Categorie archief: Geen categorie

Uitgeschreven wegens zwangerschap

Ik kwam deze week een uitspraak van de ‘Landelijke Klachtencommissie Onderwijs’ onder ogen, over een MBO studente die uitgeschreven werd omdat zij zwanger was en een procedure is gestart.

Uit de berichten die ik ontvang van studerende (aanstaande) moeders evenals van begeleiders die werkzaam zijn in de begeleiding van jonge moeders, blijkt dat niet iedereen bewust is van de vormen van discriminatie en wat hieromtrent de bezwaar en klacht procedures zijn.

Bovendien durft of wilt niet iedereen een dergelijke procedure starten. Het kost tijd en energie.
Als studerende (aanstaand) moeder heb je het immers al druk genoeg.
Gelukkig is het ook niet altijd nodig, ik blog ook over goede voorbeelden.

Toch ontvang ik elke maand wel enkele berichten van jonge moeders die naar school willen (of moeten ivm Artikel 13 van de WWB/ de ‘scholingslicht jongeren’) en voor een opleiding geweigerd worden, dan wel tijdens een open dag ontraden worden om een opleiding te gaan volgen omdat “studeren een full-time commitment is”. Of van studenten die te maken hebben met verzuimregistratie ten gevolge van een zwangerschap en het advies kregen – nu dat zij zwanger zijn – om zich “maar beter” uit te schrijven. Studenten blijken vaak serieus bang te zijn om op school te vertellen dat zij zwanger zijn, uit angst voor de reactie vanuit de opleiding.

Niet geheel onterecht, zo blijkt. Deze school maakte het wel heel bont:

Een studente van een MBO-SPW3 opleiding werd, nadat bleek dat zij zwanger was, zonder pardon uitgeschreven van de opleiding. Zij schreef zich op het eerst volgende moment weer in voor dezelfde opleiding. De school schreef haar wederom uit, na een gesprek met de opleidingsmanager werd zij weer ingeschreven maar de opleiding bleef er vervolgens een rommeltje van maken.

Zo werd zij na de bevalling terug geplaatst in het eerste leerjaar, een ziekenhuis bezoek met de baby werd als verzuim geregistreerd en op een gegeven moment bleek dat zij in de absentie-registratie op maar liefst vijf maanden verzuim was gezet terwijl zij wel op school was. Ook had zij toetsen gemaakt. De administratie werd niet goed bijgehouden, van zowel absentie als van de resultaten niet. Zij is bij herhaling uitgeschreven van de opleiding zonder rechtsgrond en zonder dat zij gewezen was op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De studente moest daardoor telkens opnieuw beginnen met haar opleiding. De door haar behaalde resultaten bleven niet staan. Na al die jaren kwam zij dus niet verder!
Met ook nog eens de nodige gevolgen voor de studiefinanciering waarvan het termijn gewoon doorloopt. Stel je voor; zit je straks met een studieschuld en zónder diploma thuis!

Daarnaast heeft deze ROC haar geen extra zorg of begeleiding geboden in het kader van haar in staat te stellen haar studie voort te zetten. Er is slechts sanctionerend opgetreden naar aanleiding van het ziekteverzuim.
Er is niet, gelet op haar omstandigheden, hulp geboden bij het op realistische wijze plannen van de studie.

( Dit is nou juist waar mijn expertise ligt en waar ik uitkomst kan bieden voor zowel student als onderwijsinstelling. Ik heb al meer dan 6000 jonge moeders succesvol begeleid naar school als zowel tijdens de studie. Door onder meer het maken van een slimme planning en een geheel eigen aanpak en strategie voor een gebalanceerde combinatie van studie en zorgtaken.
Hiervoor heb ik effectieve methode ontwikkeld waarmee ik uitval heb weten te voorkomen en het studiesucces heb doen versterken. Samen met de ervaringen van studerende moeders heb ik zelfs een heel toeleidings- traject ontwikkeld welke ik al enkele jaren uitvoer in de gemeente Emmen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk…
Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om studie en zorg te combineren. Ik weet wat een aankomend studerende moeder te wachten staat, waar je mee te maken krijgt en wat je allemaal moet uitzoeken. Het is een studie op zich.. Om eerlijk te zijn, ik ben er ook echt op afgestudeerd. Studie en zorg combineren is te leren, in mijn trainingen en workshops!)

De  MBO studente stapte uiteindelijk naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs vanwege het niet nakomen van de zorgplicht die de opleiding heeft om de student in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden. Evenals het ten onrechte nalaten van extra zorg en of begeleiding aan te bieden.

Door de Landelijke Klachtencommissie is een mediation aangeboden. Daarvan heeft de studente gebruik gemaakt, maar helaas heeft dit niet tot een passende oplossing geleid.

Hierop volgde een zitting bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij het ROC erkent heeft haar ten onterechte te hebben uitgeschreven vanwege zwangerschap.

Ook heeft deze ROC tijdens de zitting het beleid geschetst ten aanzien van zwangere leerlingen en studeren moeders.

Klaarblijkelijk stelde dit weinig voor maar de opleiding had tenminste wel iets op papier staan…Er zijn onderwijsinstellingen die helemaal niets geschetst hebben ten aanzien van zwangere leerlingen en studerende moeders. En soms betreft dit enkel wat summiere richtlijnen. Ik heb een aantal van dit soort “protocollen” bekeken. De meeste laten te wensen over en hadden net zo goed door FC-Knudde geschreven kunnen zijn.
Het is dan ook goed dat de VU daar onderzoek naar verricht.

De MBO studente heeft tijdens de zitting aangegeven dat haar geen extra begeleiding is geboden. De opleidingsmanager verklaarde dat hij niet weet of deze begeleiding wel of niet geboden is en was evenmin in staat daarover stukken in te dienen (…….)
Hierdoor heeft het ROC niet aannemelijk kunnen maken dat de benodigde begeleiding is geboden.

De klacht over het niet voldoen aan de zorgplicht, oftewel het (niet) bieden van adequate begeleiding, is derhalve gegrond verklaard door de commissie.
Met betrekking tot het herhaaldelijk uitschrijven van de studente kon het ROC ook geen duidelijkheid bieden over het verzuim en de cijfers van de studente (…)

De commissie kan dan ook niet anders concluderen dan dat het aannemelijk is dat de studente diverse malen ten onrechte en niet volgens de geëigende procedure is uitgeschreven en oordeelde dat de klacht ook op dit onderdeel is gegrond.
Met andere woorden; zij heeft terecht een klacht ingediend.

Willekeurige uitschrijvingen lijken in het MBO schering en inslag. Dus alle aanleiding om tijdig in bezwaar-beroep te gaan. Dat kan bij de landelijke klachtencommissie dus maar je kunt ook een melding maken bij het College voor de Rechten van de Mens of neem zelf een advocaat in de arm die hierin thuis is. Ontvang je enkel stufi vraag dan of deze werkt op basis van toevoeging. Wij kennen eventueel ook een aantal advocaten in ons netwerk die jou hierbij kunnen helpen.

Iemand weigeren, uitschrijven of uitsluiten vanwege zwangerschap is discriminatie en bij wet verboden.
Wanneer er sprake is van discriminatie op grond van geslacht of welke grond dan ook, dan moet je gewoon een streep trekken.

Durf je een dergelijke procedure niet aan of heb je geen zin in al dat gedoe? Dan kun je ook jouw ervaring, al dan niet anoniem, plaatsen op onze oproep pagina.
Op die manier kan iedereen toch zelf lezen hoe belangrijk het is dat er een structurele oplossing komt en dat het vastleggen van goede afspraken omtrent zwangerschap en zorgtaken in ieder’s belang is.

Soms is het niet altijd duidelijk of er nu wel of niet sprake is van discriminatie en ongelijke behandeling. Soms is het ook gewoon onwetendheid en zijn mensen er niet bewust van. Probeer daarom altijd eerst te praten om tot een oplossing te komen, alvorens meteen met een advocaat te dreigen. In dit geval heeft ook praten niet mogen baten maar dat wil nog niet zeggen dat dit ook in jouw geval geen zin heeft. Vergeet niet: de opleiding heeft er zelf belang bij als jij je diploma haalt.

Onderwijsinstelling zijn het overigens niet verplicht om een beleid te schetsen ten aanzien van zwangerschap en studenten met zorgtaken. Mensen vragen mij soms of dit nou echt zo erg is. Handelen zij dan in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving door dit niet te doen?
Mogelijk kan ik hier nader op in gaan in een volgend blog.
Als je mijn volgende blog’s niet wilt missen, schrijf je dan alvast in voor de nieuwsbrief.

Annemieke de Jong

(Studerende)vaderdag actie!

Al zijn er in Nederland meer studerende (aanstaande) moeders dan studerende vaders, ze zijn er dus wel..

In ons eigen steunpunt-team was een studerende vader werkzaam die de volledige zorg van zijn dochter combineerde met zijn studie en bijbaan. Het gaf altijd een grappig effect als hij met zijn mannenstem onze telefoon op nam: “Steunpunt Studerende Moeders, goedemiddag je spreekt met Raymond” …dan was het altijd even stil gevolgd door ‘ow eh..hallo…’
Jammer genoeg hebben we nu geen telefonische helpdesk centrale meer en is ons team nogal uitgedund (wij ontvingen immers eenmalig een tijdelijke startsubsidie vanuit Ministerie OCW).

Maar de studerende vaders zijn er nog wel! En die willen we ook een keer in het zonnetje zetten met een leuke actie.

Ben jij of ken jij een studerende vader, geef hem of jezelf dan op door een email te sturen naar ons. Zet daarin de contact gegevens, welke opleiding jij/hij volgt en hoe jij/hij dit combineert.
Doe dit voor vaderdag (19 juni as), onder alle inzendingen verloten wij een cadeaubon ter waarde van 20 euro voor de webshop van onze sponsor yoursurprise.

Druk met de studie bezig geweest en heb je nog geen tijd gehad om een vaderdag cadeau te kopen voor je eigen vader of voor de vader van jouw kindje?

Kijk dan voor een leuk of gepersonaliseerd vaderdag cadeau op yoursurprise.