Het kenniscentrum

Stichting Steunpunt Studerende Moeders heeft de afgelopen jaren specifieke kennis verzameld en is inmiddels uitgegroeid tot het landelijk coördinerend expertisecentrum voor en door studerende moeders.
Wij zijn tevens de enige landelijke organisatie die zich specifiek inzet voor positieverbetering van zwangere studenten, jonge moeders en alleenstaande moeders die studie en zorg (willen) combineren in het MBO, HBO & WO.

Op deze website vind je allerlei informatie over onderwerpen als;

  • ‘Zwangerschap/ouderschap & studie’ gaat over je rechten en plichten als zwangere studente
  • Richtlijnen & verdragen‘ hier tref je een overzicht van alle nationale en internationale verplichtingen die voortvloeien uit het verbod van onderscheid op grond van geslacht, waaronder ook valt onderscheid op grond van geslacht en moederschap en die van belang zijn.
  • ‘Kinderopvang & bijzondere bijstand’ gaat over hoe de (eigen bijdrage) kinderopvangkosten geregeld zijn voor studerende moeders
  • ‘Studiefondsen’ geeft een overzicht van studiefondsen in NL en gaat over financiële mogelijkheden voor bekostiging van studie/opleiding
  • ‘Tips voor studerende moeders’ Tips & tricks voor studerende moeders*
  • Oproep op deze pagina vind je een oproep aan zwangere studenten en studerende moeders waar klachten en discriminatie gemeld en geplaatst wordt. Dit in het kader van het onderzoek.

Meer dan een kenniscentrum
Bekijk in ons aanbod wat wij nog meer kunnen betekenen, ook voor onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers. Draag jij ons een warm hart toe? Kijk dan eens bij Help mee.

Link verwijzingen, bronvermeldingen en copyrights
Het is natuurlijk aan te bevelen indien men werkzaam is met jonge moeders of studerende moeders om voor deze doelgroep een link verwijzing op te nemen naar dit platform voor en door studerende moeders. Maar het komt helaas nog regelmatig voor dat andere websites en organisaties teksten van onze website, in het bijzonder onze specifieke tips kopiëren (al dan niet in aangepaste vorm) en op de eigen website publiceren zonder daarbij een bron/verwijzing te plaatsen naar de website studerendemoeders.nl.

Voorbeelden hiervan zijn de meeste website’s van het Centrum voor Jeugd en Gezin of de organisatie Stichting opvoeden.nl die nota bene een keurmerk uitgeeft voor goed gekeurde teksten…Dít keuren wij dus niet goed.
Op alle tekst en beeld van deze site is het auteursrecht van toepassing. Het intellectueel eigendom van de methodiek is eveneens beschermd. Dit is gewoon plagiaat en strafbaar.

Bovendien wil dit ook nog niet zeggen dat de betreffende website of organisatie voldoende en juiste kennis in huis hebben!
Zo geeft Stichting opvoeden eveneens aan dat onderwijsinstellingen je meestal wel een aangepast programma, deeltijd of avondstudie zullen aanbieden wanneer je studie en zorg wilt combineren! Terwijl wij hier al bijna 10 jaar voor lobbyen……beetje dom, hiermee doen zij hun eigen doelgroep/cliënten te kort.