Kinderopvang

Ook studerende moeders die een reguliere opleiding in het mbo, hbo of wo volgen, hebben in principe recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst voor de kosten van kinderopvang. De opleiding moet dan wel door het Ministerie OCW erkend zijn. En niet voor alle vormen van kinderopvang bestaat recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag is aan te vragen bij de belastingdienst.

HOEVEEL DAGEN OPVANG HEB IK NODIG?

Van de moeders die nog moeten beginnen met de opleiding ontvangen wij vaak de vraag, voor hoeveel dagen opvang zij moeten organiseren en waar ze rekening mee moeten houden.
Daarom geef ik hier enkele tips

Of je nu een bol/voltijd opleiding gaat volgen in het mbo of hoger onderwijs, wij adviseren om voor vijf dagen kinderopvang te organiseren. Houd er rekening mee dat je mogelijk ook opvang en tijd nodig hebt voor het maken van huiswerk na schooltijd. En dat je soms moet kunnen werken aan projecten met andere medestudenten.
Ben je toch een keer eerder uit, dan kun je nog even in alle rust je huiswerk maken of de grond dweilen waar je eerder deze week niet aan toe kwam. Blijkt dat je uiteindelijk toch minder uren of dagen kinderopvang nodig hebt, dan is het altijd gemakkelijker om een dag minder af te nemen in plaats van een dag erbij te nemen. Dit vanwege mogelijke wachtlijsten bij kinderopvangorganisaties.

Zorg in ieder geval voor kinderopvang waar je van op aan kan. Maak je gebruik van een oppas of gastouder, denk alvast na over een plan b voor het geval deze een keer ziek is. Want wanneer bijvoorbeeld je vriendin zo nu en dan eens oppast is dat natuurlijk heel fijn, vertrouwd voor je kindje en kan geld schelen maar wat is je alternatief wanneer je vriendin een keer ziek is of een andere baan krijgt waardoor ze niet meer kan oppassen.


EIGEN BIJDRAGE KINDEROPVANG

Met de kinderopvangtoeslag kun je een groot gedeelte van de kinderopvangkosten betalen. Maar er blijft altijd een eigen bijdrage over die de studerende ouder zelf dient te betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel uur opvang je af wilt nemen, om hoeveel kinderen het gaat en wat het uurtarief is van de kinderopvanginstelling. Let dus goed op bij de oriëntatie van een goede kinderopvang organisatie welke uurtarieven er worden gehanteerd; hoe hoger het uurtarief, hoe hoger de eigen bijdrage.


TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGKOSTEN

Indien de eigen bijdrage een belemmering vormt om een opleiding te kunnen volgen of af te ronden, kun je in sommige gemeenten een aanvraag indienen voor de regeling tegemoetkoming in de kinderopvangkosten of een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand.
Kijk hiervoor op de website van je eigen gemeente.

Niet iedere gemeente heeft deze regeling of voorziening. Omdat niet alle gemeenten de doelgroep studerende ouders in het beleid heeft opgenomen. Wij signaleren dat de doelgroep studerende ouders in de verordeningen van gemeenten vaak over het hoofd wordt gezien. Dit leidt tot rechtsongelijkheid voor studerende ouders en jonge moeders die onder de scholingsplicht (Art.13 WWB) vallen. Dit betekend dat het voor kan komen dat er in de ene gemeente wel een tegemoetkomingsregeling bestaat voor studerende ouders en in de andere gemeente niet.

Hiervoor hebben wij al eerder aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer maar dit heeft nog niet geleid tot verbetering mede omdat het vooral lokale politiek betreft.


GA IN BEZWAAR

Het is daarom goed om, wanneer er in jouw gemeente geen voorziening of tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang voor studerende ouders bestaat, alsnog een aanvraag in te dienen.  laat je niet afschepen of ontmoedigen aan de balie dat dit geen zin heeft. Iedere burger heeft het recht om een aanvraag in te dienen. En wanneer je dan een afwijzing op papier ontvangt kun je bezwaar maken. In je bezwaar kun je verwijzen naar de rechtsongelijkheid en de andere gemeenten noemen (zoals bv Ouder Amstel of Emmen) die deze voorziening of tegemoetkoming wel aanbieden. Zeker wanneer je onder de scholingsplicht (art.13 WWB) valt , is het goed om te benoemen dat je onder de scholingsplicht valt. De gemeente stuurt je tenslotte wel naar school maar de randvoorzieningen om studie en zorg te kunnen combineren ontbreken.
Door vervolgens contact te zoeken met lokale politici kun je dit onderwerp mogelijk op de gemeentelijke politieke agenda krijgen en kunnen lokale partijen vragen stellen in de gemeenteraad. Je kunt ook gebruik maken van je spreekrecht tijdens een van de gemeenteraadsvergaderingen.
Op deze manier kun je de doelgroep studerende ouders in beeld brengen bij je eigen gemeente en het lokale beleid beïnvloeden dan wel verbeteren. Niet alleen voor jezelf maar ook voor alle andere studerende moeders in jouw eigen gemeente. Tijdens het spreekrecht kun je een idee, een zienswijze of een plan mondeling toe lichten. Dit kan gaan over onderwerpen die op de agenda van de gemeente staan, maar het spreekrecht geldt ook voor onderwerpen die (nog) niet geagendeerd staan. 

En zolang dit onderwerp niet op de agenda staat, zal er ook niks veranderen… In bezwaar gaan of aandacht vragen in de gemeenteraad kan echt helpen. ( Lees ook dit artikel eens maar: https://www.kinderopvangtotaal.nl/studerende-moeder-krijgt-steun-kinderopvangkosten/ )

Natuurlijk begrijp ik dat je het als studerende moeder al druk genoeg hebt. Daarom helpen we je graag waar we kunnen.
In sommige gemeenten is dat al gelukt zoals in Groningen. per september 2017 kunnen Groningse studerende moeders ook gewoon gebruik maken van een regeling voor kinderopvangkosten. Ook in Amsterdam is dat gelukt per januari 2019.

2 reacties

  1. Maxime op juni 13, 2020 om 6:33 pm

    Ik ben moeder. 26 jaar studerend en thuiswonend bij alleenstaande moeder. Ik hen kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Klopt het dat dat stopt als ik 27 ben . En dat mijn moeder dan toeslagpartner wordt?

  2. Iris op juni 4, 2021 om 9:10 am

    In dit artikel staat dat in Groningen per 2017 ook zo’n regeling is, maar dit geld alleen tot MBO4. Ik studeer zelf aan de universiteit en val daar dus buiten. Ik heb ze gebeld en de reden die ze geven is dat het hoger onderwijs studiefinanciering krijgt. Ik snap de reden, maar eigenlijk betalen wij het dan gewoon zelf, gezien het een léning is. Misschien aanpassen in het artikel? En het zou ook fijn zijn als er wat meer aandacht kan komen voor alleenstaande studerende HBO/WO moeders, want wij vallen overal buiten lijkt wel.

Laat een reactie achter