Workshops & training

De workshops en trainingen kunnen op locatie verzorgd worden en op maat worden afgestemd op eigen wensen en behoeften.

Een workshop voor studerende moeders en zwangere studenten ten einde het studiesucces te versterken en uitval te voorkomen.
Download hier de factsheet over de Workshop Studerende Moeders

Een gerichte training op het evenwichtig combineren van studie en zorg voor studerende moeders en zwangere studenten in het middelbaar en hoger onderwijs.
Download hier de factsheet over de training ‘studie & zorg combineren kun je leren!’

Een innovatief begeleidingstraject in samenwerking met gemeenten voor effectieve toeleiding naar school/werk van jonge en alleenstaande moeders.
Met het Smart Mama Coachprogramma hebben wij de tweede Movisie Participatieprijs gewonnen. Bekijk hier de uitgebreidere beschrijving.
Gemeente Emmen en Coevorden zijn zeer tevreden met het slagingspercentage van ruim 70%.
Wethouder Bouke Arends gemeente Emmen heeft zitting in ons comité van aanbevelingen.
Hij adviseert het programma ook voor uw gemeente, neem hiervoor contact met ons op.

In een workshop voor begeleiders, coaches, docenten of professionals die beroepsmatig te maken hebben met studerende moeders/zwangere studenten als zowel jonge moeders in de toeleiding naar school, staan de volgende vragen centraal:
– Waar lopen jonge en/of alleenstaande moeders (18-27/30jr) tegen aan in de toeleiding naar school?
– Welke knelpunten ervaren studerende (aanstaande) moeders / zwangere studenten
– Waar hebben zij wel/geen recht op? (voorzieningen/wet&regelgeving)
– Studiesucces; een gedeelde verantwoordelijkheid?
– Hoe coach of begeleid je jonge moeders die hun tijd moeten zien te verdelen tussen studie/stage, zorg en privéleven?
– Wat is er nodig om uitval te voorkomen? / Wat kunnen onderwijsinstellingen en/of gemeenten doen (aanbevelingen)
– Hoe ziet een goed moedervriendelijk (mbo/hoge-)schoolbeleid er uit?
– Wat kunnen studerende (aanstaande) moeders zelf doen

 

 

Poster flyer fotoAfgelopen jaren hebben wij reeds succesvolle workshops verzorgd voor de volgende organisaties;

Hogeschool Inholland,
VU Amsterdam,
Da Vinci College,
Hogeschool Leiden,
Hogeschool Rotterdam,
Gemeente Spijkenisse,
Gemeente Emmen,
Gemeente Coevorden,
De vereniging voor decanen in het Hoger Onderwijs (LOS HBO).