Wij en de politiek

Vrouwen die studie en zorg combineren of die zwanger zijn tijdens een MBO, HBO of WO studie, lopen tegen diverse knelpunten aan als gevolg van het ontbreken van een eenduidig beleid en (rand)voorzieningen. Zij hebben te maken met (seksespecifieke) discriminatie en er blijkt er een gebrek aan kennis rondom de gelijkheidswetgeving bij zowel jonge moeders zelf als bij de onderwijsinstellingen en social workers die werkzaam zijn met jonge moeders.

Studenten in het middelbaar en hoger onderwijs die zwanger worden of voor jonge kinderen zorgen lopen tijdens de studie tegen onnodig veel problemen aan. Denk daarbij aan:

  • Onvoldoende voorzieningen binnen instellingen zoals: mogelijkheden voor aangepaste lesroosters, alternatieven voor het werken met risicovolle stoffen tijdens of na zwangerschap en kolfruimtes.
  • Onredelijke eisen als een aanwezigheidsplicht, verplichte deelname aan studiekampen en onvoldoende tentamen- en/ of herkansingsmogelijkheden.
  • Ook hebben studenten geen wettelijk recht op zwangerschapsverlof, wat onnodig leid tot studievertraging op uitval.

Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, opleiding en per docent of begeleider. Dit maakt dat deze vrouwen afhankelijk zijn van willekeur en maakt hen uiterst kwetsbaar.

Uit cijfers van het Ministerie OCW blijkt dat merendeel van de studerende moeders voortijdig uitvalt tijdens de studie. 50% in het MBO en maar liefst 75% in het HBO & WO.

140403_studerendemoeders_1Het Steunpunt helpt menig jonge moeders op weg naar een diploma maar voert daarnaast ook een lobby om de van studerende (as) moeders en de scholingsmogelijkheden voor vrouwen met kinderen structureel te verbeteren.

Zo schuiven wij regelmatig aan als gesprekspartner van oa woordvoerders van de Tweede Kamer, Ministerie OCW/SZW en beleidsmedewerkers. Ook vragen wij graag de aandacht door middel van positieve ludieke acties. Zo hebben wij eerder in samenwerking met loesje_een serie posters ontwikkeld voor/over studerende moeders en organiseerde wij in 2009 de ludieke kinderwagen race voor de Kamerleden in Den Haag:

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een kleine wetswijziging ten gunste van zwangere studenten in het Hoger Onderwijs; zij kunnen via de decaan in aanmerking komen voor een financiële compensatie vanuit hun eigen onderwijsinstelling bij studievertraging als gevolg van zwangerschap én bevalling.

Sinds 2015 hebben wij een coalitie gevormd met  Public Interest Litigation (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, het Clara Wichmann Fonds, FNV Vrouw en de Nederlandse Vrouwenraad.
Samen pleiten wij voor een landelijk eenduidig beleid; een wettelijk beschermend kader voor studerende moeders met daarin onder meer opgenomen een wettelijk recht op zwangerschapsverlof voor zwangere studenten in zowel het MBO, HBO als WO. Dit moet er voor zorgen dat er op iedere onderwijsinstelling hetzelfde omgegaan wordt met en gelijke behandeling van zwangere studenten en studerende moeders.

Hiervoor hebben wij een eisenlijst opgesteld waarin exact te lezen is wat er naar ons inziens veranderd en aangepast zou moeten worden.

PicMonkey Collage coalitie lobby studerende moeders

 

Updates

Op 4 juli 2017 werd een motie over zwangerschapsverlof in het MBO aangenomen. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegevenpas op deze motie te reageren na een gesprek met de coalitie Studerende Moeders en studentenvakbonden. Dit overleg vond plaats op 10 oktober 2017.

Op 9 februari 2017 was het PILP aanwezig bij de conferentie over het VN Vrouwenverdrag en studerende moeders en zwangere studenten.

Op 25 maart 2016 heeft het PILP samen met Steunpunt Studerende Moeders, Clara Wichmann Proefprocessenfonds, FNV Vrouw, Vereniging Vrouw en Recht en de Nederlandse Vrouwenraad gereageerd op de brief van minister Bussemaker van 18 januari 2016.

Op 18 januari 2016 hebben wij een uitgebreide brief van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen. Ook schreven wij hierover een persbericht.

Op 18 september 2015 heeft het PILP de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om te reageren op de brief van de VVR. Het PILP schreef hiervoor een brief, samen met het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwen Raad en het Steunpunt Studerende Moeders.

Op 26 februari 2015 schrijft Vereniging voor Vrouw en Recht een brief aan de Tweede Kamer schrijft, over de problemen waar studerende moeders en zwangere studentes mee te maken krijgen tijdens hun opleiding.