Categorie archief: Blog

Jonge moeders en de zorgcoördinator

Ik ontvang soms de meest schrijnende berichten via de website in mijn mailbox of via de facebook pagina.

Sanne is 25 jaar en heeft een zoontje waar zij alleen voor zorgt. Afgelopen september begon Sanne met veel goede moed aan een MBO4 opleiding.
Omdat zij geen startkwalificatie heeft en dus ook geen vooropleiding, heeft zij eerst een competentietest gemaakt. Hieruit bleek dat zij in niveau 4 kon instromen. Heel mooi!

Omdat haar zoontje allerlei medische onderzoeken moest ondergaan had ze met de zorgcoördinator goede afspraken gemaakt over verlof. Althans, dat dacht zij…..
Een week later werd zij gebeld door een andere zorgcoördinator. Die liet haar weten dat dit helemaal niet kon. Verlof zou niet mogelijk zijn en ze zou uitgeschreven worden als zij de volgende dag niet gewoon op school zou zijn. Sanne werd voor de keuze gesteld; “of je regelt maar wat anders voor je kind en kiest voor de opleiding of je stopt met de opleiding”.

Sanne schrok en was even stil. Ze liet weten dat zij zou proberen een andere oplossing te vinden en morgen wel naar school te komen.
Maar even nadat ze had opgehangen, vroeg zij zichzelf af waar ze mee bezig was..:
“In eerste plaats ben ik moeder. Mijn kind heeft mij nodig op dit soort momenten”.

De volgende ochtend schreef ze een email naar de school waarin zij dit uitlegde en hen liet weten voor haar zoon te kiezen.

Een dag later ontving zij een brief van school met de mededeling dat zij is uitgeschreven.

Sanne heeft geen hulp aangeboden gekregen, geen advies noch een stukje coaching op hoe studie en zorg te combineren, helemaal niks. In plaats daar van wensen zij haar gelukkig nog wel veel succes met het vervolg van haar studieloopbaan, met uitroepteken…..(zie brief)
uitgeschreven-brief
De gevolgen voor (uitgevallen) studerende jonge moeders kunnen zeer ingrijpend zijn.
Sanne heeft een bijstandsuitkering moeten aanvragen, maar er is een wachttijd van 4 weken dus zijn er allerlei betalingsachterstanden ontstaan en daar komt de studieschuld nu dan ook nog bij. En ze had het met enkel een studiebeurs al niet zo breed..
Daar zit je dan in de bijstand, met schulden en zonder diploma.

Helaas bereiken mij steeds vaker dit soort berichten, studerende moeders die ten onrechte worden uitgeschreven, verzuimregistratie bij afwezigheid vanwege een ziek kind of jonge moeders die zelfs niet eens worden aangenomen.
De vraag die ik dan vaak gesteld krijg, kan en mag dit allemaal zomaar?

Nee, natuurlijk mag je niet zomaar, zonder ook maar iets ondertekend te hebben, van de opleiding worden uitgeschreven. Ook moet in de brief onderbouwd zijn wat de reden van uitschrijving is.

Het is vaak onduidelijk bij studerende moeders wat zij hier tegen kunnen doen en wat nu wel/niet is toegestaan. Ook merk ik dat het bij onderwijsinstellingen, begeleiders of zorgcoördinatoren onduidelijk kan zijn. Wat is nu precies wel/niet toegestaan op grond van de gelijkheidswetgeving en wanneer is er sprake van sekse-specifieke discriminatie? En hoe kan de groep studerende jonge moeders in het MBO of HBO succesvol begeleid worden naar een diploma en kan uitval voorkomen worden?

Hiertoe en om antwoord te kunnen geven op al dit soort vragen organiseert de Vereniging Vrouw en Recht samen met mij de conferentie ‘De problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’ . Een conferentie die relevant is voor een ieder die te maken heeft met studerende moeders, zwangere studenten dan wel de begeleiding van jonge moeders, VSV en de toeleiding naar school.
Wetenschapper Anja Eleveld zal ook aanwezig zijn en een presentatie geven. Zij deed samen met anderen onderzoek op hogescholen, universiteiten en het MBO. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke voorzieningen en instellingsspecifieke  regelingen er zijn, of deze voorzieningen kenbaar transparant en toegankelijk zijn en hoe ze werken. Daarnaast beoogt het onderzoeksrapport antwoord te geven op de vraag in hoeverre onderwijsinstellingen in het MBO en Hoger Onderwijs op grond van het gelijke behandelingsrecht verplicht zijn tot het treffen van regelingen en voorzieningen ten behoeve van zwangere studenten en studenten die de zorg dragen voor jonge kinderen.
De onderzoeksresultaten worden op genoemde conferentie bekend gemaakt.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de conferentie komen, denk dan eens aan een workshop, training of de coaching die ik kan bieden.

Meer informatie over de Vereniging Vrouw en Recht vind je hier: www.vrouwenrecht.nl

Geen enkele student verdient het om ongelijk behandeld te worden. Samen maken we ons sterk voor deze kwetsbare groep. 

Conferentie studerende moeders

aankondiging-congres-1

Iedereen heeft recht op onderwijs. Maar hoe zit dat als je zwanger bent of jong moeder bent?
Heb je als student recht op zwangerschapsverlof? Of wat als je kind een keer ziek is?
En wat zijn hierin de rechten en plichten van de onderwijsinstellingen?

In het onderwijs ontbreken veel randvoorwaarden om studie en zorg met elkaar te kunnen combineren. Studerende moeders hebben namelijk geen baat bij de regelingen en voorzieningen die getroffen zijn in de Wet Arbeid en Zorg, want die is enkel bedoeld voor werknemers en werkgevers. Zo heeft een zwangere student wettelijk gezien geen recht op zwangerschapsverlof. Bij zowel onderwijsinstellingen als studerende moeders zelf is het soms volstrekt onduidelijk waar studerende moeders en zwangere studenten wel/geen aanspraak op kunnen maken. Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, opleiding en per docent/begeleider.

Het gevolg? Onnodige vertraging en het uitvalpercentage binnen het MBO en HBO is onder deze groep schrikbarend hoog. Zwangere studenten en alleenstaande ouders vormen een kwetsbare groep. Een groep die een hogere prijs betaald om onderwijs te kunnen volgen ten opzichte van studenten zonder kinderen. Dat kan zo niet langer door gaan.

De landelijke Stichting Steunpunt Studerende Moeders helpt jonge en alleenstaande moeders naar een diploma. (Onder meer door trainingen en coaching in de toeleiding naar school en een evenwichtige verdeling van studie en zorg.) En voert al langer een lobby om de positie van studerende moeders/ zwangere studenten structureel te verbeteren.
Ook de VVR  (Vereniging Vrouw en Recht) schreef op 26 februari 2015 een brief naar de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 18 januari 2016 volgde daarop een antwoord van de minister. De minister erkent het grote probleem, maar komt niet met oplossingen. Er worden geen acties ondernomen.
Hoe moet dit verder? Welke rechten hebben studerende moeders? Wat zijn hun ervaringen en wat hebben zij nodig? Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Wat kunnen we eraan doen of wie kan wat doen? Welke belangen spelen een rol en hoe krijgt iedereen een gelijke kans?

Tijdens de conferentie ‘De problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’ , georganiseerd door de VVR op donderdag 17 november in Utrecht, laten diverse professionals als Leo Klijn (arbeidsrechtadvocaat), Annemieke de Jong (Stichting Steunpunt studerende moeders) en wetenschapper Anja Eleveld hun licht schijnen op dit veelzijdige onderwerp.

Mevr. Anja Eleveld deed samen met anderen onderzoek op hogescholen, universiteiten en het MBO. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke voorzieningen en instellingsspecifieke  regelingen er zijn, of deze voorzieningen kenbaar transparant en toegankelijk zijn en hoe ze werken. Daarnaast beoogt het onderzoeksrapport antwoord te geven op de vraag in hoeverre onderwijsinstellingen in het MBO en Hoger Onderwijs op grond van het gelijke behandelingsrecht verplicht zijn tot het treffen van regelingen en voorzieningen ten behoeve van zwangere studenten en studenten die de zorg dragen voor jonge kinderen.

De conferentie wordt afgesloten met een interessante paneldiscussie tussen de sprekers, aangevuld met o.a. Jelle Klaas van PILP NJCM (Public Interest Litigation Project Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten). Het belooft een interessante, enerverende middag te worden.

Kom ook, praat mee, luister naar de verhalen van professionals en ontmoet interessante sprekers rondom dit thema!

Met name studerende moeders en zwangere studenten in het MBO en HBO worden opgeroepen om  te komen, mee te praten en hun ervaringen te delen tijdens deze conferentie.
Direct aanmelden en toegangskaarten zijn verkrijgbaar via info@vrouwenrecht.nl
Meer informatie over de VVR: http://www.vrouwenrecht.nl/event/?event=50
Leden van de VVR betalen geen toegangsprijs
Niet-leden betalen €30,-
Studenten betalen €10,-

Annemieke de Jong geeft enkele vrijkaarten weg voor studerende moeders die dit echt niet willen missen en mee willen praten. Wil jij in aanmerking komen voor een vrijkaart, stuur ons dan een mailtje!

Lees ook: ‘studerende moeders opgenomen in schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag‘.

We starten ook in Leeuwarden!

gemeente_leeuwarden_logoHet Smart Mama Coachprogramma gaat nu ook in Leeuwarden van start!

Om meer alleenstaande en jonge moeders een goede toekomst te bieden heb ik ook met de gemeente Leeuwarden de handen in een kunnen slaan. Hierdoor kunnen jonge (a.s.) moeders uit Leeuwarden tussen de 18 en 30 jaar kosteloos deelnemen aan het programma en de workshops.

Het Smart Mama Coachprogramma is een coachprogramma in de toeleiding naar school en of werk en gericht op een evenwichtige verdeling van studie/stage, werk, zorg en privéleven. Met als doel bevordering van duurzame economische zelfstandigheid en om voortijdig uitval te voorkomen.

Het Smart Mama Coachprogramma is enkele jaren geleden gestart in de gemeente Emmen gevolgd door Borger-Odoorn en Coevorden en is nog altijd een succes.
Hiermee heb ik tevens de tweede Movisie Participatie Prijs gewonnen en een nominatie voor de Lies van Urk Emancipatieprijs van de gemeente Emmen. Lees hier meer over het project. 

De kick-off en eerste workshop vind plaats op maandag 21 november om 12.00 uur.
Onder het genot van een lunch vertel ik je alles over de mogelijkheden van de combinatie studie & zorg en kun je kennis maken met studerende moeders!

Aanmelden kan nog door een mailtje te sturen!

Studerende moeders opgenomen in Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

vn-vruwen-verdrag-logoHet VN-Vrouwenverdrag is één van de fundamentele mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Het verplicht de landen die het verdrag geratificeerd hebben niet alleen alle vormen van discriminatie van vrouwen met elkaar uit te bannen. Het gaat verder: op alle gebieden, in het bijzonder op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied moet beleid en wetgeving tot stand komen om de volledige ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te verzekeren, opdat hun mensenrechten en fundamentele vrijheden worden gewaarborgd.

Volgens de laatste opgave zijn inmiddels 189 landen partij bij het Verdrag. Nederland is daar, sinds 1991, een van.

Maar Nederland doet dus niets rondom de discriminatie van zwangere studenten en studerende moeders en schept voor hen ook geen beleid of beschermend juridisch kader.

Daarom is dit onderwerp nu benoemd in de schaduw-rapportage. En staat benoemd als volgt:

“44. DISCRIMINATION AGAINST PREGNANT STUDENTS IN COLLEGE AND HIGHER EDUCATION In the view of the NGOs and CSOs the absence of essential provisions for combining education and child-care amounts to gender discrimination since it creates a substantial risk of female students delaying their studies or dropping out due to pregnancy and childbirth. The Minister of Education (and Gender Equality!) sees no role here for the legislature or for her department. Educational institutions are themselves responsible for upholding the laws on equal treatment and taking measures in the interest of pregnant students and studying mothers. Students must themselves submit a complaint if they believe there is discrimination.

The NGOs and CSOs suggest that the Committee asks the government how it is addressing Article 2(e) of the Convention with regard to pregnant students and mothers who are students. By virtue of this article, the government is, obliged to ensure that educational institutions do not discriminate. “

Doel is dat het gezaghebbende vrouwenrechtencomité, dat tot ziet op de naleving van het verdrag, aanbevelingen doet aan de regering om een einde te maken aan de discriminatie van zwangere studenten en studerende moeders.

Meer informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de volledige Schaduwrapportage: http://www.vn-vrouwenverdrag.nl/

Lees ook: conferentie studerende moeders

Uitgeschreven wegens zwangerschap

Ik kwam deze week een uitspraak van de ‘Landelijke Klachtencommissie Onderwijs’ onder ogen, over een MBO studente die uitgeschreven werd omdat zij zwanger was en een procedure is gestart.

Uit de berichten die ik ontvang van studerende (aanstaande) moeders evenals van begeleiders die werkzaam zijn in de begeleiding van jonge moeders, blijkt dat niet iedereen bewust is van de vormen van discriminatie en wat hieromtrent de bezwaar en klacht procedures zijn.

Bovendien durft of wilt niet iedereen een dergelijke procedure starten. Het kost tijd en energie.
Als studerende (aanstaand) moeder heb je het immers al druk genoeg.
Gelukkig is het ook niet altijd nodig, ik blog ook over goede voorbeelden.

Toch ontvang ik elke maand wel enkele berichten van jonge moeders die naar school willen (of moeten ivm Artikel 13 van de WWB/ de ‘scholingslicht jongeren’) en voor een opleiding geweigerd worden, dan wel tijdens een open dag ontraden worden om een opleiding te gaan volgen omdat “studeren een full-time commitment is”. Of van studenten die te maken hebben met verzuimregistratie ten gevolge van een zwangerschap en het advies kregen – nu dat zij zwanger zijn – om zich “maar beter” uit te schrijven. Studenten blijken vaak serieus bang te zijn om op school te vertellen dat zij zwanger zijn, uit angst voor de reactie vanuit de opleiding.

Niet geheel onterecht, zo blijkt. Deze school maakte het wel heel bont:

Een studente van een MBO-SPW3 opleiding werd, nadat bleek dat zij zwanger was, zonder pardon uitgeschreven van de opleiding. Zij schreef zich op het eerst volgende moment weer in voor dezelfde opleiding. De school schreef haar wederom uit, na een gesprek met de opleidingsmanager werd zij weer ingeschreven maar de opleiding bleef er vervolgens een rommeltje van maken.

Zo werd zij na de bevalling terug geplaatst in het eerste leerjaar, een ziekenhuis bezoek met de baby werd als verzuim geregistreerd en op een gegeven moment bleek dat zij in de absentie-registratie op maar liefst vijf maanden verzuim was gezet terwijl zij wel op school was. Ook had zij toetsen gemaakt. De administratie werd niet goed bijgehouden, van zowel absentie als van de resultaten niet. Zij is bij herhaling uitgeschreven van de opleiding zonder rechtsgrond en zonder dat zij gewezen was op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De studente moest daardoor telkens opnieuw beginnen met haar opleiding. De door haar behaalde resultaten bleven niet staan. Na al die jaren kwam zij dus niet verder!
Met ook nog eens de nodige gevolgen voor de studiefinanciering waarvan het termijn gewoon doorloopt. Stel je voor; zit je straks met een studieschuld en zónder diploma thuis!

Daarnaast heeft deze ROC haar geen extra zorg of begeleiding geboden in het kader van haar in staat te stellen haar studie voort te zetten. Er is slechts sanctionerend opgetreden naar aanleiding van het ziekteverzuim.
Er is niet, gelet op haar omstandigheden, hulp geboden bij het op realistische wijze plannen van de studie.

( Dit is nou juist waar mijn expertise ligt en waar ik uitkomst kan bieden voor zowel student als onderwijsinstelling. Ik heb al meer dan 6000 jonge moeders succesvol begeleid naar school als zowel tijdens de studie. Door onder meer het maken van een slimme planning en een geheel eigen aanpak en strategie voor een gebalanceerde combinatie van studie en zorgtaken.
Hiervoor heb ik effectieve methode ontwikkeld waarmee ik uitval heb weten te voorkomen en het studiesucces heb doen versterken. Samen met de ervaringen van studerende moeders heb ik zelfs een heel toeleidings- traject ontwikkeld welke ik al enkele jaren uitvoer in de gemeente Emmen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk…
Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om studie en zorg te combineren. Ik weet wat een aankomend studerende moeder te wachten staat, waar je mee te maken krijgt en wat je allemaal moet uitzoeken. Het is een studie op zich.. Om eerlijk te zijn, ik ben er ook echt op afgestudeerd. Studie en zorg combineren is te leren, in mijn trainingen en workshops!)

De  MBO studente stapte uiteindelijk naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs vanwege het niet nakomen van de zorgplicht die de opleiding heeft om de student in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden. Evenals het ten onrechte nalaten van extra zorg en of begeleiding aan te bieden.

Door de Landelijke Klachtencommissie is een mediation aangeboden. Daarvan heeft de studente gebruik gemaakt, maar helaas heeft dit niet tot een passende oplossing geleid.

Hierop volgde een zitting bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij het ROC erkent heeft haar ten onterechte te hebben uitgeschreven vanwege zwangerschap.

Ook heeft deze ROC tijdens de zitting het beleid geschetst ten aanzien van zwangere leerlingen en studeren moeders.

Klaarblijkelijk stelde dit weinig voor maar de opleiding had tenminste wel iets op papier staan…Er zijn onderwijsinstellingen die helemaal niets geschetst hebben ten aanzien van zwangere leerlingen en studerende moeders. En soms betreft dit enkel wat summiere richtlijnen. Ik heb een aantal van dit soort “protocollen” bekeken. De meeste laten te wensen over en hadden net zo goed door FC-Knudde geschreven kunnen zijn.
Het is dan ook goed dat de VU daar onderzoek naar verricht.

De MBO studente heeft tijdens de zitting aangegeven dat haar geen extra begeleiding is geboden. De opleidingsmanager verklaarde dat hij niet weet of deze begeleiding wel of niet geboden is en was evenmin in staat daarover stukken in te dienen (…….)
Hierdoor heeft het ROC niet aannemelijk kunnen maken dat de benodigde begeleiding is geboden.

De klacht over het niet voldoen aan de zorgplicht, oftewel het (niet) bieden van adequate begeleiding, is derhalve gegrond verklaard door de commissie.
Met betrekking tot het herhaaldelijk uitschrijven van de studente kon het ROC ook geen duidelijkheid bieden over het verzuim en de cijfers van de studente (…)

De commissie kan dan ook niet anders concluderen dan dat het aannemelijk is dat de studente diverse malen ten onrechte en niet volgens de geëigende procedure is uitgeschreven en oordeelde dat de klacht ook op dit onderdeel is gegrond.
Met andere woorden; zij heeft terecht een klacht ingediend.

Willekeurige uitschrijvingen lijken in het MBO schering en inslag. Dus alle aanleiding om tijdig in bezwaar-beroep te gaan. Dat kan bij de landelijke klachtencommissie dus maar je kunt ook een melding maken bij het College voor de Rechten van de Mens of neem zelf een advocaat in de arm die hierin thuis is. Ontvang je enkel stufi vraag dan of deze werkt op basis van toevoeging. Wij kennen eventueel ook een aantal advocaten in ons netwerk die jou hierbij kunnen helpen.

Iemand weigeren, uitschrijven of uitsluiten vanwege zwangerschap is discriminatie en bij wet verboden.
Wanneer er sprake is van discriminatie op grond van geslacht of welke grond dan ook, dan moet je gewoon een streep trekken.

Durf je een dergelijke procedure niet aan of heb je geen zin in al dat gedoe? Dan kun je ook jouw ervaring, al dan niet anoniem, plaatsen op onze oproep pagina.
Op die manier kan iedereen toch zelf lezen hoe belangrijk het is dat er een structurele oplossing komt en dat het vastleggen van goede afspraken omtrent zwangerschap en zorgtaken in ieder’s belang is.

Soms is het niet altijd duidelijk of er nu wel of niet sprake is van discriminatie en ongelijke behandeling. Soms is het ook gewoon onwetendheid en zijn mensen er niet bewust van. Probeer daarom altijd eerst te praten om tot een oplossing te komen, alvorens meteen met een advocaat te dreigen. In dit geval heeft ook praten niet mogen baten maar dat wil nog niet zeggen dat dit ook in jouw geval geen zin heeft. Vergeet niet: de opleiding heeft er zelf belang bij als jij je diploma haalt.

Onderwijsinstelling zijn het overigens niet verplicht om een beleid te schetsen ten aanzien van zwangerschap en studenten met zorgtaken. Mensen vragen mij soms of dit nou echt zo erg is. Handelen zij dan in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving door dit niet te doen?
Mogelijk kan ik hier nader op in gaan in een volgend blog.
Als je mijn volgende blog’s niet wilt missen, schrijf je dan alvast in voor de nieuwsbrief.

Annemieke de Jong

Studerende moeder wint rechtzaak tegen gemeente omtrent kinderopvang

12 april 2016 – Groningen. Een alleenstaande studerende moeder startte een rechtzaak omdat de gemeente haar niet tegemoet wilde komen in de kosten voor kinderopvang.
Desondanks kinderopvangtoeslag en studiefinanciering bleek deze niet toereikend om te kunnen voldoen aan de resterende eigen bijdrage van ruim 400 euro per maand. Daarom vroeg zij bijzondere bijstand aan bij de gemeente Groningen. Maar volgens de gemeente zou zij niet tot de doelgroep van het gemeentelijk beleid behoren.

Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar die onder de participatiewet vallen en aan het werk gaan hebben recht op passende kinderopvang. Zij kunnen naast de kinderopvangtoeslag in aanmerking komen voor een tegemoetkomingsregeling vanuit de gemeente voor de resterende eigen bijdrage aan kinderopvangkosten indien zij niet boven het minimum uitkomen.
Dit geldt helaas niet voor studerende (alleenstaande) ouders die op grond van WSF/Studiefinanciering naar school gaan. Of zij in aanmerking komen voor een vergoeding van de eigen bijdrage is afhankelijk van het gemeentelijk beleid.

Annemieke de Jong, directeur Steunpunt Studerende Moeders: “Sommige gemeente hebben voor moeders die een opleiding volgen voorzieningen opgenomen in hun verordening voor bijzondere bijstand maar niet alle gemeenten. Bijvoorbeeld de gemeente Oud Amstel heeft de doelgroep studenten met kinderen wel opgenomen in het beleid maar de gemeente Amsterdam weer niet. Dit verschilt enorm per gemeente omdat er geen landelijk beleid getroffen is voor deze groep, waar ik juist voor pleit. Studerende moeders lopen hierdoor tegen tal van problemen aan. Het ontbreken hiervan leidt nu tot rechtsongelijkheid van studerende moeders en vormt een belemmering om een opleiding te kunnen volgen of af te maken”.

De Jong besloot voor de moeder in kwestie te bemiddelen en nam contact op met de klantmanager van de gemeente. De klantmanager liet echter weten dat het hem beter leek dat zij gewoon in de uitkering zou blijven of maar moest gaan solliciteren.
Onvoorstelbaar vindt De Jong: “een volledige bijstandsuitkering kost de gemeente uiteindelijk meer dan een tijdelijke tegemoetkomingsregeling voor enkel de kinderopvangkosten voor de duur van haar opleiding. Zij wilt hiermee graag duurzaam uit de uitkering stromen en haar kans op economische zelfstandigheid vergroten, dat zou toch juist aangemoedigd moeten worden dan tegengewerkt. Met een diploma heeft zij immers betere toekomstperspectieven en arbeidskansen dan zonder een diploma..”.

Desondanks zij niet de juiste vooropleiding had kon zij wel toegelaten worden tot de opleiding tot niveau 4 biomedisch analist bij het ROC Noorderpoort te Groningen. En gezien de leeftijd van deze mevrouw (29 jaar) was dit haar laatste kans om nog gebruik te kunnen maken van studiefinanciering voor het volgen van deze opleiding. Dit heeft de Stichting Steunpunt Studerende Moeders doen besluiten om de eigen bijdrage aan de kinderopvangkosten voorlopig voor te schieten vanuit het steunfonds zodat zij tenminste naar school kan. Ondertussen werd een procedure opgestart.

Met behulp van advocaat Jelle Klaas is de zaak voorgelegd aan de rechter. De rechter heeft nu besloten dat de gemeente een verkeerd juridisch kader heeft toegepast. Bijzondere bijstand voor kosten kinderopvang zou in haar geval wél moeten kunnen. De gemeente moet dat nu inhoudelijk gaan beoordelen en moet opnieuw naar haar aanvraag kijken.
Update 18-5-2016: De gemeente Groningen heeft nav de uitspraak haar bezwaar gegrond verklaard en de bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage kinderopvang toegekend.

Wij hopen dat deze uitspraak een eye opener kan zijn voor andere gemeente en studerende moeders. Alleenstaande studerende moeders die eveneens in de knel komen met de eigen bijdrage kinderopvangkosten en een afwijzing ontvangen hebben op hun aanvraag voor een tegemoetkoming dan wel bijzondere bijstand, adviseren wij in hun bezwaar naar deze uitspraak/artikel te verwijzen.

Op school doet zij het uitstekend, lees hier wat school over haar schreef:

Per 01-08-2014 volgt XX de opleiding tot niveau 4 biomedisch analist bij het ROC Noorderpoort (Laboratorium- en Procestechniek) te Groningen. Deze opleiding is erg populair, mede door de goede kansen op de arbeidsmarkt. Zij heeft zich bij ons aangemeld zonder de juiste vooropleiding en mocht toch bij ons beginnen na een geslaagde verlengde intake. Zij is erg gemotiveerd om de opleiding met een diploma af te ronden en ondanks het ontbreken van de juiste vooropleiding is zij een van onze beste studenten! Mijn verwachting is dat zij zonder vertraging de opleiding zal afronden en gezien haar competenties, snel een baan zal vinden als analist. Met vriendelijke groet, 2e-lijnsbegeleider, Noordperpoort, Laoratorium- en Procestechniek.

 

Verklaring reactie op brief minister OCW inzake studerende moeders

Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders.

25 maart 2016

Zwangere studenten en studerende moeders worden in Nederland belemmerd in de toegang tot het onderwijs en zij hebben beperkte mogelijkheden om een opleiding af te ronden.
Het Steunpunt Studerende Moeders heeft dit al eerder op verschillende wijzen aan de minister van OCW laten weten. De cijfers zijn schrikbarend en laten zien dat de uitval in het MBO meer dan 50% en in het HO meer dan 75% is. Deze cijfers zijn bij de minister bekend, zo blijkt uit een reactie van de minister op Kamervragen (Reactie-van-de-minister-van-OCW-op-Kamervragen-over-studerende-moeders-12-januari-2015).

De Vereniging Vrouw en Recht (hierna VVR) heeft in haar bief van 26 februari 2015 aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de problematiek rondom uitval van zwangere studenten en studerende moeders opnieuw aangekaart. In deze brief heeft de VVR aangegeven dat de beperkte wet- en regelgeving en het ontbreken van cruciale randvoorwaarden om zorg en opleiding te combineren een grote rol spelen in dit hoge uitvalpercentage. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht aangezien alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden. In haar brief gaf de VVR meerdere suggesties en praktische handvaten om de obstakels voor deze kwetsbare groep weg te nemen.

PILP en ondergetekende hebben in de brief van 18 september 2015 de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd op de voorgestelde maatregelen van de VVR te reageren en aan te geven welke acties zij zelf zal nemen.

De minister heeft in een reactie op 18 januari 2016 haar standpunten over dit onderwerp kenbaar gemaakt. Daarin erkent de minister de problemen rondom zwangere studenten en studerende moeders, maar verwijst vooralsnog naar de verantwoordelijkheid van de verschillende onderwijsinstellingen, het gemeentelijk beleid, de mogelijkheid van individuele klachtprocedures en het bestaan van bijzondere fondsen. Voorts geeft de minister enkele onderwijsinstellingen waar rekening wordt gehouden met zwangerschap en ouderschap van  studenten als voorbeeld van goed beleid. Afsluitend geeft zij aan met ons in gesprek te willen gaan.

Hoewel het positief is dat de minister hierover met de betrokken belangenorganisaties in overleg wil treden vinden wij de  algemene strekking van haar reactie teleurstellend. De minister lijkt haar verantwoordelijkheid niet te willen nemen om dit vraagstuk op landelijk niveau middels aanpassing van de wet- en regelgeving aan te pakken. Op grond van het internationaal en Europees recht heeft de Nederlandse staat immers de verantwoordelijkheid alle mogelijke maatregelen te nemen om discriminatie van meisjes en vrouwen tegen te gaan en deze zoveel mogelijk op te heffen. Deze verplichting vloeit onder meer voort uit het VN-Vrouwenverdrag[1] , UNESCO verdrag tot bestrijding van discriminatie in het onderwijs en het Europees recht[2]. Het feit dat er binnen enkele gemeentes en onderwijsinstellingen sprake is van meer begeleiding van studerende moeders en er rekening wordt gehouden met zwangerschap doet niet af aan de ernst van de problemen en de omvang daarvan.
Door de verantwoordelijkheid enkel bij verschillende onderwijsinstellingen en gemeentes te leggen ontstaat versnippering van het beleid wat leidt tot rechtsongelijkheid en discriminatie van zwangere studenten en studerende moeders.

Momenteel verrichten wij onderzoek naar de huidige regelgeving en het beleid van verschillende onderwijsinstellingen betreffende zwangere studenten en studerende moeders en overwegen wij mogelijke juridische stappen. Wij zullen de onderzoeksresultaten en het gesprek met de minister afwachten in de hoop de minister te kunnen overtuigen dat de voorgestelde maatregelen essentieel zijn voor een structurele aanpak van deze problematiek.

PicMonkey Collage coalitie lobby studerende moeders
Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann
Vereniging Vrouw en Recht
FNV Vrouw
Nederlandse Vrouwen Raad
PILP-NJCM
Steunpunt Studerende Moeders

 

 

[1] Artikel 10
[2] Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over een regelgevend kader voor maatregelen ten behoeve van jonge vrouwen in de Europese Unie om gezin en studies met elkaar te verzoenen (2006/2276(INI))

Lees hier ook de oproep aan zwangere studenten en studerende moeders mbo, hbo, wo en meld het ons.

Lees ook: ‘studerende moeders opgenomen in schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag‘.

Oproep voor studerende moeders

Studerende moeders en zwangere studenten lopen groot risico op studievertraging en/of studie uitval wat vaak gepaard gaat met een studieschuld. De uitval van studerende moeders in het MBO bedraagt 50% en in het Hoger Onderwijs is dat zelfs 75%.
Samen met PILP, (Public Interest Litigation Project) is een onderzoek gestart naar de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren.

Het Steunpunt Studerende Moeders en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) menen dat de kern van de problematiek is gelegen in het feit dat er geen eenduidig landelijk beleid en regelingen zijn voor studerende moeders en zwangere studenten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de VVR dat studerende moeders en zwangere studenten hierdoor afhankelijk zijn van de goedwillendheid van onderwijsinstellingen. Deze blijken in de praktijk echter weinig bereid om studerende moeders en zwangere studenten tegemoet te komen rond tentamens, lesroosters en uitloop. Er zouden zelfs gevallen bekend zijn van moeders en zwangere vrouwen die zijn geweigerd voor deelname aan een opleiding. Dit staat in groot contrast met regelingen die zijn getroffen voor bijvoorbeeld topsporters of mensen met een beperking.

De huidige praktijk met betrekking tot studerende moeders en zwangere studenten is mogelijk in strijd met Europese en internationale wet- en regelgeving. Dit wordt nu door het Steunpunt Studerende Moeders, PILP en het Clara Wichmann Proefprocessenfonds onderzocht.
Daarnaast buigt het Proefprocessenfonds Clara Wichmann zich over welke mogelijkheden er liggen voor het starten van een proefprocedure om deze groep vrouwen te ondersteunen.

Daartoe worden studerende moeders en jonge moeders die een opleiding willen volgen maar daarin tegengewerkt worden of knelpunten ervaren opgeroepen zich te melden.

Dit kan door op dit bericht te reageren en je verhaal te delen of door het versturen van een email via het contactformulier.

Omdat wij weten dat niet iedere student dit durft, juist vanwege de afhankelijke positie en niet in de problemen wilt raken met hun opleiding, is het mogelijk om hieronder ook anoniem te reageren zodat een en ander toch duidelijk en inzichtelijk gemaakt kan worden.

Tip: onder de alle hieronder vertoonde reacties verdelen we een leuke prijs, ook wanneer je de link naar deze oproep deelt:  win 2 bioscoop kaartjes of een dvd! 

 

“Zonder mijn docent was het mij niet gelukt”

leraar baby arm trendnieuwsOp Facebook werd gisteravond een foto gedeeld van een docent met een baby op zijn arm omdat een van zijn studenten geen oppas had. Uit het gedeelde bericht was niet te achterhalen of dat dit een Nederlandse docent betrof.

Een van de reacties onder de foto viel ons meteen op en maakt duidelijk dat er ook in Nederland welwillende docenten zijn.

Wij zochten contact en spraken met ‘Romey Aaliyah’ zoals zij zich zelf op Facebook noemt:

Reactie facebook romey aaliyah

In antwoord op de vraag of ze mee wilt werken aan een interview voor op de website studerendemoeders.nl zegt zij direct volmondig: “Tuurlijk, samen staan we sterker”.

Mooi en zo is dat! Kun je iets meer vertellen over jouw ervaring met je docent?
“Ik was 18 jaar toen ik beviel van mijn dochter. Toen ik in verwachting was van mijn dochter zat ik in mijn een na laatste jaar van de opleiding bedrijfsadministratie niveau 3-4 aan het Alfa College Hardenberg. Die zijn er heel goed mee om gegaan, mijn docent heeft mij enorm geholpen, zonder haar was het mij niet gelukt.

Ik heb geen makkelijke jeugd gehad en mijn bevalling liep uit op een drama. Ik had last van een ernstige vorm van zwangerschapsvergiftiging. Ik lag aan het infuus te kramperen van de pijn. Alsof dat nog niet genoeg was stond de Raad voor de Kinderbescherming aan mijn bed met de mededeling dat zij een OTS hadden”.

Een OTS?
Ja, een machtiging om mijn kind onder toezicht te stellen. Een maatschappelijk werker die werkzaam was in het ziekenhuis, die ik overigens nooit heb gezien noch gesproken, had in mijn dossier gezien dat ik 18 jaar en alleen was en heeft toen een melding gemaakt bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Ok, wacht even: dus je bent aan het bevallen en de Raad voor de Kinderbescherming verteld je op dát moment dat zij een melding ontvangen hebben en een OTS hebben voor je kind wat nog geboren moest worden? Wat ging er op dat moment door je heen?

“Ik kan mij eigenlijk niet veel meer herinneren van de bevalling dan alleen dat moment dat de Raad voor de Kinderbescherming aan mijn bed stond met deze mededeling. Op dat moment was ik niet meer lichamelijk aan het bevallen maar geestelijk.  Uiteindelijk heeft een advocaat bemiddeld en ook de gynaecoloog die mij kende gaven aan geen zorgen te hebben. Met medewerking van een (andere) maatschappelijk werker is er voor gezorgd dat ik wat langer in het ziekenhuis kon blijven om te kunnen banden met mijn kind. Ook heeft deze maatschappelijk werker bemiddeld bij het verkrijgen van een eigen woonruimte voor mij en mijn dochter. Geen opvang maar gewoon een huis, zo’n ding van steen en een dak erop waar andere moeders ook in wonen”.

Wij horen wel vaker dat er bij jonge moeders al vrij snel een melding gemaakt wordt.
Wat vind jij daar van?

“Dat hoor ik inderdaad ook om mij heen. Het maakt mij boos want er zijn genoeg andere moeders van 30 jaar en ouder die er een zooitje van maken. Je bent geen moeder in leeftijd maar je bent moeder in je hart. Aan de ene kant snap ik de zorgen wel, maar er is een wet die mogelijk veranderd gaat worden om moeders de kans te geven om eerst 2 weken na de bevalling met het pasgeboren kind door te brengen. Daar is de advocaat Mieke Krol mee bezig, zij heeft een eigen facebook pagina  en zij maakt zich hard tegen jeugdzorg misdaden.
Ik vind dat heel belangrijk. Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming zou het recht niet mogen hebben om een kind direct weg te halen bij geen enkele moeder nog vóórdat zij moeder heeft kunnen worden, of wel bevallen is. Kijk, als je leven een puinhoop is en je wordt zwanger dan heb je maar paar maanden de tijd om je zaken op orde te krijgen en dat is niet altijd mogelijk voor de bevalling. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet kan”.

Hoe heb je de opleiding uiteindelijk afgemaakt?
“Ik was uitgerekend in februari maar ben bevallen in januari. Dat is midden in het schooljaar en moest stage lopen. Dat was natuurlijk een probleem. Toen ben ik met school rond de tafel gegaan. De school heeft een eigen bibliotheek waar ik gedurende mijn zwangerschap al stage kon lopen. En het laatste haf jaar als alle studenten stage lopen kon ik een half jaar thuis mijn huiswerk maken en via internet zodat ik thuis met de baby kon zijn. Mijn huiswerk haalde ik dan met de kinderwagen op school op, dat was geen probleem.  En toen mijn dochter er eenmaal was had ik een keer dat mijn oppas net de avond voor een toets afbelde. Ik nam contact met mijn docent en tevens ook mijn mentor op en vertelde dat ik geen oppas had. Zij zei me om maar gewoon te komen en mijn dochter mee te nemen. Ze nam op school mijn dochter van mij over, maakte met haar een wandeling door de school, nam haar op schoot in een andere klas zodat ik in een lokaal ernaast mijn toets kon maken”.

Hoe reageerde de andere docenten
, heb je ook wel eens negatieve reacties gehad?
“Nee, dat zat eigenlijk wel goed, niemand had er een probleem mee. Er was zelfs nog een andere docent die haar zwangerschapskleding aan mij gaf toen ik nog zwanger was.

Ik voel me echt gezegend met deze school en ik weet dat ik mazzel gehad heb. Want in de zomervakantie ging ik verhuizen naar Rotterdam. Ik wilde mij inschrijven bij het Albeda College om alsnog mijn laatste jaar af te ronden. Daar deden ze extreem moeilijk. Tijdens het intake gesprek werd mij verteld dat hun ervaring is dat jonge moeders het laatste jaar toch niet trekken. Daarom adviseerde zij mij om eerst niveau 2 (opnieuw) te doen. Daar ben ik natuurlijk niet mee akkoord gegaan, dat vond ik zonde, ik was immers bijna klaar!”.

Wat heb je toen gedaan?
“Ik heb contact opgenomen met mijn vorige school. Uiteindelijk heb ik toen 4 dagen in de week mijn stage in Rotterdam gelopen en 1 dag in de week reisde ik af naar het Noorden van het land om de lessen bij mijn vorige school te volgen. Of ik logeerde dan meestal bij een vriendin. Ik was echt gezegend met deze school. Zonder hun en mijn docent was het mij niet gelukt. Ik heb haar later ook nog bedankt toen ik een keer in de buurt was”.

Heb je nog contact met haar?
“Nee, ze heet Geke Koopal, ze was voor mij eigenlijk veel meer dan alleen een docent. Ik heb haar nog wel eens geprobeerd om op te zoeken maar ze zit niet op Facebook”. 

Wat voor advies zou je andere moeders willen geven of heb je tips voor docenten?
“Voor docenten: onthoud goed dat je bij een tienermoeder niet alleen haar toekomst begeleid, maar ook haar kind een toekomst kan bieden. Geef studerende moeders – ongeacht leeftijd – een eerlijke kans. Steun studerende moeders ten alle tijden in het combineren van opleiding en zorg in plaats haar voor een keuze te stellen.
En mijn advies voor alle moeders, eigenlijk tegen alle studerende moeders; doe wat voor jou het beste is en als je daarin tegen gewerkt wordt zorg dan dat je de hulpmiddelen krijgt om daar tegen in bezwaar te gaan. Dat kan een advocaat zijn, een maatschappelijk werker, een docent die wel begrip heeft voor je situatie of het Steunpunt Studerende Moeders. Zoek contact met andere moeders op je school want samen sta je sterker. Laat je ieder geval niet weg jagen!

Verder wil ik kwijt dat ik het echt een gemiste kans vind dat de studiefinanciering voor het Hbo is afgeschaft, om dat dit voor veel jonge alleenstaande moeders een manier was om een betere toekomst voor haar baby te creëren”.

Is dat voor jou ook een reden om niet door te gaan naar het Hbo? Wat doe je eigenlijk nu op dit moment?
“Ik volg nu een Hbo thuis opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Mijn ervaringen zijn juist mijn inspiratie om voor deze richting te kiezen”.

Het gesprek krijgt een andere wending. Opeens veranderd Romey van onderwerp. Met opgetogen stem verteld zij het volgende:

“Ik ken iemand van dicht bij die 4 Jaar geleden mee deed aan het TV programma ‘vier  handen op een buik’. Zij voelt zich echt geholpen, toen het programma begon was het ook echt nog een programma dat tienermoeders helpt, maar nu lijkt het wel alsof ze vooral de probleem gevallen opzoeken en lijkt het er meer op alsof het enkel om de kijkcijfers gaat. Dat vind ik jammer want dit zet studerende moeders, eigenlijk alle jonge moeders in een kwaad daglicht”.

Daarom vind ik jullie Coachprogramma zo mooi. Kijk, Jonge moeders durven niet zo snel advies te vragen, zeker aan professionals niet. Juist omdat er al zo negatief gekeken wordt naar jonge moeders. Zij hebben door alle vooroordelen die er al zijn al gauw het gevoel zich te moeten verantwoorden, dat is bij jullie niet zo. Hier krijg je tips en coaching op hoé je opleiding en kind kunt combineren, hier kun je een inspiratie voor elkaar zijn en kunnen we elkaar verder helpen. Dát is wat wij nodig hebben, jullie laten met dit platform en het Coachprogramma zien dat het kan!
Er zijn een hoop projecten voor jonge moeders maar de insteek van die hulpverlenende instanties is vaak:  ‘voorkomen is beter dan genezen’  en daar voel ik mij niet thuis.
 Als je gewoon naar school wilt dan gaat het bij ons niet om het niet willen, maar het niet kunnen of niet weten hoe. Als je kind ziek is moet je school bellen maar veel scholen zien dat gewoon als spijbelen. Ik heb liever iemand die dan met mij mee denkt en dat probeert structureel te veranderen want dit heeft niets met leeftijd te maken.

Sterker nog; ik wil graag een bijdrage leveren aan dit project. Ik heb gezien dat jullie dat programma in Emmen doen, ik snap überhaupt niet waarom dit enkel in Emmen is als jullie een landelijke stichting zijn, maar ik woon nu weer in Stadskanaal dat is 20 minuten rijden vanaf Emmen, ik heb een auto en moet straks in het kader van mijn opleiding toch een stage gaan lopen, bij deze wil ik dan ook meteen solliciteren”..

 

Lees ook de oproep aan studerende moeders: www.studerendemoeders.nl/oproep

Hoe studerende moeders neergezet worden

Ophef over seksistisch Groninger studentenkrant met ‘vagina pagina’

Dit is hoe studerende moeders en tienermoeders worden neergezet door de Groningse studentenkrant. En op deze manier in verband worden gebracht/ geassocieerd met een tienermoeder op de voorpagina uit het TV programma ‘vier handen op een buik‘ met daarop de tekst Studerende moeder:


PicMonkey Collage

De krant had een interview met de studerende moeder Dagmar (21) aan de universiteit die na 6 weken na haar bevalling alweer in de collegebanken zat. Zoals Dagmar ook uitlegt hebben vrouwelijke studenten geen officieel wettelijk recht op zwangerschapsverlof. Dit is juist hetgeen waar het Steunpunt Studerende Moeders voor pleit; een landelijk eenduidig beleid en wettelijk kader mét recht op een zwangerschapsverlof regeling. De manier waarop dit artikel is gepubliceerd schoot bij menig studerende ouder in het verkeerde keelgat en zorgde voor de nodige reacties, zie hier:

Op Facebook van studerende moeders én studerende vader ;

reacties op facebook

En mbo moeder Meriem reageerde op een artikel van universonline als volgt:
reactie Meriem Sabiq

Reacties op Twitter van zowel studerende moeders als organisaties voor emancipatie/vrouwenrechten en professionals, social werkers die werkzaam zijn met jonge moeders:

vrouwenraadnl en annemiek

Naamloos

 

 

 

 

 

 


Vuistregel studentenkrant

De volledige voorkant van de krant zie je hier , het interview met Dagbmar lees je hier en op de laatste pagina lees je in vervolg over de tienermoeder uit het TV programma ‘vier handen op een buik‘.

Omdat de huidige praktijk voor studerende moeders en zwangere studenten mogelijk in strijd is met Europese en internationale wet- en regelgeving, is in samenwerking met ondermeer Clara Wichmann Proefprocessenfonds en PILP, (Public Interest Litigation Project) een onderzoek gestart en deden we eerder ook een oproep.