Opleiding specialisatie Studerende Moeders

netwerkWil jij je als coach, trainer, begeleider of social worker onderscheiden en specialiseren in ‘Studerende Moeders’ ?
Wil jij weten hoe deze groep het beste te begeleiden en uitval te voorkomen?

In deze gespecialiseerde opleiding leer je te werken met onze methode, materialen, de coachbladen, werk/draaiboek op basis van een licentie en leer je hoe je daarbij ervaringsdeskundige in kunt zetten en gebruik kunt maken van collectieve ervaringskennis. Inclusief de online tools, toegang tot de digitale coachomgeving waarin kan worden samengewerkt om de doelgroep optimaal te ondersteunen!

De opleiding specialisatie ‘Studerende Moeders’ stelt je in staat om met alle workshops/lesvormen van het Smart Mama Coachprogramma te werken en kun je je als gecertificeerd coach profileren op onze website, aansluiten bij het Steunpunt Studerende Moeders en gebruik maken van het netwerk.

Het uitvalpercentage onder studerende moeders in het Mbo, Hbo en Wo is zorgwekkend hoog.
In het Mbo valt 50% uit en in het Hbo dat zelfs 75%.
Zie ook: http://studerendemoeders.nl/verklaring-reactie-op-brief-ministerocw/
Op dit moment explodeert onze mailbox met vragen en berichten van jonge moeders en studerende moeders uit het hele land die een beroep doen op onze expertise en willen deelnemen aan het SMCprogramma.

Om kennis, know how te delen, uitval te voorkomen, het studiesucces onder de groep studerende (aanstaande) moeders te versterken, jonge en alleenstaande moeders goed toe te kunnen leiden naar een opleiding of (leer)werkplek, hebben wij een effectieve methode en aanpak ontwikkeld.
Ontwikkeld door Annemieke de Jong samen met, voor en door studerende moeders, naar aanleiding van haar eerdere onderzoek en de meest gestelde vragen van studerende moeders.
Zij heeft 10 jaar ervaring met het informeren, adviseren en begeleiden van studerende (aanstaande) moeders in zowel mbo, hbo als wo door het hele land. Zij heeft haar jarenlange ervaring uitvoerig gedocumenteerd, is er in geslaagd de problematiek op de politiek agenda te krijgen, wat geresulteerd heeft in een kleine wetswijziging ten gunste van zwangere studenten in Hoger Onderwijs. En heeft daarom goed zicht op de ervaringen, knelpunten, behoefte van de doelgroep en wat wel/niet werkt.

Deze innovatieve methode kan lokaal ingezet worden en is na succes reeds opgenomen in de aanpak van het RMC/VSV team gemeente Emmen! Met deze aanpak won Annemieke de Jong de tweede Movisie participatieprijs: https://www.youtube.com/watch?v=redxcOdr6jo

Als het gaat om de combinatie onderwijs en zwangerschap/ ouderschap dan vergt dit een eigen benadering, aanpak, specifieke kennis en expertise. Hiervoor hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Middels deze opleiding specialisatie ‘Studerende Moeders’ willen wij een landelijk dekkend kwaliteitscollectief bieden, kennis/know how delen, professionals verbinden en uitrusten met handvatten en een gerichte aanpak ten einde de doelgroep jonge moeders goed te kunnen toe-leiden en studerende (aanstaande) moeders optimaal te ondersteunen bij het succesvol afronden van een opleiding in het mbo, hbo of wo.

Onder het motto ‘samen staan we sterk(er)’ in de praktijk toe te passen staat het landelijke Steunpunt Studerende  Moeders als een koepel boven de plaatselijke lokale coaches die met de methode of aanpak SMCprogramma werken op basis van de licentie en heeft hierbij een coördinerende functie en kan hen ondersteunen met backoffice diensten, een helpdesk om hen met advies, raad en daad bij te staan, supervisie, nascholingsdagen en draagt zorg voor het actueel houden van kennis, werkbladen en materialen.

Ja ik doe meeWil jij je als coach, trainer, begeleider of social worker onderscheiden en specialiseren in ‘Studerende Moeders’ ? En wil je weten hoe deze doelgroep te begeleiden, werken aan het voorkomen van uitval? Geef je dan op voor opleiding specialisatie ‘Studerende Moeders’ met licentie! Mail ons je cv zodat je mee kan in de selectieprocedure en wij je kunnen informeren.

Praktische informatie
De totale duur van de opleiding, opleidingsdata en locaties wordt binnenkort bekend gemaakt.
De opleiding is onderdeel van de licentie en bedraagt in totaal 1750.-  inclusief de toegang tot de digitale coachomgeving met gebruik van alle materialen. Desgewenst, eventuele vermelding op de website studerendemoeders.nl en ondersteunende helpdesk zijn bij de prijs inbegrepen.
Uiteraard ontvang je na afloop een certificaat. Ieder jaar worden er nascholing/supervisie dagen georganiseerd (meerdere data en locaties).
Accreditatie voor scholing wordt aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen.