Begeleiding

Studenten in middelbaar of hoger onderwijs die hun tijd moeten zien te verdelen tussen de studie, stage, zorg en privéleven vergt een eigen benadering en specifieke kennis.
Studerende ouders hebben vaak met meerdere wet en regelgeving te maken, wel zo fijn dat wij deze allemaal al uitgezocht hebben.

Naast de training Smart Mama Management voor studerende moeders, kunnen wij studerende (aanstaande) ouders in het middelbaar en hoger onderwijs extra begeleiding bieden bij het combineren van de studie en de zorg voor het gezin. Uitgangspunt voor de begeleiding is het versterken van het studiesucces en het voorkomen van voortijdig school uitval.

Zo kunnen wij studerende ouders onder meer coachen en praktische begeleiding bieden bij:

  • Het vinden van een evenwichtige verdeling tussen studie, stage, zorg en privéleven
  • Het organiseren van kinderopvang (en waar nodig bemiddelen wij ook)
  • Het maken van een efficiënte planning en weekindeling
  • Bij het rond komen van een studiebeurs of het aanvragen van studiefondsen.
  • Coaching op mindset en houding. Duidelijkheid verschaffen in wat er van studenten wordt verwacht.
  • Zwangere studenten kunnen wij voorbereiden op wat hen te wachten staat in de combinatie van studie en zorg. En begeleiding bieden bij hoe zij hun studie kunnen voortzetten waarbij studievertraging zo veel als mogelijk voorkomen wordt.

Voor deze begeleiding ontvangen wij geen structurele (overheid)subsidies. De omvang en duur van de begeleiding wordt met elkaar van te voren afgestemd. Er worden geen uren in rekening gebracht, de begeleiding kent een vast bedrag per maand, per student.

Aanmelden

Wilt u een student aanmelden voor begeleiding en coaching? Dat kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw aanmelding.

Invalid Email
Invalid Number