Onderstaande workshops en trainingen, kunnen op aanvraag door (onderwijs)instellingen of gemeenten, op locatie verzorgd worden. Uiteraard op maat afgestemd, rekening houdend met de eigen wensen en behoeften.

Training Zwangerschap & studerende ouder0

voor zowel mbo als hbo

Naar verwachting zal de nieuwe Wet ‘Versterken positie mbo studenten' in werking treden per 2020. De nieuwe wet behelst onder meer het recht  op zwangerschapsverlof voor mbo studenten. Wat volgt er zoal uit deze nieuwe wet, wat zegt de wetgever wat er al volgt uit de gelijke behandelingswetgeving ten aanzien van zwangere studentes en studerende moeders? Wat betekent dit voor de regelgeving en het beleid van mbo instellingen?  Welke voorzieningen en methodes bestaan er al en wat kunnen instellingen zelf doen (met zo min mogelijk extra tijd en geld) zó worden ingericht dat zwangerschap geen belemmering voor de studie(voortgang) hoeft te vormen en studerende moeders minder vaak vastlopen, als zowel voortijdig uitval, genderdiscriminatie voorkomen kan worden.  
Tijdens deze training gaan we hier nader op in met een heldere uiteenzetting van de knelpunten als zowel; wat is bij wet verplicht en wat is gewenst ten aanzien van zwangerschap en studerende moeders. We staan stil bij eigen houding, benadering en begeleiding. We maken we een actieplan voor het creëren van interne (hulp)voorzieningen en stellen een zwangerschapsprotocol op welke tegemoet komt aan de nieuwe wet ‘Versterken positie mbo studenten’ als zowel de Gelijkebehandelingwetgeving.  

De training is bedoeld voor docenten en zorg-coördinatoren passend onderwijs welke zich beroepsmatig bezig houden met het begeleiden van zwangere studentes en studerende moeders.
Ook voor beleidsmedewerkers zal deze training zeer veel nuttige informatie en handvatten kunnen bieden.

De training is bedoeld voor docenten en zorg-coördinatoren passend onderwijs welke zich beroepsmatig bezig houden met het begeleiden van zwangere studentes en studerende moeders.
Ook voor beleidsmedewerkers zal deze training zeer veel nuttige informatie en handvatten kunnen bieden.

De kosten bedragen nu nog € 350,- per dagdeel (mits aangevraagd vóór 30 oktober 2019_ ) en € 65,- per persoon. Excl. BTW.

De onderwijsinstelling heeft een protocol welke voldoet aan de Gelijke Behandeling Wetgeving. Zodat discriminatie voorkomen kan worden. Duidelijkheid voor alle partijen en medewerkers. Deelnemers vergroten hun kennis over aankomende studerende moeders en de belemmeringen die zij kunnen ervaren in het combineren van studie en kind. Hierdoor zijn deelnemers sneller in staat te signaleren en kunnen tijdig ingrijpen. In h et protocol staat beschreven hoe. Deelnemers zijn na de workshop goed toegerust om studenten te ondersteunen en tijdig en correct door te verwijzen. 

Workshop Zwangerschap-protocol

Wordt er binnen de instelling of opleiding waar je werkt, al gewerkt met het zwangerschap-protocol? Weet jij welke faciliteiten/voorzieningen er minimaal geregeld moeten te zijn voor zwangere studentes en studerende moeders conform de Gelijkebehandelingwetgeving?

Naar verwachting treed de nieuwe Wet 'Versterken positie mbo studenten' in werking per 2020. Dit behelst onder meer het recht op zwangerschapsverlof voor mbo studenten. Maar wat zegt de wetgever wat er al volgt uit de gelijke behandelingswetgeving ten aanzien van zwangere studentes en studerende moeders? Wat betekend dit voor het beleid van de mbo instelling? Het werken met een zwangerschapsprotocol is aangeraden, deze dient echter te voldoen aan de Gelijkebehandelingwetgeving.

Tijdens deze workshop zullen we hier nader op in gaan met een heldere uiteenzetting van wat bij Wet verplicht is en wat gewenst is ten aanzien van zwangerschap en studerende moeders. En stellen we een gbw-proof protocol op. Hiervoor kunnen onze checklists en werkformats gebruikt worden en tijdens de workshops verstrekt worden. 

In een zwangerschap-protocol staat beschreven hoe er binnen de instelling gehandeld wordt bij zwangerschap onder studenten, hoe het zit met verlof en welke faciliteiten/voorzieningen er zijn voor zwangere studentes en studerende moeders. Als ook wanneer en waarnaar je studenten kunt doorverwijzen. Een dergelijk protocol dient echter wel te voldoen aan de Gelijkebehandelingwetgeving. Hiervoor kunnen onze checklists en werkformats gebruikt worden welke tijdens de workshop verstrekt worden. 

Tijdens deze 'workshop zwangerschap-protocol' behandelen we de nieuwe 'Wet versterken positie mbo studenten' en kom je te weten waar een protocol en het huidige beleid aan moet voldoen en stellen we samen een GBW-proof protocol op. Passend binnen de visie van de instelling. Is er al een soortgelijk protocol? Dan lopen we die na en zorgen we ervoor dat deze GBW-proof is.

De workshop is bedoeld voor:

 • Beleidsmedewerkers 
 • Studieloopbaan begeleiders
 • Studieadviseurs en decanen
 • Docenten
 • Professionals die in het werkveld te maken hebben met zwangere studentes en studerende moeders of zich daarmee beroepsmatig bezig houden. 

De kosten bedragen nu nog € 350,- per dagdeel (mits aangevraagd vóór 30 oktober 2019_ ) en € 65,- per persoon. Excl. BTW.

De onderwijsinstelling heeft een protocol welke voldoet aan de Gelijke Behandeling Wetgeving. Zodat discriminatie voorkomen kan worden. Duidelijkheid voor alle partijen en medewerkers. Deelnemers vergroten hun kennis over aankomende studerende moeders en de belemmeringen die zij kunnen ervaren in het combineren van studie en kind. Hierdoor zijn deelnemers sneller in staat te signaleren en kunnen tijdig ingrijpen. In h et protocol staat beschreven hoe. Deelnemers zijn na de workshop goed toegerust om studenten te ondersteunen en tijdig en correct door te verwijzen. 

Workshop 'Inleiding Studerende Moeders' (basis) ook voor hbo/wo mogelijk 

Met de informatie die tijdens de workshop wordt gedeeld kun je studerende moeders een steuntje in de rug geven.  We gaan in op welke faciliteiten, (studie)voorzieningen en (begeleiding-)methodes er bestaan, wat de overheid doet, voor welke regelingen het Steunpunt Studerende Moeders al gelobbyd heeft en hoe studerende moeders zelf belemmeringen kunnen ombuigen naar mogelijkheden. Als ook wat de instelling of opleiding zelf kan doen om de meest voorkomende belemmeringen bij studerende moeders te tackelen dan wel te voorkomen.  

In het mbo valt 50% van de studerende moeders voortijdig uit. In het hoger onderwijs is dat maar liefst 75%. We gaan in op de oorzaken en belemmeringen die wij signaleren. Ook hebben studerende moeders vaak met verschillende wet en regelgeving te maken. Uit de praktijk blijkt dat studenten soms onvoldoende op de hoogte zijn van alle regelingen en wat de opleiding voor hen kan betekenen als het gaat om begeleiding en voorzieningen. Dit is eveneens niet altijd duidelijk voor docenten, studentendecanen en (studie)begeleiders.

Tijdens de workshops gaan we aan de slag met de basis: waar hebben zwangere studenten en studenten met kinderen recht op, vanuit de invalshoek Gelijkebehandelingwetgeving bekeken. Met welke wet en regelgeving krijgen studerende moeders te maken. Welke voorzieningen zijn relevant voor studerende moeders. Wat zijn de belangrijkste belemmeringen waar de meeste studerende moeders tegen aanlopen en wat kan zowel de student als de instelling of opleiding zelf doen om deze te tackelen. Hoe kan het onderwijs (met zo min mogelijk extra tijd en geld) zó worden ingericht dat studerende moeders minder vaak vastlopen en voortijdig uitval voorkomen kan worden?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Feiten en cijfers over studerende moeders en de verschillen met tienermoeders(problematiek)
 • (minima)voorzieningen en regelingen voor studerende moeders
 • Voorzieningen binnen het onderwijs en de verschillen tussen mbo en ho
 • Goodpractices en methodes
 • De belangrijkste belemmeringen en mogelijke oplossingen;
 • Signalering;
 • Beeldvorming.

De workshop bestaat uit een combinatie van theorie, ervaringsdeskundigheid, praktische voorbeelden en zelf aan de slag gaan met eigen casuïstiek.

Deze basis workshop Inleiding Studerende moeders is bedoeld voor

 • Docenten & studieloopbaan begeleiders
 • Zorgcoördinatoren 
 • Studieadviseurs en decanen
 • School leiders en managers

In zowel het mbo als ho.

De kosten bedragen € 350,- per dagdeel en € 65,- per persoon. Excl. BTW.

Deelnemers vergroten hun kennis over (aankomende) studerende moeders, de meest voorkomende belemmeringen bij deze groep  in de combinatie van studie en kind.  Hierdoor zijn deelnemers sneller in staat te signaleren en kunnen tijdig ingrijpen. De deelnemers zijn na het volgen van de sessie goed toegerust om studenten te ondersteunen en of door te verwijzen. 

Workshop 'Studie en kind combineren, kun je leren'

Een informatieve en motiverende workshop in de klas voor studerende moeders in het mbo en ho.

Studerende moeders kunnen tegen diverse knelpunten aanlopen in de specifieke combinatie van studie en kind. Dit kan de studievoortgang belemmeren. De combinatie van het volgen van een opleiding en de zorg voor kinderen, vormt een extra belasting. Zij moeten immers meerdere ballen tegelijkertijd in de lucht zien te houden, wat zwaar kan zijn. Maar het is niet onmogelijk! Het vergt echter wel een strakke planning, doorzettingsvermogen, improvisatie talent en het nodige regel en uitzoekwerk. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met HOE je dit als studerende moeder kunt doen, delen we trips en tricks. Ook het uitzoekwerk hebben wij al gedaan en op een rijtje gezet! Studerende moeders die het even niet meer zagen zitten, zullen zeker geïnspireerd raken en de studievoortgang met meer vertrouwen tegemoet gaan! 

Studie en kind combineren vergt een slimme planning, doorzettingsvermogen, improvisatie talent en het nodige regel en uitzoekwerk.
Zo kunnen studerende moeders met tegen de volgende vragen aanlopen, waar we tijdens de workshop nader op in zullen gaan:

 • Hoe vind ik een balans in de combinatie van studeren en de zorg voor mijn kind/eren zodat ik het vol kan houden?
 • Waar heb ik recht op als studerende moeder en van welke regelingen en voorzieningen kan ik gebruik maken?
 • Hoe maak ik een efficiënte planning?
 • Hoe organiseer ik de kinderopvang waar ik van op aan kan?
 • Welke studiemogelijkheden en methodes sluiten het beste aan op mijn situatie?
 • Wat kan ik doen als ik een keer een les mis?
 • Hoe knoop ik op financieel gebied de eindjes aan elkaar?

De workshop is bedoeld voor studerende moeders en zwangere studenten die een opleiding volgen in het mbo of hoger onderwijs. Ook studerende vaders kunnen bij deze workshop aansluiten. 

De kosten bedragen € 275,- per dagdeel
Excl. BTW

Ongeacht aantal deelnemers. Advies is echter wel een groepsgrootte van maximaal 20 personen. 

Studerende moeders die aan deze workshop hebben deelgenomen weten welke regelingen en voorzieningen er voor hen bestaan en hoe zij hier gebruik van kunnen maken. Zij hebben tips met elkaar gedeeld over o.a. hoe zij een slimme planning kunnen maken en een evenwichtig balans kunnen vinden in de combinatie van studie en kind. Studerende moeders die het even niet meer zagen zitten, zullen zeker geïnspireerd raken en de studievoortgang met meer vertrouwen tegemoet gaan! 

Voor gemeenten en of welzijn/hulpverlening organisaties;

Workshop Moederschap & carrière 

Een workshop voor vrouwen(18+) met kinderen, die erover denken om (weer) aan het werk en/of naar school te gaan maar niet zo goed weten waar te beginnen of hoe dit te combineren is met de zorg voor het gezin.

Voor moeders is het belangrijk dat zij naast hun kinderen ook tijd en aandacht hebben voor zichzelf, en nadenken over hun toekomst. Tenslotte zijn zij het voorbeeld voor de kinderen. Hoe zie jij jouw toekomst? Zou je nog een opleiding willen volgen of zou je je willen laten omscholen? Welke ambities heb je (nog), hoe kun je die realiseren en wat is hiervoor nodig?

Inspireren, motiveren en toekomstperspectief creëren. Je hoort welke mogelijkheden er bestaan, wat de overheid doet, voor welke regelingen het expertisecentrum al heeft gelobbyd, welke afspraken er liggen met onderwijsinstellingen en hoe jonge en alleenstaande moeders zélf onmogelijkheden kunnen ombuigen naar mogelijkheden. Het wordt een bijeenkomst waarin zowel praktische als financiële kanten aan bod komen!

Je leert bijvoorbeeld over:

- Voorzieningen, scholingsregelingen en andere studie-financieringsmogelijkheden;
- Je gaat aan de slag met het opstellen van je eigen toekomst en actieplan;
- Wat het Smart Mama Coachprogramma inhoud en voor jou zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld bij het realiseren van je toekomstplannen;
- Ervaringsverhalen en tips;

Je gaat naar huis met een concreet stappenplan om je doelen te gaan realiseren!

De workshop kan ingekocht worden door gemeenten dan wel organisaties die zich bezig houden met vrouwenemancipatie of de begeleiding van jonge & alleenstaande moeders.

De workshop is bedoeld voor:

Vrouwen(18+) met kinderen en die naar economische onafhankelijkheid willen streven. 

In het bijzonder vrouwen met een (bijstand-)uitkering.

De kosten bedragen € 350,- per dagdeel en € 65,- per persoon. Excl. BTW.

Deelnemers weten na afloop; 

- Welke voorzieningen, scholingsregelingen en andere studie-financieringsmogelijkheden bestaan en hoe deze aan te vragen;

- Hoe zij een eigen toekomst plan kunnen opstellen en welke acties zij dienen te ondernemen om deze te realiseren; 

- Wat het Smart Mama Coachprogramma inhoud en voor jou zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld bij het realiseren van je toekomstplannen;

- Ervaringsverhalen en tips;

Algemeen; scholen, gemeenten, welzijn/hulpverlening organisaties;

Workshop 'Inleiding Studerende Moeders' (basis)

Met de informatie die tijdens de workshop wordt gedeeld kun je studerende moeders een steuntje in de rug geven.  We gaan in op welke faciliteiten, (studie)voorzieningen en methodes er bestaan, wat de overheid doet, voor welke regelingen het Steunpunt Studerende Moeders al gelobbyd heeft en hoe studerende moeders zelf belemmeringen kunnen ombuigen naar mogelijkheden. Als ook wat de instelling of opleiding zelf kan doen om de meest voorkomende belemmeringen bij studerende moeders te tackelen dan wel te voorkomen.  Het wordt een bijeenkomst waarin zowel praktische als financiële kanten aan bod komen. 

In het mbo valt 50% van de studerende moeders voortijdig uit. In het hoger onderwijs is dat maar liefst 75%. We gaan in op de oorzaken en belemmeringen die wij signaleren. Uit de praktijk blijkt dat studenten soms onvoldoende op de hoogte zijn van alle regelingen en wat de opleiding voor hen kan betekenen als het gaat om begeleiding en voorzieningen. Ook hebben studerende moeders vaak met verschillende wet en regelgeving te maken. Dit is niet altijd duidelijk voor zowel de studenten als de docenten en begeleiders.

Tijdens de workshops gaan we aan de slag met de basis: waar hebben zwangere studenten en studenten met kinderen recht op, vanuit de invalshoek Gelijke Behandeling Wetgeving bekeken. Met welke wet en regelgeving krijgen studerende moeders te maken. Welke voorzieningen zijn relevant voor studerende moeders. Wat zijn de belangrijkste belemmeringen waar de meeste studerende moeders tegen aanlopen en wat kan zowel de student als de instelling of opleiding zelf doen om deze te tackelen. Hoe kan het onderwijs (met zo min mogelijk extra tijd en geld) zó worden ingericht dat studerende moeders minder vaak vastlopen en voortijdig uitval voorkomen kan worden?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Feiten en cijfers over studerende moeders en de verschillen met tienermoeders(problematiek)
 • Studievoorzieningen en regelingen voor studerende moeders
 • Voorzieningen binnen het onderwijs en de verschillen tussen mbo en ho
 • Goodpractices en methodes
 • De belangrijkste belemmeringen en mogelijke oplossingen;
 • Signalering;
 • Beeldvorming.

De workshop bestaat uit een combinatie van theorie, ervaringsdeskundigheid, praktische voorbeelden en zelf aan de slag gaan met eigen casuïstiek.

Deze basis workshop Inleiding Studerende moeders is bedoeld voor

 • Docenten & studieloopbaan begeleiders
 • Zorgcoördinatoren 
 • Studieadviseurs en decanen
 • School leiders en managers

De workshop is interessant voor professionals die zich beroepsmatig bezighouden met de begeleiding van studenten en jonge en/of alleenstaande moeders. Denk hierbij ook aan opbouwwerkers, welzijnswerkers, beleidsontwikkelaars, adviseurs en re-integratie coaches. 

De kosten bedragen € 350,- per dagdeel en € 65,- per persoon. Excl. BTW.

Deelnemers vergroten hun kennis over (aankomende) studerende moeders en de meest voorkomende belemmeringen die studerende moeders kunnen ervaren in de combinatie van studie en kind.  Hierdoor zijn deelnemers sneller in staat te signaleren en kunnen tijdig ingrijpen. De deelnemers zijn na het volgen van de sessie goed toegerust om studenten te ondersteunen en of door te verwijzen. 

Op alle trainingen, workshops, cursussen & lezingen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Frequently Asked Questions

Ervaringen

"Ik heb bij Inholland deelgenomen aan de workshop Studerende Moeders en weet nu hoe ik verder kan! Het was fijn om uit te wisselen en te zien dat ik niet de enige in de school ben".
Studente Anita M.

"Ik was aanwezig tijdens de workshop bij Inholland en was onder de indruk. De mensen van het Steunpunt Studerende Moeders weten de pijnpunten goed te benoemen, maar geven ook advies om studenten te motiveren. Peptalk met inhoud, dus.” 
Tanja Jadnanansing, voormalig Tweede Kamerlid. 

"Ik dacht dat ik alles al wist maar ik ben veel meer te weten gekomen, dit zou iedere school voor studenten moeten kunnen bieden!" Studente M. Van der Velde

Vraag nu een workshop aan

Na het ontvangen van de aanvraag nemen wij contact op voor bevestiging en afstemming.

Invalid Email
Invalid Number