Onze reactie wetsvoorstel versterken positie mbo studenten

In december 2017, maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ze voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet zal vastleggen.
In de wet ‘versterken positie mbo studenten’ zal onder meer een recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof worden vast gelegd en met een duur van maximaal 16 weken expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige (geoorloofde) afwezigheid.

Het wetsvoorstel staat open tot 17 januari 2019 voor internetconsultatie. Dit betekend dat iedereen zijn of haar mening mag geven op dit voorstel, op:
https://www.internetconsultatie.nl/versterkenpositiembostudenten

Ook de stichting Steunpunt Studerende Moeders heeft samen met de *Coalitie Studerende Moeders een reactie ingestuurd. Deze is hier te downloaden.

Het wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten draagt bij aan het streven dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie de kans krijgt om onderwijs te volgen door :  1) de introductie van een mbo-studentenfonds; 2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten; 3) de introductie van de mbo-verklaring; 4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en 5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

Wij zijn bijzonder verheugd met het Wetsvoorstel versterken mbo-studenten met name omdat dit voorstel een zwangerschapsverlof voor studerende vrouwen introduceert.
In 2015 is de Coalitie ontstaan als gevolg van de langdurige en wijdverspreide discriminatie in het mbo en hoger onderwijs van vrouwen die in verwachting zijn en/of de zorg hebben voor jonge kinderen. Vanaf die tijd heeft de Coalitie in verschillende brieven de knelpunten benoemd en oplossingen aangedragen. Wij waarderen het zeer dat het ministerie van OCW onze klachten serieus heeft genomen met als resultaat het voorliggende wetsvoorstel.
Een aantal eisen die we in onze brief van maart 2017 hebben geformuleerd komen met het wetsvoorstel aan de orde: zwangerschapsverlof, financiële ondersteuning, een nadrukkelijke plek voor afspraken in verband met zwangerschap in de onderwijsovereenkomst en het BSA.
Dat zijn belangrijke stappen maar wij hebben hierbij nog wel enkele kanttekeningen en suggesties voor verbetering. Zo zouden ook studenten die nog wel recht op studiefinanciering hebben en een bol opleiding volgen, recht moeten krijgen op een vergoeding bij vertraging wegens zwangerschap, bevalling of wanneer de student vanwege de zorgtaken belemmerd wordt in het voldoen aan de eisen van de opleiding
. Juist voor hen zijn de financiële consequenties m.b.t. de prestatiebeurs veel ingrijpender”. Annemieke de Jong, directeur & founder Stichting Steunpunt Studerende Moeders.

 

*De Coalitie Studerende Moeders bestaat uit : Stichting Steunpunt Studerende Moeders, Het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Stichting Bureau Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann, FNV Vrouw en de Nederlandse Vrouwenraad.

Reageren? Wil je mee denken of ook iets delen? Plaats het hier!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.