Conferentie studerende moeders

aankondiging-congres-1

Iedereen heeft recht op onderwijs. Maar hoe zit dat als je zwanger bent of jong moeder bent?
Heb je als student recht op zwangerschapsverlof? Of wat als je kind een keer ziek is?
En wat zijn hierin de rechten en plichten van de onderwijsinstellingen?

In het onderwijs ontbreken veel randvoorwaarden om studie en zorg met elkaar te kunnen combineren. Studerende moeders hebben namelijk geen baat bij de regelingen en voorzieningen die getroffen zijn in de Wet Arbeid en Zorg, want die is enkel bedoeld voor werknemers en werkgevers. Zo heeft een zwangere student wettelijk gezien geen recht op zwangerschapsverlof. Bij zowel onderwijsinstellingen als studerende moeders zelf is het soms volstrekt onduidelijk waar studerende moeders en zwangere studenten wel/geen aanspraak op kunnen maken. Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, opleiding en per docent/begeleider.

Het gevolg? Onnodige vertraging en het uitvalpercentage binnen het MBO en HBO is onder deze groep schrikbarend hoog. Zwangere studenten en alleenstaande ouders vormen een kwetsbare groep. Een groep die een hogere prijs betaald om onderwijs te kunnen volgen ten opzichte van studenten zonder kinderen. Dat kan zo niet langer door gaan.

De landelijke Stichting Steunpunt Studerende Moeders helpt jonge en alleenstaande moeders naar een diploma. (Onder meer door trainingen en coaching in de toeleiding naar school en een evenwichtige verdeling van studie en zorg.) En voert al langer een lobby om de positie van studerende moeders/ zwangere studenten structureel te verbeteren.
Ook de VVR  (Vereniging Vrouw en Recht) schreef op 26 februari 2015 een brief naar de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 18 januari 2016 volgde daarop een antwoord van de minister. De minister erkent het grote probleem, maar komt niet met oplossingen. Er worden geen acties ondernomen.
Hoe moet dit verder? Welke rechten hebben studerende moeders? Wat zijn hun ervaringen en wat hebben zij nodig? Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Wat kunnen we eraan doen of wie kan wat doen? Welke belangen spelen een rol en hoe krijgt iedereen een gelijke kans?

Tijdens de conferentie ‘De problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’ , georganiseerd door de VVR op donderdag 17 november in Utrecht, laten diverse professionals als Leo Klijn (arbeidsrechtadvocaat), Annemieke de Jong (Stichting Steunpunt studerende moeders) en wetenschapper Anja Eleveld hun licht schijnen op dit veelzijdige onderwerp.

Mevr. Anja Eleveld deed samen met anderen onderzoek op hogescholen, universiteiten en het MBO. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke voorzieningen en instellingsspecifieke  regelingen er zijn, of deze voorzieningen kenbaar transparant en toegankelijk zijn en hoe ze werken. Daarnaast beoogt het onderzoeksrapport antwoord te geven op de vraag in hoeverre onderwijsinstellingen in het MBO en Hoger Onderwijs op grond van het gelijke behandelingsrecht verplicht zijn tot het treffen van regelingen en voorzieningen ten behoeve van zwangere studenten en studenten die de zorg dragen voor jonge kinderen.

De conferentie wordt afgesloten met een interessante paneldiscussie tussen de sprekers, aangevuld met o.a. Jelle Klaas van PILP NJCM (Public Interest Litigation Project Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten). Het belooft een interessante, enerverende middag te worden.

Kom ook, praat mee, luister naar de verhalen van professionals en ontmoet interessante sprekers rondom dit thema!

Met name studerende moeders en zwangere studenten in het MBO en HBO worden opgeroepen om  te komen, mee te praten en hun ervaringen te delen tijdens deze conferentie.
Direct aanmelden en toegangskaarten zijn verkrijgbaar via info@vrouwenrecht.nl
Meer informatie over de VVR: http://www.vrouwenrecht.nl/event/?event=50
Leden van de VVR betalen geen toegangsprijs
Niet-leden betalen €30,-
Studenten betalen €10,-

Annemieke de Jong geeft enkele vrijkaarten weg voor studerende moeders die dit echt niet willen missen en mee willen praten. Wil jij in aanmerking komen voor een vrijkaart, stuur ons dan een mailtje!

Lees ook: ‘studerende moeders opgenomen in schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag‘.

Een gedachte over “Conferentie studerende moeders

  1. Pingback: Jonge moeders en de zorgcoördinator - Studerende Moeders

Reageren? Wil je mee denken of ook iets delen? Plaats het hier!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.