Hoe zorgen we ervoor dat jonge en alleenstaande moeders economisch onafhankelijk kunnen zijn?

Wij geloven dat onderwijs dé sleutel is naar een betere toekomst voor moeder en kind. Daarom helpen wij gemeenten met beleid, effectieve toeleidingstrajecten en praktische ondersteuning aan jonge en alleenstaande moeders om studie, werk, zorg en privéleven goed te combineren.

Winnaar Movisie Participatieprijs 2014
Movisie

Als het gaat om de participatie en begeleiding in toeleiding naar school/werk van jonge en alleenstaande moeders dan vergt dit een eigen benadering, specifieke kennis en aanpak.

vliegend papier up links
smc programma phone tablet en boek
SMCProgramma kleiner

Ben jij werkzaam bij sociale zaken & werkgelegenheid of het jongeren/RMC team van de gemeente?

Ben je op zoek naar een methode of traject voor alleenstaande moeders? Of VSV'ers? Het Smart Mama Coachprogramma bevat een volledig programma voor het bevorderen van de participatie en (economische) zelfredzaamheid. Met een daartoe ontwikkeld begeleidingstraject. Het doel is om duurzame uitstroom te realiseren.  Tevens kan het programma voortijdig schooluitval  en terugval in bijstand-positie voorkomen.

Behaalde resultaten tot nu toe

%

Ieder jaar stroomt ten minste 75% uit naar een opleiding en/of betaald werk en zijn niet langer meer afhankelijk van een uitkering.

%

10% stroomt uit naar een ander (werk)traject , vrijwilligerswerk of er is hulpverlening opgestart. Dit zorgt samen voor een succespercentage van totaal 85%.

,-

Gemiddelde kostenbesparing per gemeente (aan niet uitgekeerde bijstandsuitkeringen), op jaar basis.

Wat onze klanten zeggen

Ik heb eindelijk weer toekomstperspectief! Ik weet nu waar mijn talent en kracht ligt. En weet dit ook goed te combineren met de zorg voor mijn peuters, dit programma zou iedere moeder moeten volgen.
 - Sophia - 
Deelnemer SMCProgramma Leeuwarden

Als je gaat studeren of werken is dat een verrijking van je leven. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je hele gezin.
- Wethouder Bouke Arends - 
Gemeente Emmen & ambassadeur SMCProgramma.

In de samenwerking met Annemieke de Jong kon je duidelijk merken dat zij vanuit ervaringsdeskundigheid werkt. De blended learningmethodiek waarbij een online tool gecombineerd wordt met groepsbijeenkomsten sluit goed aan bij de doelgroep. Het Smart Mama Coachprogramma is een aanrader.
- Marlies Reijenga -
Beleidsmedewerker Werk & Inkomen, Gemeente Leeuwarden

Overige projecten

Werken met het Smart Mama Coachprogramma kent meerdere voordelen. Zo kunnen deelnemers die het SMCProgramma volgen gebruik maken van ons leenlaptop project of steunfonds.

ANBI Steunfonds

Met de donaties die wij ontvangen, kunnen wij alleenstaande en jonge moeders ook financieel ondersteunen in de kosten voor een beroepsopleiding.

Lees meer

Leenlaptop

Met het leenlaptop project verhuren wij gedoneerde en goedwerkende tweedehands laptops aan aankomende studerende moeders.

Lees meer

Meldpunt

Ben jij uitgeschreven van de opleiding of ben je niet aangenomen omdat je zwanger bent? Meld het ons!

Lees meer

Politieke lobby

Met een politieke lobby voor betere vrouwenrechten & gelijke behandeling, hopen wij de positie van zwangere studenten structureel te verbeteren.

Lees meer
StudieboekenStudieboeken

Actueel

Hier vind je informatieve blogs en artikelen over relevante onderwerpen

Work first? Study first! En aandacht voor work-life-balance zorgt voor duurzame uitstroom

Hoe alleenstaande moeders aan het werk kunnen en op een evenwichtige manier werk en zorg kunnen gaan combineren, krijgt te weinig aandacht. Een gemiste kans want juist dit bevordert snellere en duurzame uitstroom
Lees meer
logo-cap1-annemieke

HÉT PLATFORM VOOR STUDERENDE MOEDERS, GEMEENTEN ÉN ONDERWIJSINSTELLINGEN

Stichting Steunpunt Studerende Moeders

De website www.studerendemoeders.nl is een informatief kennisplatform en onderdeel van het landelijke expertisecentrum Steunpunt Studerende Moeders

Het Steunpunt Studerende Moeders is een steunpunt voor en door studerende moeders, Het Steunpunt is een stichting zonder structurele subsidies en zijn daarom afhankelijk van donaties en giften.

Met donaties kunnen wij onze doelstellingen bereiken en alleenstaande/jonge moeders steunen in de kosten voor een beroepsopleiding zodat zij economische zelfstandig kunnen worden.