Effectieve aanpak voor toeleiding school en/of werk

Movisie

Persoonlijke begeleiding

In het traject staat de cliënt centraal en ontvangt elke deelnemer 24/7 persoonlijke begeleiding, online én offline!

Vanuit huis & iedere locatie

Het traject is vanuit huis te volgen, vanaf ieder device en met smartphone APP, op elk gewenst tijdstip waardoor het traject gemakkelijk te combineren is met gezin of een ander (werk)traject!

Groepsbijeenkomsten

Iedere maand groepsgewijze workshops met ieder een eigen thema, naast individuele coaching & begeleiding.

Smart Mama Coachprogramma©

Studerende moeders helpen andere jonge moeders naar school en/of werk!

Het Smart Mama Coachprogramma© is een innovatief blended learning coachprogramma; een integraal begeleidingstraject en effectieve methode voor de begeleiding van jonge en alleenstaande moeders in de toeleiding naar school en/of werk. En gericht op een evenwichtige verdeling van studie/stage/werk, zorg en privéleven.

Blended learning wil zeggen; een combinatie van klassikale themagerichte workshops, individuele en groepsgewijze coachopdrachten en 24/7 coaching(e-coaching) in een daartoe ontwikkeld online begeleidingstool.

Hierin krijgen de deelnemers alle nodige informatie, ‘know how’, wordt er gewerkt aan een ondersteunend netwerk en de realisatie van een eigen toekomstplan zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken. Aan de hand van bijbehorende formats/werkbladen leren zij onder meer hoe rond te komen met een studiebeurs, studiefondsen en hoe zij studie, stage, werk & zorg kunnen combineren.

Ervaringsdeskundige (studerende moeders) dienen in dit programma als inspirerende sleutelfiguren/rolmodellen. (al dan niet in het kader van stage/werkervaringsplaats)
Doordat studerende moeders ervaringen delen, tips & tricks uitwisselen kunnen de deelnemers zich goed voorbereiden en kan voortijdig schooluitval voorkomen worden.

Inmiddels is de SMC-Methode opgenomen in de aanpak van team Leerplicht / RMC van de gemeente Zuid Oost Drenthe, gemeente Emmen, Borger-Odoorn evenals Coevorden.
Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen steunt dit project van harte:

 “Als je gaat studeren of werken is dat een verrijking van je leven. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je hele gezin”. Wethouder Bouke Arends, gemeente Emmen. 

Wie kan deelnemen
Jonge en alleenstaande moeders (18-30jr) die een uitkering ontvangen of jonge moeders (18-27jr) die voortijdig school verlaten hebben, kunnen deelnemen indien zij woonachtig zijn in een aangesloten gemeente.

Onze missie is dat zo veel mogelijk jonge en alleenstaande moeders kunnen participeren en/of een opleiding kunnen volgen en dit kunnen combineren met de zorg voor het gezin.
Een van de uitgangspunten van het coachprogramma is duurzame economische onafhankelijkheid en heeft tot doel:

  • Het versterken en bevorderen van de economische positie, zelfstandigheid & zelfredzaamheid van jonge & alleenstaande moeders.
    Secundair:
  • Het versterken van het studiesucces;
  • Het voorkomen van uitval of terugval in bijstand-positie;

Slagingspercentage ruim 75% !

  • Praktisch vanuit huis & te combineren voor moeders met kinderen.
  • Sluit aan op de behoefte en belevingswereld van huidige generatie & compatibel met smartphone, Facebook & Skype
  • 24/7 coaching vanaf mobiel en/of ander device dmv  internet.

Te horen op de radio

RTV Noord besteedde eerder ook aandacht aan het project en interviewde deelneemster Sheila die weer naar school gaat, dit is hier te lezen.

Sluit je aan bij het Smart Mama Coachprogramma!

Wij hebben de ambitie om dit verder uit te breiden naar meer gemeenten. Gemeenten worden dan ook van harte uitgenodigd voor samenwerking.
Deelnemende/aangesloten gemeenten kunnen ook gebruik maken van ons andere projecten waaronder ons studiefonds en het leenlaptop project zodat studerende moeders ook financieel ondersteund kunnen worden indien nodig.

“Als het gaat om de combinatie ‘studie/werk, zorg & privéleven’ en de begeleiding van jonge & alleenstaande moeders in de toeleiding naar school/werk, dan vergt dit een eigen benadering, aanpak en specifieke kennis. Het wiel hoeft hiervoor niet opnieuw uitgevonden te worden” : Annemieke de Jong.

Onderstaande gemeenten zijn reeds voorgegaan:

logo-gemeente-emmen-1600x577
gemeente_leeuwarden_logo
logo_01

Aanmelden

Wilt u een jonge en of alleenstaande moeder aanmelden voor trajectbegeleiding naar school en of werk? Dat kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Wij reageren binnen 3 werkdagen.

Invalid Email
Invalid Number

Wil u een bestand zoals een CV mee sturen?

[wordpress_file_upload]