Regelingen

De informatievoorziening voor studerende moeders is nog altijd versnipperend.
Het is vaak onduidelijk of moeilijk te achterhalen waar studerende moeders nu wel of geen recht op hebben en vallen soms met betrekking tot financiële regelingen buiten de boot.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid evenals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben een beroep gedaan op onze kennis voor de ontwikkeling van een webtool. Hierop is aan de hand van enkele vragen te zien welke financiële regelingen en voorzieningen van toepassing zijn voor jouw situatie.

De webtool geeft een overzicht en is op zich mooi maar hierdoor lijkt het alsof er voor studerende moeders veel (financiële) regelingen bestaan. Dit kan in de praktijk nog wel eens anders uitpakken of vies tegenvallen;

Zo zijn een aantal regelingen per gemeente verschillend geregeld en zijn er nog een hoop regelingen waarbij studerende moeders buiten de boot vallen. De vergoeding of tegemoetkomingsregeling van de eigen bijdrage voor kinderopvangkosten is per gemeente verschillend geregeld en in veel gemeenten is de doelgroep studerende moeders/studenten met kinderen niet opgenomen in het beleid en is de kinderopvang ook niet voor deze doelgroep gewaarborgd. Wij hadden liever gezien dat beiden Ministeries de tijd, geld en moeite hadden gestoken in het rechttrekken hiervan en in het creëren van echt gelijke kansen voor deze vrouwen: Hoe onderwijsinstellingen met zwangerschap/ouderschap en studerende moeders om gaan verschilt ook per instelling, opleiding en docent of begeleider. Dat maakt dat deze groep vrouwen nog altijd afhankelijk zijn van willekeur, houd (sekse specifieke) discriminatie in stand en kan ook de nodige financiële consequenties hebben. Er bestaat immers geen landelijk eenduidig beleid noch richtlijnen en studenten hebben geen wettelijk recht op zwangerschapsverlof.

Neem daarom naast het raadplegen van de webtool ook altijd de website studerendemoeders.nl goed door.