Kinderopvang

Ook studerende moeders die een reguliere mbo, hbo of wo studie volgen hebben in principe recht op kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang.
De kinderopvangtoeslag is aan te vragen bij de belastingdienst: www.toeslagen.nl hier staan ook de voorwaarden vermeld.

Echter, na verrekening van de kinderopvangtoeslag blijft er een eigen bijdrage over die de studerende ouder zelf dient te betalen.
Hoe hoog deze eigen bijdrage is hangt onder andere af van het aantal kinderen die naar de opvang gaan en het uurtarief van de kinderopvanginstelling. De overheid vergoed tot een bepaald maximum dus geldt; hoe hoger het uurtarief, hoe hoger de eigen bijdrage.

Voor studerende moeders kan de eigen bijdrage aan kinderopvangkosten een belemmering vormen om een opleiding te kunnen volgen of af te ronden.

Bijzondere bijstand gemeenten
Indien de eigen bijdrage te hoog is om zelf te kunnen betalen, kun je bij je eigen gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand of een tegemoetkoming regeling. Kijk op de website van je eigen gemeente welke regelingen zij hebben en voor welke doelgroepen.
Het verschilt namelijk per gemeente; de ene gemeente heeft de groep studerende moeders wel in het beleid opgenomen en andere gemeenten weer niet. Dit betekend dat je in de ene gemeente wel een tegemoetkoming kunt ontvangen en in de andere niet en dus is het afhankelijk van in welke gemeente je woont. Desondanks alle gemeenten jong ouders tot 27 jaar middels Artikel 13 van de WWB naar school verwijzen/verplichten.
De gemeenten beroepen zich hiermee op beleidsvrijheid maar natuurlijk mag beleidsvrijheid niet leiden tot rechtsongelijkheid wat nu het geval is.
Hier hebben wij al eerder aandacht voor gevraagd bij de Tweede Kamer maar er is op dit moment nog niets veranderd.

Je doet er dan ook goed aan om altijd een aanvraag in te dienen. (laat je niet afschepen bij de balie, je hebt altijd het recht om een aanvraag in te dienen!) Mocht je dan een afwijzing ontvangen kun je bezwaar maken. En daarin verwijzen naar de rechtsongelijkheid en dat andere gemeenten zoals bv Oud Amstel of Emmen het wel doen.
Kennelijk is een bezwaar procedure de manier om zichtbaar te worden bij de gemeente. Laat weten dat studerende moeders bestaan!