Coaching en consultancy

Als bedenker van de Smart Mama Coach methode en drijvende kracht achter het Steunpunt Studerende Moeders is Annemieke de Jong beperkt inzetbaar voor individuele coaching en consultancy voor zowel (aankomende) studerende moeders als professionals.

De coaching & consultancy richt zich met name op begeleiding van (a.s.) jonge en alleenstaande moeders in het Mbo en Hbo. Als zowel in de toeleiding naar onderwijs.
Het gaat dan vaak om het versterken van het studiesucces, coaching naar een evenwichtige, vitale study-work-life-balance en het voorkomen van uitval.
Annemieke de jong heeft afgelopen jaren veel jonge en alleenstaande moeders bijgestaan in de toeleiding naar een mbo of hbo studie(keuze) als zowel studerende moeders die vast liepen of moeite hebben met het combineren van studie en zorg en waarbij zij uitval heeft weten te voorkomen. Het betreft vaak een combinatie van onder meer kennis rondom de gelijkheidswetgeving en voorlichting op het gebied van studiemogelijkheden dan wel (rand)voorzieningen voor het succesvol combineren van studie en zorg.
Dit doet zij met name aan de hand van het door haar bedachte Smart Mama Coachprogramma.

Voor begeleiders, docenten en professionals die te maken hebben met studerende moeders/zwangere studenten dan wel jonge moeders in toeleiding naar school, biedt zij trainingen en workshops in het kader van deskundigheidsbevordering. Daarnaast kan zij onderwijsinstellingen en gemeenten adviseren in het kader een moedervriendelijk beleid en VSV.

Het coachen van studerende moeders en de begeleiding van jonge moeders in de toeleiding naar school vergt een geheel eigen benadering, aanpak en expertise. Het is een vorm van dienstverlening waar de stichting geen subsidie voor ontvangt en kan daarom niet kosteloos aangeboden worden. Met sommige gemeenten zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten voor de uitvoering van het Smart Mama Coachprogramma.

Annemieke de Jong is aangesloten en geregistreerd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV Nederland), de beroepsvereniging voor therapeuten, coaches en trainers die beroepsmatig betrokken zijn bij vitaliteit en deze vorm van complementaire zorg in zijn of haar werkmethodiek integraal benadert. Hierdoor is het wel mogelijk dat consulten geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar, afhankelijk van de aanvullende polis.
Op de website http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/integrale-therapie vind je een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

 

 

Logo VIV
De landelijke AGB code is: 90-049248
De landelijke AGB praktijkcode is: 90-059656
Ingeschreven bij de VIV onder registratienummer: 1907798