moeders

In het hoger onderwijs wordt op het moment geëxperimenteerd met flexibilisering van het onderwijsprogramma. Hierbij mogen hogere onderwijsinstellingen de vaste onderwijsprogramma’s loslaten.

Joost Noordeloos, student Onderwijswetenschappen aan de UVA onderzocht wat flexibilisering inhoud en wat hiervan de gevolgen zijn voor studerende (alleenstaande) moeders.

Dit laat hij zien in een animatie filmpje wat hij voor ons heeft gemaakt:

Flexibilisering van het onderwijsprogramma lijkt uitkomst te bieden voor studerende moeders. Uit een eerder onderzoek van de VU blijkt dat de meeste studerende moeders behoefte hebben aan onder andere flexibiliteit. Uit datzelfde onderzoek is ook gebleken dat de onderwijsinstellingen vrijwel niks geregeld hebben voor zwangere studenten en studerende moeders. Zo hebben de instellingen bijvoorbeeld niks vast gelegd in de OER reglementen rondom zwangerschap, bevalling of ouderschap. Zelfs verplichte Europese verdragen lijken niet opgenomen te zijn.
Zwangere studenten en studerende moeders in zowel het HO als MBO zijn afhankelijk van goodwill en moeten het vaak zelf maar uitzoeken hoe zij hun gemiste lessen inhalen, waar ze kunnen afkolven en hoe zij hun studie kunnen combineren. Terwijl er voor topsport studenten wel specifieke regelingen, voorzieningen en begeleiding geregeld is. Het VU onderzoek concludeert dat er sprake is van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld worden.

Wij zien flexibilisering van onderwijsprogramma dan ook als een stap in de goede richting.

Wat is jouw mening over flexibilisering in het hoger onderwijs? Heb je hier reeds ervaring mee, deel dit dan met ons door onderaan deze post te reageren!

 

Studerende Moeders gezocht voor interviews!

Elsevier Weekblad is bezig met een artikel over Studerende Moeders naar aanleiding van de onlangs aangenomen motie. Hiervoor is journaliste Loudi op zoek naar een aantal zwangere studenten en studerende moeders in zowel het mbo als het hoger onderwijs voor een kort telefonisch interview. Wil je hieraan meewerken, dan kun je je opgeven door onder dit artikel te reageren, via Facebook. Geef hierbij kort aan wat je situatie is: leeftijd/zwanger of moeder/opleidingsniveau. De journaliste zal dan met een aantal van jullie contact opnemen.

Of als je vaker mee wilt werken aan interviews dan kun je ook het inschrijfformulier downloaden:

Geef je op, schrijf je in!
Regelmatig wordt het Steunpunt Studerende Moeders benaderd voor interviews over het onderwerp studerende moeders en/of de combinatie van zwangerschap/ouderschap & studie.
Door onderstaand inschrijfformulier ingevuld naar ons te mailen, wordt je opgenomen in ons mediabestand. En kun je benaderd worden voor diverse soorten interviews waarin jij verteld over jouw eigen ervaringen over genoemd onderwerp. Je kunt in het formulier zelf aangeven aan wat voor soort interview (tv, krant/magazine, internet, radio) je mee wilt werken en ook waar jij graag zelf over zou willen vertellen.
Download hier het inschrijfformulier  en mail deze naar ons algemene email adres!

Crowdfunding actie voor studerende moeders

Studiefinanciering staat aangeduid als een toereikende en voorliggende voorziening maar in de praktijk pakt dat vaak anders uit voor jonge, veelal alleenstaande, moeders. Daarom helpen wij met ons steunfonds en Smart Mama Coachprogramma ieder jaar weer een hoop moeders die anders niet naar school hadden gekund en in de uitkering hadden gebleven.
Lees hier het verhaal van Joyce:

Dit is Joyce met haar twee kinderen van 2 en 1 jaar. Zij heeft altijd de ambitie gehad om kraamverzorgende te worden maar door de komst van haar kinderen heeft zij de opleiding nooit eerder kunnen volgen en belande uiteindelijk in de uitkering.

Joyce wilt niets liever dan uit de uitkering komen en dan graag op de meest duurzame manier namelijk door weer naar school te gaan:

Zonder diploma is het moeilijk om eruit te komen, want dan kom je uit bij ongeschoold werk en dus laagbetaald werk. Op die manier blijf ik dan altijd afhankelijk van de gemeente maar ik wil op eigen benen staan, mijn kinderen een betere toekomst kunnen bieden en economisch zelfstandig zijn”.

Iedereen weet dat studiefinanciering geen vetpot is, maar helemaal als je ook nog de zorg hebt voor een of meerdere kinderen. En door de zorgverplichting in combinatie met een bol opleiding van 5 dagen in de week blijft er vrijwel geen mogelijkheid over om daarnaast ook nog middels een bijbaantje wat bij te verdienen. De studiefinanciering is voor hen vaak niet toereikend genoeg.

Zoals ook in het geval van Joyce, zij kan haar studieboeken van ruim € 360,- en het schoolgeld €1137,- (studiejaar 2017-2018 MBO) niet betalen.

Het zou zonde zijn als zij enkel hierdoor niet naar school kan en dus niet de uitkering uit kan stromen.

Dat willen we dan ook middels deze crowdfunding actie voorkomen!

HELP MEE!
Laten we de studerende moeders zoals Joyce steunen in het streven naar economische zelfstandigheid! Help Joyce het geld bij elkaar te krijgen middels deze crowdfunding actie!
Alle beetjes helpen!

Doneren kan rechtstreeks: Iban NL82RABO0118930958
Of via stichting Geef.nl :  https://www.geef.nl/externalMod.php?gd=4976&taal=nl_NL

Stichting Steunpunt Studerende Moeders heeft een ANBI status en is daardoor een erkend goed doel. Een donatie aan ons is daarom fiscaal aftrekbaar!

Joyce neemt deel aan het Smart Mama Coachprogramma via de gemeente Leeuwarden.
Overige gemeenten kunnen zich bij het Steunpunt melden om zodoende ook een SMCprogramma in de eigen gemeenten op te starten, op die manier kunnen we veel meer moeders helpen!

Joyce wist niet zo goed hoe een opleiding te combineren met twee kinderen, zowel financieel maar ook in praktische zin. Zij zag er dan ook erg tegen op. Hiervoor heeft Joyce via de gemeente Leeuwarden het Smart Mama Coachprogramma gevolgd. Zij weet nu wat zij wilt en hoe ze dit kan gaan aanpakken. Haar coach Annemieke de Jong heeft haar geholpen met alles uit te zoeken en hoe zij een evenwichtige verdeling kan maken tussen studie/stage, zorg en privéleven. Annemieke blijft haar hierbij ook tijdens de opleiding nog coachen om uitval te voorkomen.
Zo weten we zeker dat het geld terecht komt daar waar het voor bedoeld is!

MBO studenten krijgen formeel recht zwangerschapsverlof

Voor studenten in het MBO en HO bestaat geen formeel recht op zwangerschapsverlof.
Maar daar maakt de Tweede Kamer nu verandering in voor wat betreft het MBO!

Zwangere studenten in het MBO moeten recht krijgen op zwangerschapsverlof. Ook moeten ze op coulance en hulp van hun onderwijsinstelling kunnen rekenen, vindt de Tweede Kamer. Peter Kwint(SP) en Kirsten van den Hul (Pvda) diende een motie in en kregen steun van de hele kamer, op VVD, CDA, PVV en Forum voor Democratie na.

Veel studenten die tijdens de studie zwanger raken komen in de studieproblemen en worden soms zelfs eenzijdig uitgeschreven. Voor studenten bestaat er geen formeel recht op zwangerschapsverlof. Hoe onderwijsinstellingen daarmee om gaan verschilt per instelling, per opleiding en per docent of begeleider. Zij zijn vaak afhankelijk van willekeur. Zij lopen vaak vertraging op met alle financiële gevolgen van dien en hebben moeite om studie en zorg te combineren mede omdat universiteiten, hogescholen en mbo’s vaak nauwelijks iets geregeld hebben voor zwangere studenten en studerende moeders. Zelfs verplichte Europese verdragen lijken niet opgenomen te zijn in de OER reglementen. Dit bleek eerder al uit het wetenschappelijk onderzoek van de VU. Dat meer dan de helft voortijdig uitvalt is dan ook niet zo gek.

De Kamer wil dat het kabinet met het onderwijs en studentenorganisaties gaat overleggen over hulp voor studenten tijdens en na hun zwangerschap. Een student in verwachting moet onder andere een eigen studieprogramma kunnen volgen, vindt de Kamer.

“Hier heb ik dan ruim 11 jaar een lobby voor gevoerd, eindelijk begint al dat werk zijn vruchten af te werpen! Het is fantastisch nieuws voor de zwangere studenten in het MBO, maar we zijn er nog niet. Nu nog goed uitwerken en ook voor het Hoger Onderwijs!”.  Annemieke de Jong.

 

 

Annemieke de Jong powervrouw bij FNV Ladies Rights day

Kom op 11 maart 2017 naar FNV LADIES RIGHTS DAY !

Wil jij zaken veranderen? Bijvoorbeeld in jouw privé situatie, op jouw werk of binnen de onderwijsinstelling waar je studeert of werkt.
Wil jij weten hoe je jouw eigen invloed kunt inzetten om dit te bereiken?

Kom dan naar FNV Ladies Richts day en speel het ‘Spel van invloed’ , leer de ‘ins & outs’ van invloed uitoefenen en het creëren van je eigen mogelijkheden. Een spel waardoor je inspirerende vrouwen ontmoet, plezier hebt en samenwerkt.

Annemieke de Jong is expert in de begeleiding van studerende (a.s.) moeders in het mbo en ho en is een van de powervrouwen die op deze dag haar gouden tips over invloed uitoefenen zal delen.

Wie is ANNEMIEKE DE JONG

Annemieke de Jong richtte als alleenstaande studerende moeder de landelijke stichting Steunpunt Studerende Moeders op. Met haar stichting begeleidt zij studerende moeders dan wel jonge alleenstaande moeders in de toeleiding naar school. Ook voert zij al ruim 10 jaar een lobby om de positie van zwangere studenten en studerende moeders in het MBO en hoger onderwijs te verbeteren. Hiermee heeft zij onder meer gezorgd voor een wetswijziging ten gunste van zwangere studenten en is het onderwerp opgenomen in de schaduwrapportage van het VN Vrouwenverdrag.

Wil jij weten hoe zij dit gedaan heeft en wat er nodig is om de positie van studerende moeders te verbeteren, kom dan luisteren naar haar verhaal op 11 maart tijdens Ladies right day.

Download hier het programma boekje: http://www.fnvvrouw.nl/documenten/programmaboekje_fnv_ladies_rights_day.pdf

Bezoek de website van FNV Vrouw voor meer informatie.

Wat is een powervrouw?

Powervrouwen zijn vrouwen die door hun positie, drive, contacten en/of verhaal invloed uitoefenen op de wereld. Tijdens deze ronde, speeddate je met een aantal van deze vrouwen. Zij vertellen je waar zij invloed uitoefenen, wat voor hen wel en niet werkt en ze delen de gouden invloed tip met jou. Er zijn 10 tafels met powervrouwen die op verschillende gebieden invloed uitoefenen. We wisselen tijdens deze ronde 3 keer van tafel. Je kan kortom 3 keer met een andere powervrouw of team van powervrouwen speeddaten. Bedenk van te voren wat je wilt vragen.

“Ook als alleenstaande jonge moeder kun je invloed uit oefenen, daar ben ik zelf het bewijs van”
Annemieke de Jong.

 

Hallo woordvoerders en minister van VWS

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf onlangs antwoord op kamervragen van mevrouw Dik-Faber.

Zo stelde zij onder meer de volgende vragen:

Hoe wordt het volgen van onderwijs in combinatie met het opvoeden van een kind gestimuleerd?
Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel jonge zwangeren en tienermoeders geen
startkwalificatie hebben?

De minister gaf in haar antwoord aan eerst te willen kijken naar de vraag van jonge ouders en indien daaruit naar voren komt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is, is de minister bereid vervolg stappen te zetten.

Haaaallloooo?!!!??  Zij kijkt duidelijk niet de goede kant op….
Alleen uit het feit dat Stichting Steunpunt Studerende Moeders is opgericht door en voor jonge ouders die naar school (willen) gaan, blijkt dat er een vraag ligt van jonge ouders. En dat de combinatie met onderwijs een dusdanig belangrijk aandachtspunt is dat er zelfs een stichting voor opgericht is. In 2006 al.

Het is zo jammer om weer te moeten constateren dat ministeries nog altijd langs elkaar heen werken ten nadele van de moeders waar het hier om gaat:

De studerende moeders. Of je nu 18 of 28 bent, we zitten als studerende moeders allemaal in hetzelfde schuitje als het gaat om de combinatie onderwijs en ouderschap. De een gaat het beter af dan de ander, maar dat is dan ook omdat het verschilt per instelling, per opleiding en per docent of begeleider in hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan.

Kennelijk is de minister nog niet bekend met het onlangs verschenen VU onderzoek, of met het feit dat het onderwerp een belangrijk aandachtspunt genoeg was om opgenomen te worden in de schaduwrapportage van het VN-Vrouwenverdag…

Reden genoeg voor mij om meteen in de pen te klimmen:

Geachte minister en woordvoerders van de commissie VWS,

Met belangstelling heb ik de antwoorden aan de Kamer en Kamerlid Dik-Faber gelezen.
Met name de vragen en het antwoord van de minister ten aanzien van jonge ouders en onderwijs viel mij op: Hoe wordt het volgen van onderwijs in combinatie met het opvoeden van een kind gestimuleerd?
Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel jonge zwangeren en tienermoeders geen
startkwalificatie hebben?

Hierbij geeft de minister aan eerst te willen kijken naar de vraag van jonge ouders en indien daaruit naar voren komt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is, is de minister bereid vervolg stappen te zetten.
Via deze weg wil ik u in kennis stellen dat er een duidelijke vraag ligt van zowel tienermoeders als zowel jonge ouders waaruit blijkt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is.
Zo is er onder meer in 2006 een landelijke stichting opgericht door en voor jonge ouders die naar school (willen) gaan, genaamd Steunpunt Studerende Moeders: studerendemoeders.nl
Het onderwerp was opgenomen in de emancipatienota 2008-2011 en is onlangs opgenomen in de schaduwrapportage van het VU-Vrouwenverdrag omdat het onderwerp nog altijd een onderbelicht en belangrijk aandachtspunt is. Immers, de randvoorzieningen om onderwijs en ouderschap te kunnen combineren ontbreken.

Onderwijsinstellingen houden over het algemeen geen tot weinig rekening met zwangerschap of de zorgplicht van jonge ouders. Getuige de vele meldingen die bij het Steunpunt Studerende Moeders binnen komen; zwangere meisjes/jonge vrouwen worden geweigerd voor een opleiding of zij worden eenzijdig uitgeschreven en bij alleenstaande jonge moeders wordt de afwezigheid als gevolg van een ziek kind nog wel eens geregistreerd als verzuim. Ook komt het voor dat zwangere leerlingen vanuit het onderwijs het advies krijgen om “maar beter” een abortus te ondergaan of om zich uit te schrijven.
Het leveren van maatwerk in het onderwijs ten aanzien van deze doelgroep is niet vanzelfsprekend.
Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, per opleiding en per docent
of begeleider. Dit maakt dat deze jonge vrouwen afhankelijk zijn van willekeur en maakt hen uiterst kwetsbaar.

Dit blijkt niet alleen uit de praktijk maar ook uit het onderzoek van de VU.
Hieruit blijkt onder meer dat MBO en HO instellingen vrijwel niks tot weinig geregeld en vast gelegd hebben in de regelementen ten aanzien van zwangerschap, bevalling en studerende jonge ouders.
Wanneer voor zwangere studentes en studerende moeders de toegang tot onderwijs wordt
belemmerd en hun mogelijkheden om een opleiding af te ronden en een diploma te halen worden beperkt, is er sprake van strijd met het recht op onderwijs. Bovendien is er sprake
van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen
worden.

Via deze link is het rapport te downloaden en is tevens de NOS nieuwsuitzending terug te zien:
http://studerendemoeders.nl/onderzoeksresultaten-discriminatie-en-uitval-studerende-moeders/

Ook is er inmiddels onderzoek gedaan door het Ministerie OCW naar het uitval percentage van jonge ouders (merendeel is alleenstaande moeders)in het MBO en HO: 50% valt uit in het MBO en 75% valt uit in het HO.

Wij hopen dat dit gegeven voldoende is om stappen te ondernemen.

Studerende jonge ouders hebben niet allemaal per definitie behoefte aan hulpverlening.
Ook blijkt er onder professionals een gebrek te zijn aan kennis rondom de gelijkheidswetgeving,
jonge moeders en de combinatie met onderwijs. Jonge moeders die studeren hebben eerder behoefte aan vertrouwen, coaching en praktische ondersteuning bij de combinatie als zowel in de toeleiding naar school, maar bovenal gelijke onderwijskansen en (rand)voorzieningen om onderwijs en ouderschap te kunnen combineren.

Omdat wij bij het Steunpunt Studerende Moeders hier al langer mee bezig zijn, ons verdiept hebben in de specifieke combinatie als zowel in de begeleiding van (aanstaande)studerende jonge moeders, zouden wij graag mee praten. Onder meer over wat er mis gaat, waar de behoefte liggen, wat wel/niet werkt en wat er naar ons inziens verbeterd kan worden.

Met vriendelijke groet,

Annemiek de Jong
Founder & directeur Stg. Steunpunt Studerende Moeders

Annemieke de Jong geeft workshop tijdens de conferentie over het VN Vrouwenverdrag

Namens minister Bussemaker organiseert de Directie Emancipatie op donderdag 9 februari een conferentie over de uitvoering van de aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité van de VN aan de Nederlandse regering.

De positie van zwangere studenten en studerende moeders in het MBO en HO is als een van de onderwerpen opgenomen in de schaduw rapportage van het VN Vrouwenverdrag.

Annemieke de Jong verzorgt samen met wetenschapper Anja Eleveld de workshop:
Hoe verbeteren we de situatie van zwangere en studerende moeders? 

Anja Eleveld deed eerder onderzoek naar wat er in de wet is geregeld en wat onderwijsinstellingen geregeld hebben voor zwangere studenten en studerende moeders. Hieruit blijkt dat onderwijsinstellingen vrijwel niets geregeld hebben en weinig rekening houden met de seksespecifieke omstandigheden van deze vrouwelijke studenten groep wat in strijd is met de wet op gelijke behandeling.

De conferentie start met een plenair gedeelte waarin minister Bussemaker spreekt en Leontine Bijleveld, voorzitter van het Netwerk VN0Vrouwenverdrag, uitleg geeft over het Vrouwenverdrag, het vrouwenrechtencomité en de aanbevelingen.

Daarna volgen twee rondes themasessies. Na een plenaire afsluiting is er nog een borrel.

Download hier het programma-Informatieboekje.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelding: cedaw@minocw.nl

Datum: 9 feb 2017
Tijd: 12:00 – 18:00
Plaats: Muntgebouw, Leidseweg 90 3531 BG Utrecht

Onderzoeksresultaten: discriminatie en uitval studerende moeders.

Onderwijsinstellingen en overheid doen te weinig om uitval en discriminatie van studerende moeders en zwangere studentes tegen te gaan. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de VU. Zwangerschap en moederschap wordt nog te veel gezien als eigen keus, eigen verantwoordelijkheid voor de studentes. Het lijkt er op dat de  ‘eigen schuld, dikke bult’-gedachte heersend is.

Meer dan 50% van de studerende moeders en zwangere studentes in het MBO en meer dan 75% in het HBO en WO valt voortijdig uit tijdens de studie. Uit het onderzoek blijkt dat onderwijsinstellingen te weinig specifieke regelingen hebben voor studerende moeders en zwangere studentes, zoals zwangerschapsverlof of flexibele roostering en tentamendata. De landelijke wettelijke regelingen die er wel zijn, zijn lang niet door alle instellingen geïmplementeerd. En wat er wel is, wordt ook niet altijd op een juiste manier uitgelegd. Zo is er tegen een studerende moeder gezegd dat zij maar gewoon in de klas moest afkolven omdat ze dit in Afrika ook gewoon doen. Bij het Steunpunt Studerende Moeders komen ook berichten binnen dat er tegen zwangere studenten in het Hoger Onderwijs gezegd wordt dat zij enkel gebruik kunnen maken van het profileringsfonds indien er sprake is van complicaties tijdens de zwangerschap.

Dit is pijnlijk, omdat de Minister van OCW in een eerdere briefwisseling met, onder andere, het Public Interest Litigation Project (PILP), Steunpunt Studerende Moeders, proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Vrouwenraad en Vereniging Vrouw en Recht aangaf, dat de verantwoordelijkheid voor studerende moeders en zwangere studentes bij de onderwijsinstellingen ligt. De instellingen zouden aan maatwerk moeten doen.

Maar, zo blijkt uit het rapport, studerende moeders en zwangere studentes zijn dan steeds afhankelijk van de welwillendheid van een studiebegeleider of docent. Het is voor hen vaak onzeker of en op welke regeling zij zich kunnen beroepen. De onderwijsinstellingen vinden de zwangerschap vaak de ‘eigen keus’ van de studentes en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid.

De genoemde organisaties kunnen zich niet vinden in deze ‘eigen schuld dikke bult’-gedachte. Wanneer voor zwangere studentes en studerende moeders de toegang tot onderwijs wordt belemmerd en hun mogelijkheden om een opleiding af te ronden en een diploma te halen worden beperkt, is er sprake van strijd met het recht op onderwijs. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.
Aanbevelingen
In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen. Zo wordt er onder meer een formeel recht op zwangerschapsverlof voor studenten aanbevolen, dit zorgt ervoor dat er op iedere instelling hetzelfde mee wordt om gegaan en dat zwangere studenten ergens op terug kunnen vallen. Dat maakt deze groep vrouwen minder kwetsbaar.  Uiteraard vergt het altijd maatwerk maar juist dát zou in een algemeen landelijk beleid moeten worden opgenomen om discriminatie tegen te gaan.

Hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden, kan het Steunpunt Studerende Moeders over mee denken. Het Steunpunt Studerende Moeders heeft in de afgelopen jaren specifieke expertise opgebouwd en enkele algemene richtlijnen opgesteld. Ook is er een succesvolle methode ontwikkeld voor de begeleiding van zwangere studenten en studerende moeders wat het studiesucces kan versterken en uitval voorkomen.

Belangrijkste is dat instellingen hun zaken goed op orde hebben, deze dienen getoetst te zijn aan onder meer de gelijkheidswetgeving en eventuele voorzieningen, faciliteiten dienen instellingsbreed toegankelijk te zijn voor álle zwangere studenten en studerende moeders. Dit is nu niet het geval. Daarom zal het rapport aan de regering en onderwijsinstellingen opgestuurd worden. Met de vraag hoe de regering en onderwijsinstellingen de in het rapport geconstateerde problemen denken te gaan oplossen.

Mochten structurele oplossingen uitblijven, dan ondernemen de genoemde organisaties juridische stappen.

Download hier het: onderzoeksrapport 

Het NOS besteedde er zowel op de website als in het journaal van 18.00 en 20.00 aandacht aan: http://nos.nl/uitzending/20224-nos-journaal.html
Ook was er een radio item te horen: http://m.radio2.nl/mobiel-radio1/gemist/fragment/250652 
Eveneens schreef het Hoger Onderwijs Persbureau een artikel wat op diverse websites van Hogescholen en Universiteiten geplaatst is.