Leven lang leren

Leven Lang Leren is een thema dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid van de Rijksoverheid. Door middel van beleid wil de overheid volwassen stimuleren om te blijven studeren. Hiervoor heeft het kabinet een pakket maatregelen ingevoerd die het makkelijker moeten gaan maken om een opleiding te volgen en te blijven leren.

Dergelijke maatregelen juichen wij bij het Steunpunt natuurlijk in principe toe.
Echter, zijn de maatregelen vooral bedoeld voor het deeltijdonderwijs en dat vinden wij een gemiste kans voor alleenstaande en jonge moeders;

Annemieke de Jong: ‘Ik ben natuurlijk vóór een leven lang leren en alles wat dit stimuleert of ten goede komt, juich ik in principe toe. Particulieren of commerciële initiatieven als Etadoro die het leven lang leren onderschrijven vind ik geweldige voorbeelden. Ik ben er van overtuigd dat technologie, vormen van online en blended learning, de toekomst heeft en uitkomst kan bieden. 
Ik geloof dat onderwijs de meest efficiënte en duurzame weg is naar economische zelfstandigheid voor vrouwen. Ik geloof dat onderwijs dé sleutel vormt tot een betere toekomst voor moeder én kind. Maar als je kijkt naar hoe het geregeld is voor studerende moeders, dan ontbreken vrijwel alle randvoorzieningen om jonge ouders en dan in het bijzonder alleenstaande moeders, in staat te stellen studie en zorg/gezin te kunnen combineren. 
De maatregelen zouden juist op op deze groep afgestemd moeten worden omdat het uitval percentage onder deze vrouwen hoog is en de minister van OCW de economische zelfstandigheid van vrouwen hoog heeft staan’. 

Ook in de brief van de VVR aan de Vaste Kamercommissie voor OCW over de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren, pleitte de VVR onder meer dat de Kabinetsmaatregelen die worden genomen in het kader van een ‘ Leven Lang Leren’ niet beperkt zouden mogen blijven tot het deeltijdonderwijs.
Veel van deze maatregelen kunnen bij uitstek nuttig zijn om (ook) het voltijd-onderwijs beter af te stemmen op de situatie van vrouwen met kinderen c.q. jonge moeders die een opleiding volgen.
De VVR evenals het Steunpunt Studerende Moeders sluit daarom aan bij het voorstel van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) voor verdere flexibilisering, en pleit er voor ook in het voltijdse onderwijs mogelijk te maken dat studenten per periode kunnen bepalen voor welke onderdelen van een opleiding, met welke omvang qua studiepunten zij zich kunnen inschrijven, waarbij de hoogte van het collegegeld en de bekostiging voor de instelling naar rato kan worden vastgesteld.

FNV Vrouw maakte een prachtige special over EEN LEVEN LANG LEREN. De artikelen in dit online magazine belichten hoe leren in de verschillende fasen in je leven verloopt. Denk aan een 70plusser die zich wil blijven ontwikkelen, de lastige omstandigheden waarbinnen je dit moet doen als studerende moeder. Of al bedacht welke 21st century skills goed zijn om bij je schoolgaand kind te ontwikkelen? En uiteraard de visie van FNV Vrouw op dit fenomeen.
Het magazine kun je hier lezen.

Klik hier om te zien welke maatregelen genomen zijn op het gebied van deeltijd mbo-onderwijs en klik hier voor maatregelen met betrekking op deeltijd hoger onderwijs.

Lees ook de eerdere berichten: brief aan de minister en antwoord van de minister 

Reageren? Wil je mee denken of ook iets delen? Plaats het hier!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.