Skip to content

Blog voor scholen

Richtlijnen en verdragen

Een samenvatting van de nationale en internationale verplichtingen die voortvloeien uit het verbod van onderscheid op grond van geslacht, (Waaronder ook valt onderscheid op grond van geslacht en moederschap)en die van belang zijn.

Lees meer