Politieke lobby

Het Steunpunt Studerende Moeders helpt jonge moeders op weg naar een diploma maar voert daarnaast ook een lobby om de positie van zwangere studentes en studerende moeders ook structureel te verbeteren.

Zo schuiven wij regelmatig aan als gesprekspartner van woordvoerders van de Tweede Kamer, Ministerie OCW/SZW en beleidsmedewerkers. Ook zijn er aanbevelingen opgesteld ter verbetering van wet en regelgeving en vragen wij graag de aandacht door middel van positieve ludieke acties. Zo hebben wij eerder in samenwerking met loesje_een serie posters ontwikkeld voor/over studerende moeders en organiseerde wij in 2009 de ludieke kinderwagen race voor de Kamerleden in Den Haag.

De acties hebben uiteindelijk geleid tot onder meer een kleine wetswijziging ten gunste van zwangere studenten in het Hoger Onderwijs; zij kunnen via de decaan in aanmerking komen voor een financiële compensatie vanuit hun eigen onderwijsinstelling bij studievertraging als gevolg van zwangerschap én bevalling.

Waarom is het voeren van een lobby nodig?

Er zijn in Nederland ruim 13.500 studenten in het middelbaar en hoger onderwijs waarvan bekend is dat zij de studie combineren met de zorg voor een of meerdere kinderen. Merendeel hiervan is vrouw en alleenstaand.

In het mbo valt 50% van de studerende moeders voortijdig uit. In het hoger onderwijs is dit zelfs 75%. Studerende moeders en zwangere studentes lopen groot risico op vertraging en/of uitval tijdens de studie, wat vaak gepaard gaat met een studieschuld.

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap gaf in een eerdere briefwisseling met de coalitie Studerende Moeders aan, dat de verantwoordelijkheid voor studerende moeders en zwangere studentes bij de onderwijsinstellingen ligt. De instellingen zouden aan maatwerk moeten doen.

Uit recent onderzoek, door Anja Eleveld e.a., blijkt dat onderwijsinstellingen te weinig specifieke regelingen hebben voor studerende moeders en zwangere studenten, zoals zwangerschapsverlof of flexibele roostering en tentamendata. De landelijke wettelijke regelingen die er wel zijn, zijn lang niet door alle instellingen geïmplementeerd. Studerende moeders en zwangere studentes zijn dan steeds afhankelijk van de welwillendheid van een studiebegeleider of docent. Het is voor hen vaak onzeker of en op welke regeling zij zich kunnen beroepen. De onderwijsinstellingen vinden de zwangerschap vaak de ‘eigen keus’ van de studenten en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid.

De coalitie Studerende Moeders kan zich niet vinden in deze ‘eigen schuld dikke bult’-gedachte. Wanneer voor zwangere studentes en studerende moeders de toegang tot onderwijs wordt belemmerd en hun mogelijkheden om een opleiding af te ronden en een diploma te halen worden beperkt, is er volgens de coalitie Studerende Moeders sprake van strijd met het recht op onderwijs. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.

Het PILP, onderdeel van de coalitie Studerende Moeders, onderzoekt juridische mogelijkheden om deze problemen aan te pakken.

Coalitie studerende moeders

De coalitie Studerende Moeders bestaat uit: Steunpunt Studerende Moeders, PILP, proefprocessenfonds Clara WichmannFNV Vrouwde Nederlandse Vrouwenraad en Vereniging voor Vrouw en Recht

UPDATE

  • In december 2017, maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ze voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet zal vastleggen. In de wet zal een zwangerschaps- en bevallingsverlof van maximaal 16 weken expliciet worden opgenomen als reden voor langdurige afwezigheid.

 

  • Op 4 juli 2017 werd een motie over zwangerschapsverlof in het MBO aangenomen. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegevenpas op deze motie te reageren na een gesprek met de coalitie Studerende Moeders en studentenvakbonden. Dit overleg vond plaats op 10 oktober 2017.

 

  • Op 9 februari 2017 was het PILP aanwezig bij de conferentie over het VN Vrouwenverdrag en studerende moeders en zwangere studenten.

 

  • Op 25 maart 2016 heeft het PILP samen met Steunpunt Studerende Moeders, Clara Wichmann Proefprocessenfonds, FNV Vrouw, Vereniging Vrouw en Recht en de Nederlandse Vrouwenraad gereageerd op de brief van minister Bussemaker van 18 januari 2016.

 

  • Op 18 januari 2016 hebben wij een uitgebreide brief van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen. Ook schreven wij hierover een persbericht.

 

  • Op 18 september 2015 heeft het PILP de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om te reageren op de brief van de VVR. Het PILP schreef hiervoor een brief, samen met het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwen Raad en het Steunpunt Studerende Moeders.

 

  • Op 26 februari 2015 schrijft Vereniging voor Vrouw en Recht een brief aan de Tweede Kamer schrijft, over de problemen waar studerende moeders en zwangere studentes mee te maken krijgen tijdens hun opleiding.