Licentie

Op dit moment explodeert onze mailbox met vragen en berichten van jonge moeders en studerende moeders uit het hele land die een beroep doen op onze expertise en willen deelnemen aan het SMCprogramma. Wij hebben daar hulp bij nodig en zijn daarom op zoek naar samenwerkingspartners om krachten te bundelen.

Wil jij je als coach, trainer, begeleider of social worker onderscheiden en specialiseren in ‘Studerende Moeders’ ? Wil jij weten hoe deze groep het beste te begeleiden en uitval te voorkomen?

Geef je dan op voor onze licentie en opleiding specialisatie ‘Studerende Moeders’ waarmee je je als gecertificeerd deskundige coach kan aansluiten bij het Steunpunt Studerende Moeders, netwerk en bijbehorend studiefonds. In deze gespecialiseerde opleiding leer je te werken met onze methode, materialen, de werk/coachbladen, draaiboek en hoe je daarbij ervaringsdeskundige in kunt zetten.

Het uitvalpercentage onder studerende moeders in het Mbo, Hbo en Wo is zorgwekkend hoog.
In het Mbo valt 50% uit en in het Hbo dat zelfs 75%.
Zie ook: http://studerendemoeders.nl/verklaring-reactie-op-brief-ministerocw/

Een van de problemen waar studerende moeders tegen aanlopen komt voort uit het gebrek aan eenduidig landelijk beleid. Hoe onderwijsinstellingen en gemeenten om gaan met zwangere studenten en studerende moeders verschilt per instelling, opleiding, docent of begeleider en per gemeente. Ook sluit de reguliere hulpverlening niet aan op de behoefte van studerende moeders. Hierdoor ontstaat versnippering van het (gebrekkige) beleid. met als gevolg ongelijke behandeling, rechtsongelijkheid en sekse specifieke discriminatie

Om dit tegen te gaan, kennis, know how te delen, uitval te voorkomen, het studiesucces onder de groep studerende (aanstaande) moeders te versterken en jonge moeders goed toe te kunnen leiden naar een opleiding of (leer)werkplek, hebben wij een effectieve methode en aanpak ontwikkeld.
Ontwikkeld door Annemieke de Jong samen met, voor en door studerende moeders, naar aanleiding van haar eerdere onderzoek en de meest gestelde vragen van studerende moeders.
Zij heeft 10 jaar ervaring met het informeren, adviseren en begeleiden van studerende (aanstaande) moeders in zowel mbo, hbo als wo. Zij heeft haar jarenlange ervaring uitvoerig gedocumenteerd, is er in geslaagd de problematiek op de politiek agenda te krijgen, wat geresulteerd heeft in een kleine wetswijziging ten gunste van zwangere studenten in Hoger Onderwijs. En heeft daarom goed zicht op de ervaringen, knelpunten en behoefte van deze doelgroep.

Deze innovatieve methode kan lokaal ingezet worden en is reeds opgenomen in de aanpak van het RMC/VSV team gemeente Emmen. Met deze aanpak won zij de tweede Movisie participatieprijs: https://www.youtube.com/watch?v=redxcOdr6jo

Als het gaat om de combinatie onderwijs en zwangerschap/ ouderschap dan vergt dit een eigen benadering, aanpak, specifieke kennis en expertise. Hiervoor hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Met deze licentie en opleiding specialisatie ‘Studerende Moeders’ willen wij een landelijk dekkend kwaliteitscollectief opzetten, kennis/know how delen, professionals verbinden en uitrusten met handvatten en een gerichte aanpak ten einde de doelgroep jonge moeders goed te kunnen toe-leiden en studerende (aanstaande) moeders optimaal te ondersteunen bij het succesvol afronden van de studie.

Onder het motto ‘samen staan we sterk(er)’ in de praktijk toe te passen staat het landelijke Steunpunt Studerende  Moeders als een koepel boven de plaatselijke lokale coaches of Steunpunten die op basis van een licentie met de aanpak SMCprogramma werken en heeft hierbij een coördinerende functie en ondersteund hen met backoffice diensten, een helpdesk om hen met advies, raad en daad bij te staan, supervisie, nascholingsdagen en draagt zorg voor het actueel houden van kennis, werkbladen en materialen.

Ja ik doe meeWil jij je als coach, trainer, begeleider of social worker onderscheiden en specialiseren in ‘Studerende Moeders’ ? En wil je weten hoe deze doelgroep te begeleiden, werken aan het voorkomen van uitval? Geef je op voor onze licentie en opleiding specialisatie ‘Studerende Moeders’ en sluit je aan bij ons netwerk én bijbehorend studiefonds!
Mail ons je cv zodat je mee kan in de selectieprocedure en wij je kunnen informeren.