Over ons

Het Steunpunt Studerende Moeders is de enige landelijke stichting welke zich specifiek inzet voor positieverbetering van studerende moeders, zwangere studenten en vrouwen met kinderen die studie en zorg (willen) combineren (MBO, HBO én WO).

Het Steunpunt Studerende Moeders is in 2006 belangeloos opgericht door Annemieke de Jong. Met deze stichting zet zij zich samen met haar bestuur, vrijwilligers, ervaringsdeskundige en gekwalificeerde coaches dagelijks in voor jonge en alleenstaande studerende moeders.

Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit drie actieve bestuursleden en een adviseur.
Annemie Wortelboer is werkzaam als adviseur en treedt regelmatig op als mediator namens het Steunpunt Studerende Moeders, al dan niet samen met Annemieke de Jong.
Annemie Wortelboer heeft als onderwijsjurist en projectleider vanuit haar project ‘Stages in Zuid’ in Amsterdam veel ervaring met jongeren die op het mbo in de problemen kwamen als gevolg van stageproblematiek en uitschrijving. Ze heeft de slechte rechtspositie en rechtsbescherming van mbo’ers op de politieke agenda weten te krijgen en werkte toen al nauw samen met Annemieke de Jong in het kader van zwangere studenten en studerende jonge moeders in het mbo. Sindsdien heeft ze onderzoek gedaan naar studenten met (onterechte) studieschulden. Haar expertise ligt op het gebied van onderwijsrecht, gelijke behandelingswetgeving en personeel & organisatieadvies.

Het Steunpunt Studerende Moeders werkt nauw samen met andere (vrouwenrechten)organisaties en gekwalificeerde coaches.

Missie
Onze missie is dat zo veel mogelijk alleenstaande en jonge moeders een opleiding kunnen volgen, dit kunnen combineren met de zorg voor hun gezin/kind en een diploma kunnen halen ten einde duurzame economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid te kunnen bereiken.

Visie
Dit doen wij vanuit de visie dat het krijgen van of het zorgen voor kinderen de onderwijskansen niet in de weg zou mogen staan.

Wij geloven dat onderwijs dé sleutel is naar een betere toekomst voor moeder én kind.
Ook zijn wij er van overtuigd dat onderwijs de meest duurzame en de meest efficiënte weg is naar economische zelfstandigheid.

Daarom ondersteunen en helpen wij jonge en alleenstaande moeders bij hun scholingsmogelijkheden (MBO &HBO) en bij een evenwichtig balans in het combineren van studie/werk/stage en zorg. Het doel is bevordering van scholing en arbeidsparticipatie, het studiesucces te versterken en het voorkomen van voortijdig uitval.

Hiervoor hebben wij eveneens een effectieve aanpak en methode ontwikkeld. In twee jaar tijd na de start hebben wij ruim 6000 alleenstaande en jonge moeders begeleid naar school en bij het behalen van een diploma, waarbij voortijdig schooluitval werd voorkomen. Ook voeren wij als belangenbehartiger een lobby om de positie van studerende moeders te verbeteren.
Het Steunpunt heeft al diverse nominaties en prijzen in ontvangst mogen nemen en verschijnt dan ook regelmatig in de media.

anbicalibrisStichting Steunpunt Studerende Moeders is landelijke ANBI Stichting met Steunfonds. Wat wil zeggen dat wij tot de erkende goede doelen behoren en dat donaties, schenkingen aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
Daarnaast zijn wij ook een erkend leer werk bedrijf.

Steun ons of help mee
Wij ontvangen geen structurele subsidies, uw steun is onmisbaar voor ons!
Iban NL82RABO0118930958

Doneerbutton