zwanger uitgeschreven

Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie studenten

Ben jij tijdens de opleiding zwanger of zwanger geweest en heb je het "advies"gekregen om de opleiding of de zwangerschap af te breken?

Of ben je uitgeschreven van de opleiding of niet toegelaten voor een opleiding omdat je zwanger bent of omdat je een kind hebt?

 

Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie Studenten is onafhanelijk en is geen onderdeel van de overheid

Er kan mogelijk sprake zijn van discriminatie op grond van geslacht.

In 2017 is de overheid gestart met een  actieplan en campagne om zwangerschapsdiscriminatie om bewustwording te creëren.
Waar het gaat over zwangerschapsdiscriminatie, gaat het vaak om zwangerschapsdiscriminatie op het werk. Over zwangerschapsdiscriminatie onder studenten in het MBO en Hoger Onderwijs hoor en lees je weinig.

Toch ontvangen wij regelmatig meldingen van studenten die te maken hebben met zwangerschapsdiscriminatie of dan wel discriminatie op grond van geslacht. Zo ontvangen wij berichten van studenten die geen herkansing kregen omdat ze tijdens de toets zwanger waren en de opleiding zwangerschap niet als een geldige reden ziet om er een uitzondering voor te maken. Studenten die wegens de zorg voor een ziek kind niet aanwezig in de les kunnen zijn wat als ongeoorloofd verzuim is geregistreerd. Of jonge vrouwen die voor een opleiding niet aangenomen zijn omdat ze zwanger zijn of zelfs van de opleiding uitgeschreven zijn of vanuit de opleiding het "advies" krijgen om zich zelf uit te schrijven voor de opleiding omdat dit beter voor de aankomende jonge moeder zou zijn. Met alle gevolgen van dien.

Zwangerschapsdiscriminatie in het onderwijs heeft behoorlijke impact en invloed op de carrière als ook de economische zelfstandigheid van zwangere vrouwen en jonge moeders. Zij verlaten de opleiding zonder diploma met een klein kind en een studieschuld. Zonder diploma kun je enkel ongeschoold werk verrichten, wat meestal ook laagbetaald werk betekend. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel van langdurige armoede.

Wanneer onderwijsinstellingen geen uitzonderingsclausules voor zwangere studenten en studenten met kleine kinderen in hun beleid hebben opgenomen, dan is er sprake van discriminatie op grond van geslacht. Er is immers nergens vast gelegd hoe om te gaan met zwangere studenten en studerende moeders.

Het lastige is dat iedereen discriminatie anders ervaart. Wat jij als grap bedoelt, is voor een ander soms kwetsend. Of iets discriminatie is, wordt bepaald door het effect van de grap. Wat de grappenmaker bedoelde, is niet van belang. Het is belangrijk discriminatie te herkennen en aan te pakken.

Wat is discriminatie?

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd.

Discriminatie op de volgende gronden is wettelijk niet toegestaan. De wetgeving over gelijke behandeling beschermt de volgende persoonskenmerken:

  • godsdienst
  • levensovertuiging
  • politieke gezindheid
  • ras
  • geslacht
  • nationaliteit
  • hetero- of homoseksuele gerichtheid
  • burgerlijke staat
  • handicap of chronische ziekte
  • leeftijd

Niet alle onderscheid is verboden en dus is niet alles discriminatie. Word je afgewezen omdat je zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als vrachtwagenchauffeur? Dan is dat terecht. Maar word je afgewezen omdat je vrouw, zwart, moslim of homo bent? Dan is er misschien sprake van discriminatie, omdat de reden waarop je wordt afgewezen ingaat tegen de regels van de Algemene wet gelijke behandeling. Word je niet toegelaten tot een opleiding omdat je een fysieke beperking hebt? Dan is dat misschien in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Discriminatie is dus niet het maken van onderscheid, maar van verboden onderscheid.

Zwangerschapsdiscriminatie is discriminatie op grond van geslacht. Een zwangerschap staat namelijk on-losmakend verbonden met vrouw zijn. Maar de kinderen blijven vaker bij de moeder wonen wanneer de ouders uit elkaar gaan, waardoor ook het alleenstaand ouderschap onder discriminatie op grond van geslacht kan vallen.

Stereotypen en vooroordelen

Onze hersenen werken met vooroordelen en stereotypen om snel informatie en indrukken te ordenen. Alle tijgers zijn gevaarlijk. Zoek je een agent in een menigte? Dan kijk je naar een uniform. Vooroordelen en stereotypen helpen je dus snel selecteren, maar dat heeft risico’s. Want zijn je vooroordelen gebaseerd op kenmerken zoals afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of geloof, dan selecteer je op kenmerken die er in principe niet toe doen. Discriminatie is vaak het gevolg van onbewuste stereotypering. En stereotypen en vooroordelen worden vaak gebruikt om discriminerende acties te rechtvaardigen.

Door alle meldingen die wij ontvangen hebben wij kunnen signaleren dat er binnen het MBO en Hoger Onderwijs een gebrek lijkt te zijn aan kennis rondom de gelijke behandeling wetgeving en sekse specifieke discriminatie. Discriminatie gebeurd vaak onbewust en soms hebben studenten zelf ook niet door dat zij gediscrimineerd worden. Daarom willen wij met dit meldpunt specifiek gericht op studenten, mensen bewust maken en helpen wij onderwijsinstellingen met een GBW-Proof beleid en zwangerschapsprotocol, aan de hand van workshops en trainingen.

Werkgevers mogen vrouwen niet weigeren voor een baan of anders behandelen op de werkvloer omdat zij zwanger zijn of jonge kinderen hebben. Dit is vastgelegd in meerdere internationale mensenrechtenverdragen en de gelijkebehandelingswetgeving. De bescherming van zwangeren en vrouwen met jonge kinderen geldt bij werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, opleiding en promotie, terugkeer na verlof, beëindiging van het contract en bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.

 

Vrouwendiscriminatie is een gevolg van seksisme dat zich uit in de achterstelling van vrouwen in bijvoorbeeld zeggenschap over het eigen leven en seksualiteit, opleiding, politieke mogelijkheden, werk en salaris. Vrouwendiscriminatie heeft geleid tot verzet bij vrouwen en soms bij mannen, en daarmee tot het feminisme, dat in Nederland als eerste feministische golf en tweede feministische golf tot uiting is gekomen. Het slagen van het verzet heeft geleid tot een proces van vrouwenemancipatie.
denk heirbij aan hulpverleners en of docenten die jonge moeders adviseren en adviezen opdringen omdat zij denken te weten wat het beste voor hun is.

Ook als je geen stappen wilt ondernemen is het belangrijk
om je ervaring te melden. Dankzij je melding kunnen wij ongelijke behandeling in kaart brengen,
voorkomen en bestrijden.

Denk jij als zwangere student of studerende moeder gediscrimineerd te worden? Meld het hier!

 

Wanneer een opleiding of onderwijsinstelling te weinig rekening houd met sekse specifieke omstandigheden van vrouw zijn, zoals zwangerschap of alleenstaand moederschap dan kan er sprake zijn van genderdiscriminatie.

Afwezigheid als gevolg van een ziek kind van een alleenstaande studerende moeder, mag niet.

Maak je melding hier

Door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en op verzenden te klikken, geef je toestemming dat wij jouw melding kunnen voorleggen aan de juristen van de Coalitie Studerende Moeders of een vooroverleg met het College voor de Rechten van de Mens.
Wij nemen geen contact met de school of gemeente op, zonder dit eerst met jou overlegd te hebben.

Let op: Wij nemen kennis van alle meldingen en worden maximaal 4 jaar bewaard. Wij delen de melding niet met derden, indien nodig gebeurd dat enkel in overleg en enkel met jouw toestemming. Wij kunnen echter niet op alle meldingen een persoonlijk advies geven.  Toch is het belangrijk om jouw ervaring met ons te delen. Wij registreren namelijk alle meldingen en krijgen door jouw melding inzicht in de omvang van de discriminatie vormen die ervaren worden door alleenstaande en jonge aankomende studerende moeders en zwangere studenten.

 

[forminator_form id="1712"]