Steunfonds studerende moeders

Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een erkend goed doel met een ANBI status. Hierdoor tellen giften en donaties mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Zodoende kunt u van uw gift of donatie een deel terug krijgen van de belastingdienst. 

Het Steunpunt Studerende Moeders ontvangt geen structurele (overheid)subsidies. Wij zijn volledig afhankelijk van donaties, giften, vrijwilligers en studenten. Hiertoe beschikken wij ook over de erkenning van een leerbedrijf afgegeven door het SSB. Het steunpunt is immers een steunpunt voor en door studerende moeders.

Met donaties en giften kunnen wij onze doelstellingen bereiken en alleenstaande/ jonge moeders steunen in de kosten voor een beroepsopleiding of studiebenodigdheden, zodat zij kunnen streven naar economische zelfstandigheid.

Wij hebben al meer dan honderden studerende moeders financieel kunnen ondersteunen die anders van de opleiding waren uitgevallen of niet eens aan een opleiding hadden kunnen deelnemen.
Helaas ontvangen wij niet ieder jaar evenveel donaties. Hierdoor kunnen wij jammer genoeg niet iedere jonge of alleenstaande moeder helpen. Enkel de moeders die begeleiding ontvangen vanuit het SMCProgramma of Smartmamamanagement programma kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit ons steunfonds.
Uw donatie of gift is dan ook hard nodig!

Wij zijn aangesloten bij geef.nl hierdoor kunt u veilig en online doneren. Als u dit direct wilt doen, klik dan op de roze button 'ik wil doneren' ⇒

Annemieke voert lobby in Tweede Kamer

Over ons

Missie
Onze missie is dat zo veel mogelijk alleenstaande en jonge moeders een opleiding kunnen volgen, dit kunnen combineren met de zorg voor hun gezin/kind en een diploma kunnen halen ten einde duurzame economische zelfredzaamheid en onafhankelijkheid te kunnen bereiken.

Visie
Dit doen wij vanuit de visie dat het krijgen van of het zorgen voor kinderen de onderwijskansen niet in de weg zou mogen staan.

Dat doen we door het voeren van een gerichte lobby. Door aan tafel te schuiven bij de Minister van Onderwijs, door met woordvoerders van de Tweede Kamer te praten en op ludieke wijze aandacht te vragen om de huidige positie ook structureel verbeterd te krijgen. En dát, onderscheid ons van alle andere projecten gericht op jonge/alleenstaande moeders.

Het Steunpunt Studerende Moeders is de enige stichting in Nederland die de belangen behartigt van mensen die studie en zorg willen (gaan) combineren. En zich daarbij actief inzet voor positieverbetering van studerende (aanstaande) ouders in het mbo en hoger onderwijs en gelijke onderwijskansen voor vrouwen met kinderen. De stichting kan als adviseur of gesprekspartner dienen voor overheid, politieke partijen, onderwijskoepels en tal van andere instellingen.

 

Wij geloven dat onderwijs dé sleutel is naar een betere toekomst voor moeder én kind.


Wij zijn er van overtuigd dat onderwijs de meest duurzame en de meest effectieve weg is naar economische zelfstandigheid.

Daarom ondersteunen en helpen wij jonge en alleenstaande moeders bij hun scholingsmogelijkheden (MBO, HBO &WO) en bij het vinden van een evenwichtig balans in het combineren van studie/werk/stage en zorg.

Ons doelstelling is het bevordering van scholing en arbeidsparticipatie van vrouwen, het versterken van het studiesucces en voorkomen van voortijdig schooluitval.

Hiervoor hebben wij eveneens een effectieve aanpak en methode ontwikkeld. In twee jaar tijd na de start hebben wij ruim 6000 alleenstaande en jonge moeders begeleid naar school en bij het behalen van een diploma, waarbij voortijdig schooluitval werd voorkomen.

Het Steunpunt Studerende Moeders heeft diverse nominaties en prijzen in ontvangst mogen nemen en verschijnt dan ook regelmatig in de media.

Het team

Het Steunpunt Studerende Moeders is in 2006 belangeloos opgericht door Annemieke de Jong toen zij zelf nog studeerde. Met de stichting zet zij zich samen met haar bestuur, vrijwilligers, ervaringsdeskundige en gekwalificeerde coaches dagelijks in voor jonge en alleenstaande studerende moeders.

Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit drie actieve bestuursleden en adviseurs. Een van de adviseurs is Annemie Wortelboer.

Het Steunpunt Studerende Moeders werkt nauw samen met andere (vrouwenrechten)organisaties en uitsluitend gekwalificeerde coaches.

Naamloos
profielfoto annemie wortelboer

Annemie Wortelboer

Mediator & adviseur
Annemie is werkzaam als advieur en zelfstandig begeleider. Voor het Steunpunt Sturende Moeders treedt zij regelmatig op als mediator (al dan niet samen met Annemieke de Jong). Zij heeft als onderwijsjurist en projectleider vanuit haar project 'Stages in Zuid' in Amsterdam veel ervaring met jongeren die op het mbo in de problemen kwamen als gevolg van stageproblematiek en uitschrijving. Ze heeft de slechte rechtspositie en rechtsbescherming van mbo'ers op de politieke agenda weten te krijgen en werkte toen al nauw samen met Annemieke de Jong in het kader van zwangere studenten en studerende jonge moeders in het mbo. Sindsdien heeft ze onderzoek gedaan naar studenten met (onterechte) studieschulden. Haar expertise ligt op het gebied van onderwijsrecht, gelijke behandelingswetgeving en personeel & organisatieadvies.

Steun ons of help mee
Op de website geef.nl kunt u bijvoorbeeld een crowdfunding of inzamelingsactie aanmaken om geld in te zamelen. U kunt ons ook helpen met advieswerk of het doneren van laptops voor ons leenlaptop project.

Uw steun of hulp is onmisbaar voor ons!
Iban NL82RABO0118930958