Workshops & training

Wij hebben een aantal workshops en trainingen ontwikkeld voor zowel onderwijsinstellingen, gemeenten als (aankomende) studerende moeders zelf. De meeste workshops en trainingen kunnen op locatie verzorgd worden en op maat worden afgestemd op eigen wensen en behoeften.

Aan de workshops of trainingen zitten kosten verbonden daar de stichting geen subsidies ontvangt.
(Dit geldt ook voor onderwijsinstellingen: Het Ministerie OCW geeft aan dat de begeleiding van studerende moeders & zwangere studenten onder verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen valt en daarmee ook de bekostiging van het inhuren van expertise.)

Een workshop voor studerende moeders en zwangere studenten ten einde het studiesucces te versterken en uitval te voorkomen.
Download hier de factsheet over de Workshop Studerende Moeders

  • Inspirerende workshop voor aankomende studerende moeders (activering/toeleiding)

Een inspirerende en motiverende workshop voor jonge moeders/vrouwen met kinderen (18+) over de studiemogelijkheden in combinatie met de zorg voor kinderen. De workshop gaat  ondermeer in op de volgende vragen;
– welke opleiding en financieringsmogelijkheden bestaan er, welke opleidingsvorm past het beste bij mijn situatie.
– hoe combineer ik een mbo, of hogere opleiding met de zorg voor mijn kind/eren.
– waar begin ik en hoe pak ik het aan.
– waar heb ik recht op en hoe knoop ik financieel de eindjes aan elkaar.

Een gerichte training op het evenwichtig combineren van studie en zorg voor studerende moeders en zwangere studenten in het middelbaar en hoger onderwijs.
Download hier de factsheet over de training ‘studie & zorg combineren kun je leren!’
*De training is naar verwachting per 2018 voor studerende moeders ook digitaal/online te volgen in een daarvoor ontwikkelde online training.

Een volledig programma en innovatief begeleidingstraject voor effectieve toeleiding naar school/werk van jonge als zowel alleenstaande moeders 18-30 jaar.
Met het Smart Mama Coachprogramma hebben wij de tweede Movisie Participatieprijs gewonnen. Bekijk hier de uitgebreidere beschrijving.
Gemeente Emmen en Coevorden zijn zeer tevreden met het slagingspercentage van ruim 70%.
Wethouder Bouke Arends gemeente Emmen heeft zitting in ons comité van aanbevelingen.
Hij adviseert het programma ook voor uw gemeente, neem hiervoor contact met ons op.

In een workshop voor begeleiders, coaches, docenten of professionals die beroepsmatig te maken hebben met studerende moeders/zwangere studenten als zowel jonge moeders in de toeleiding naar school, staan de volgende vragen centraal:
– Waar lopen jonge en/of alleenstaande moeders (18-27/30jr) tegen aan in de toeleiding naar school?
– Welke knelpunten ervaren studerende (aanstaande) moeders / zwangere studenten
– Waar hebben zij wel/geen recht op? (voorzieningen/wet&regelgeving)
– Studiesucces; een gedeelde verantwoordelijkheid?
– Hoe coach of begeleid je jonge moeders die hun tijd moeten zien te verdelen tussen studie/stage, zorg en privéleven?
– Wat is er nodig om uitval te voorkomen? / Wat kunnen onderwijsinstellingen en/of gemeenten doen (aanbevelingen)
– Hoe ziet een goed moedervriendelijk (mbo/hoge-)schoolbeleid er uit?
– Wat kunnen studerende (aanstaande) moeders zelf doen

NIEUW! – train-de-trainer SMC onderwijsmodule 
Wij hebben in samenwerking met SMCAcademy en andere experts een training met licentie ontwikkeld voor de Smart Mama Coach Methode.
Hierin is een module verwerkt speciaal voor het MBO en HO onderwijs. De Smart Mama Coach Methode betreft een methode voor de begeleiding van zwangere studenten en studerende moeders, gericht op docenten, decanen, zorgcoördinatoren en studiebegeleiders in zowel het MBO als Hoger Onderwijs. Compleet met uitgewerkte lesprogramma’s en praktische informatie en werkbladen. Download hier de factsheet.

Poster flyer fotoAfgelopen jaren hebben wij reeds succesvolle workshops verzorgd voor de volgende organisaties;

Hogeschool Inholland,
VU Amsterdam,
Da Vinci College,
Hogeschool Leiden,
Hogeschool Rotterdam,
Gemeente Spijkenisse,
Gemeente Emmen,
Gemeente Coevorden,
De vereniging voor decanen in het Hoger Onderwijs (LOS HBO).