Wij en de politiek

Vrouwen die studie en zorg combineren of die zwanger zijn tijdens een opleiding in het MBO, HBO of WO volgen, lopen tegen diverse knelpunten aan als gevolg van het ontbreken van een eenduidig beleid en (rand)voorzieningen. Ook hebben wij vaak te kampen met (seksespecifieke) discriminatie en blijkt er een gebrek aan kennis rondom seksespecifieke discriminatie en de gelijkheidswetgeving bij zowel jonge moeders zelf als bij de onderwijsinstellingen en social workers die werkzaam zijn met jonge moeders.
Lees hiervoor ook: http://studerendemoeders.nl/verklaring-reactie-op-brief-ministerocw/

140403_studerendemoeders_1Om de positie van studerende moeders en de scholingsmogelijkheden voor vrouwen met kinderen structureel te verbeteren voeren wij een lobby;

Zo schuiven wij regelmatig aan als gesprekspartner van oa woordvoerders van de Tweede Kamer, Ministerie OCW/SZW en beleidsmedewerkers.

Want wie kan dat nou beter dan de studerende moeders zelf..

Daarom vragen wij graag de aandacht door middel van positieve ludieke acties. Zo hebben wij eerder in samenwerking met loesje_een serie posters ontwikkeld voor/over studerende moeders en organiseerde wij in 2009 de ludieke kinderwagen race voor de Kamerleden in Den Haag:

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een kleine wetswijziging ten gunste van zwangere studenten in het Hoger Onderwijs; zij kunnen via de decaan in aanmerking komen voor een financiële compensatie vanuit hun eigen onderwijsinstelling bij studievertraging als gevolg van zwangerschap én bevalling.

Maar we zijn er nog niet….
Ons blijven inzetten om de zaken structureel verbeterd te krijgen is nog altijd nodig.

Studenten in het middelbaar en hoger onderwijs die zwanger worden of jonge kinderen hebben lopen tijdens de studie tegen onnodig veel problemen aan. Denk daarbij aan:

  • Onvoldoende voorzieningen binnen instellingen zoals: mogelijkheden voor aangepaste lesroosters, alternatieven voor het werken met risicovolle stoffen tijdens of na zwangerschap en kolfruimtes.
  • Onredelijke eisen als een aanwezigheidsplicht, verplichte deelname aan studiekampen en onvoldoende tentamen- en/ of herkansingsmogelijkheden.
  • Ook hebben studenten geen wettelijk recht op zwangerschapsverlof, wat onnodig leid tot studievertraging op uitval.

Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, opleiding en per docent of begeleider.
Dit maakt dat deze vrouwen afhankelijk zijn van willekeur en maakt hen uiterst kwetsbaar.

Uit cijfers van het Ministerie OCW blijkt dat merendeel van de studerende moeders voortijdig uitvalt tijdens de studie. 50% in het MBO en maar liefst 75% in het HBO & WO.

Wij pleiten dan ook voor een landelijk eenduidig beleid; een wettelijk beschermend kader voor studerende moeders met daarin onder meer opgenomen een wettelijk recht op zwangerschapsverlof voor zwangere studenten in zowel het MBO, HBO als WO. Dit moet er voor zorgen dat er op iedere onderwijsinstelling hetzelfde omgegaan wordt met en gelijke behandeling van zwangere studenten en studerende moeders.

PicMonkey Collage coalitie lobby studerende moedersUiteraard werken wij hierin ook graag samen met andere (vrouwenrechten-) organisaties.
Wij zijn onder meer aangesloten bij de Nederlandse Vrouwenraad.

Help mee of doneer, uw steun is onmisbaar voor ons!

Doneerbutton