Jonge moeders en de zorgcoördinator

Ik ontvang soms de meest schrijnende berichten via de website in mijn mailbox of via de facebook pagina.

Sanne is 25 jaar en heeft een zoontje waar zij alleen voor zorgt. Afgelopen september begon Sanne met veel goede moed aan een MBO4 opleiding.
Omdat zij geen startkwalificatie heeft en dus ook geen vooropleiding, heeft zij eerst een competentietest gemaakt. Hieruit bleek dat zij in niveau 4 kon instromen. Heel mooi!

Omdat haar zoontje allerlei medische onderzoeken moest ondergaan had ze met de zorgcoördinator goede afspraken gemaakt over verlof. Althans, dat dacht zij…..
Een week later werd zij gebeld door een andere zorgcoördinator. Die liet haar weten dat dit helemaal niet kon. Verlof zou niet mogelijk zijn en ze zou uitgeschreven worden als zij de volgende dag niet gewoon op school zou zijn. Sanne werd voor de keuze gesteld; “of je regelt maar wat anders voor je kind en kiest voor de opleiding of je stopt met de opleiding”.

Sanne schrok en was even stil. Ze liet weten dat zij zou proberen een andere oplossing te vinden en morgen wel naar school te komen.
Maar even nadat ze had opgehangen, vroeg zij zichzelf af waar ze mee bezig was..:
“In eerste plaats ben ik moeder. Mijn kind heeft mij nodig op dit soort momenten”.

De volgende ochtend schreef ze een email naar de school waarin zij dit uitlegde en hen liet weten voor haar zoon te kiezen.

Een dag later ontving zij een brief van school met de mededeling dat zij is uitgeschreven.

Sanne heeft geen hulp aangeboden gekregen, geen advies noch een stukje coaching op hoe studie en zorg te combineren, helemaal niks. In plaats daar van wensen zij haar gelukkig nog wel veel succes met het vervolg van haar studieloopbaan, met uitroepteken…..(zie brief)
uitgeschreven-brief
De gevolgen voor (uitgevallen) studerende jonge moeders kunnen zeer ingrijpend zijn.
Sanne heeft een bijstandsuitkering moeten aanvragen, maar er is een wachttijd van 4 weken dus zijn er allerlei betalingsachterstanden ontstaan en daar komt de studieschuld nu dan ook nog bij. En ze had het met enkel een studiebeurs al niet zo breed..
Daar zit je dan in de bijstand, met schulden en zonder diploma.

Helaas bereiken mij steeds vaker dit soort berichten, studerende moeders die ten onrechte worden uitgeschreven, verzuimregistratie bij afwezigheid vanwege een ziek kind of jonge moeders die zelfs niet eens worden aangenomen.
De vraag die ik dan vaak gesteld krijg, kan en mag dit allemaal zomaar?

Nee, natuurlijk mag je niet zomaar, zonder ook maar iets ondertekend te hebben, van de opleiding worden uitgeschreven. Ook moet in de brief onderbouwd zijn wat de reden van uitschrijving is.

Het is vaak onduidelijk bij studerende moeders wat zij hier tegen kunnen doen en wat nu wel/niet is toegestaan. Ook merk ik dat het bij onderwijsinstellingen, begeleiders of zorgcoördinatoren onduidelijk kan zijn. Wat is nu precies wel/niet toegestaan op grond van de gelijkheidswetgeving en wanneer is er sprake van sekse-specifieke discriminatie? En hoe kan de groep studerende jonge moeders in het MBO of HBO succesvol begeleid worden naar een diploma en kan uitval voorkomen worden?

Hiertoe en om antwoord te kunnen geven op al dit soort vragen organiseert de Vereniging Vrouw en Recht samen met mij de conferentie ‘De problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’ . Een conferentie die relevant is voor een ieder die te maken heeft met studerende moeders, zwangere studenten dan wel de begeleiding van jonge moeders, VSV en de toeleiding naar school.
Wetenschapper Anja Eleveld zal ook aanwezig zijn en een presentatie geven. Zij deed samen met anderen onderzoek op hogescholen, universiteiten en het MBO. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke voorzieningen en instellingsspecifieke  regelingen er zijn, of deze voorzieningen kenbaar transparant en toegankelijk zijn en hoe ze werken. Daarnaast beoogt het onderzoeksrapport antwoord te geven op de vraag in hoeverre onderwijsinstellingen in het MBO en Hoger Onderwijs op grond van het gelijke behandelingsrecht verplicht zijn tot het treffen van regelingen en voorzieningen ten behoeve van zwangere studenten en studenten die de zorg dragen voor jonge kinderen.
De onderzoeksresultaten worden op genoemde conferentie bekend gemaakt.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de conferentie komen, denk dan eens aan een workshop, training of de coaching die ik kan bieden.

Meer informatie over de Vereniging Vrouw en Recht vind je hier: www.vrouwenrecht.nl

Geen enkele student verdient het om ongelijk behandeld te worden. Samen maken we ons sterk voor deze kwetsbare groep. 

Reageren? Wil je mee denken of ook iets delen? Plaats het hier!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.