Smart Mama Coachprogramma©

Studerende moeders helpen andere jonge moeders naar school en/of werk!

Mobiel coachtoolHet Smart Mama Coachprogramma© is een innovatief blended learning coachprogramma; een integraal begeleidingstraject en effectieve methode voor de begeleiding van jonge en alleenstaande moeders in de toeleiding naar school en/of werk. En gericht op een evenwichtige verdeling van studie/stage/werk, zorg en privéleven.

Blended learning wil zeggen; een combinatie van klassikale themagerichte workshops, individuele en groepsgewijze coachopdrachten en 24/7 coaching(e-coaching) in een daartoe ontwikkeld online begeleidingstool.

Hierin krijgen de deelnemers alle nodige informatie, ‘know how’, wordt er gewerkt aan een Movisieondersteunend netwerk en de realisatie van een eigen toekomstplan zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken. Aan de hand van bijbehorende formats/werkbladen leren zij onder meer hoe rond te komen met een studiebeurs, studiefondsen en hoe zij studie, stage, werk & zorg kunnen combineren.

Ervaringsdeskundige (studerende moeders) dienen in dit programma als inspirerende sleutelfiguren/rolmodellen. (al dan niet in het kader van stage/werkervaringsplaats)
Doordat studerende moeders ervaringen delen, tips & tricks uitwisselen kunnen de deelnemers zich goed voorbereiden en kan voortijdig schooluitval voorkomen worden.

Inmiddels is de SMC-Methode opgenomen in de aanpak van team Leerplicht / RMC van de gemeente Zuid Oost Drenthe, gemeente Emmen, Borger-Odoorn evenals Coevorden.
Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen steunt dit project van harte:

 “Als je gaat studeren of werken is dat een verrijking van je leven. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je hele gezin”. Wethouder Bouke Arends, gemeente Emmen. 

Wie kan deelnemen
Jonge en alleenstaande moeders (18-30jr) die een uitkering ontvangen op grond van de participatiewet of jonge moeders (18-23jr) die voortijdig school verlaten hebben, kunnen op kosten van de gemeente Emmen deelnemen.

Onze missie is dat zo veel mogelijk jonge en alleenstaande moeders kunnen participeren en of een opleiding kunnen volgen en dit kunnen combineren met de zorg voor kinderen.
Een van de uitgangspunten van het coachprogramma is duurzame economische zelfstandigheid en heeft tot doel:

  • Het versterken en bevorderen van de economische positie, zelfstandigheid & zelfredzaamheid van jonge & alleenstaande moeders.
    Secundair:
  • Het versterken van het studiesucces;
  • Het voorkomen van uitval of terugval in bijstand-positie;

Slagingspercentage ruim 70% !

  • Laptop coachtoolPraktisch vanuit huis & te combineren voor moeders met kinderen.
  • Sluit aan op de behoefte en belevingswereld van huidige generatie & compatibel met smartphone, Facebook & Skype
  • 24/7 coaching vanaf mobiel en/of ander device dmv  internet.

Winnaar van de tweede Movisie participatieprijs!:


RTV Noord besteedde eerder ook aandacht aan het project en interviewde deelneemster Sheila die weer naar school gaat, dit is hier te lezen.

Sluit je aan bij het Smart Mama Coachprogramma!

Wij hebben de ambitie om dit verder uit te breiden naar meer gemeenten. Gemeenten worden dan ook van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen. Deelnemende/aangesloten gemeenten kunnen dan ook gebruik maken van ons bijbehorende studiefonds zodat studerende moeders ook financieel ondersteund kunnen worden indien dit nodig is.

Maar ook coaches en organisaties die met jonge en/of alleenstaande moeders dan wel studerende moeders te maken hebben worden uitgenodigd om te reageren om de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken.

“Het uitvalpercentage onder studerende moeders is zorgwekkend hoog.
Als het gaat om de combinatie ‘onderwijs & ouderschap’ en begeleiding van (aanstaande) studerende moeders dan vergt dit een eigen benadering, aanpak, specifieke kennis en expertise. Het wiel hoeft hiervoor niet steeds opnieuw uitgevonden te worden, wij bieden hiervoor dé methode om uitval te voorkomen en om het studiesucces te versterken” : Annemieke de Jong.