Voor gemeenten

Wordt als gemeente partner in het Smart Mama Coachprogramma!

Aan de hand van dit programma worden jonge en alleenstaande moeders binnen uw gemeente begeleid naar school en of werk. Hiertoe hebben wij een effectieve methode ontwikkeld. Er komt namelijk veel bij kijken als je als jonge of alleenstaande moeder (weer terug) naar school gaat.

Wij helpen met alle zaken (van kinderopvang tot aan studiefinanciering en het maken van een goede planning) wat geregeld moeten worden en om je goed voor te bereiden om de combinatie van studie en zorg. Zo onderzoeken wij alle studie en financieringsmogelijkheden en brengen deze in kaart. Indien nodig nemen wij een professionele studie/beroepskeuze test af. Wij motiveren, inspireren en ondersteunen bij het vinden van een balans in de combinatie van studie en zorg ten einde een diploma te behalen en uitval te voorkomen.

Dankzij onze ANBI status , sponsors en de donaties die wij ontvangen kunnen wij de jonge en alleenstaande moeders die deelnemen aan het programma ook financieel ondersteunen ten behoeve van de studie en of kinderopvangkosten indien dit nodig is!

Tevens leiden wij als erkend leerwerkbedrijf jonge en alleenstaande moeders op tot coach van het programma om vervolgens andere jonge moeders te adviseren en te begeleiden in de toeleiding naar school en bij het behalen van een diploma. Hiermee creëren wij eveneens stage en of leerwerkplekken. Het mes snijd dus aan meerdere kanten!

Ons programma is opgenomen in de gemeente Emmen. Bekijk hier een filmpje van het VSV team/Leerplicht RMC van de gemeente Emmen: